wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Pamiętaj!

Sprowadzimy każdą dostępną książkę na polskim i anglojęzycznym rynku wydawniczym, nawet jeśli nie ma jej w naszej ofercie.

Twoja cena - Twój rabat - na wszystkie publikacje dostępne w naszej ofercie

Zapraszamy do korzystania z informacji o nowościach wydawniczych z wybranej przez Państwo dziedziny w formie newslettera >>>


Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 1 z 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

USUCAPIO RZYMSKIE POCHODZENIE WSPÓŁCZESNEJ INSTYTUCJI ZASIEDZENIA


KOWALCZYK B.J., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2017, wydanie I

Usucapio Rzymskie pochodzenie współczesnej instytucji zasiedzenia W niniejszej publikacji zaprezentowano współczesne regulacje zasiedzenia nabywczego w poszczególnych systemach prawa tj. w prawie common law i w systemie prawa mieszanego, a także prawa stanowionego. W obrębie tych rozważań podjęto dodatkowo kwestię kompensacji w przypadku zasiedzenia nieruchomości oraz ekonomiczną analizę zasiedzenia nieruchomości w kontekście poszukiwania optymalnego terminu i determinanty wp... >>>

WOLNOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ W JĘZYKU I KULTURZE


LICA A. LICA Z. RED., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2017, wydanie I

Wolność i solidarność w języku i kulturze Publikacja zawiera teksty dotyczące wolności i solidarności w obrazie świata Polaków, wskazując na podobieństwa i różnice. Przedstawione zostaną definicje słownikowe, argumenty europejskie i opinie młodych Polaków. Zawierać będzie także dyskusje o solidarności na przykładzie wybranych czasopism społeczno-politycznych, jak również teksty o wolności zawarte w polskich tygodnikach. Znajdzie się w niej tekst dotyczący wolności w rozważaniach ks.... >>>

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ GLOTTODYDAKTYKI I NAUCZANIA PRZEKŁADU


MAMPE J. HINC J. JAROSZ A. RED., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2017, wydanie I

Problemy współczesnej glottodydaktyki i nauczania przekładu W monografii podjęte zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: praca ze studentem o indywidualnych potrzebach i oczekiwaniach edukacyjnych, problemy dydaktyki akademickiej w kontekście zmian społecznych, edukacyjnych i cywilizacyjnych, aspekty ekolingwistyczne i ekodydaktyczne w dydaktyce akademickiej, dydaktyka spersonalizowana, dydaktyka przekładu, korekta i ewaluacja przekładu, dydaktyka tłumaczeń symultanicznych,... >>>

MIĘDZYJĘZYKOWE I MIĘDZYKULTUROWE KONTEKSTY WSPÓŁCZESNEGO DYSKURSU PUBLICZNEGO


PSTYGA A. PATCOKA-SIGŁOWY U. RED., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2017, wydanie I

Międzyjęzykowe i międzykulturowe konteksty współczesnego dyskursu publicznego Międzyjęzykowy i międzykulturowy wymiar komunikowania publicznego dotyczy sfery zagadnień ważnych dla współczesnej przestrzeni komunikacyjnej. Dyskurs publiczny łączy też dwa w istocie nakładające się na siebie obszary – dyskurs medialny i dyskurs polityczny zawierają się bowiem w pojęciu dyskursu publicznego. Dyskurs publiczny w ostatnim czasie zdominował dyskurs polityczny, który obejmuje rozmowy, ... >>>

WPŁYW CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA ODDZIAŁYWANIE ALLELOPATYCZNE BAŁTYCKICH SINIC SYNECHOCOCCUS SP. I NODULARIA SPUMIGENA


ŚLIWIŃSKA-WILCZEWSKA S., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2017, wydanie I

Wpływ czynników środowiskowych na oddziaływanie allelopatyczne bałtyckich sinic Synechococcus sp. i Nodularia spumigena W pracy określono zakres występowania zjawiska allelopatii oraz scharakteryzowano działania związków allelopatycznych produkowanych przez bałtyckie sinice – często dominującą w okresie letnim Nodularia spumigena oraz mniej poznaną, będącą jednak istotnym komponentem środowiska wodnego, pikoplanktonową sinicę Synechococcus sp. – na wybrane gatunki... >>>

SUPRADYSCYPLINARNA ANALIZA PRAW CZŁOWIEKA


BRODECKA A., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2016, wydanie I

Supradyscyplinarna analiza praw człowieka Książka jest próbą połączenia trzech generacji praw człowieka (pierwsza generacja: prawa polityczne i obywatelskie; druga generacja: prawa społeczne; trzecia: prawa solidarnościowe) w jedną całość. W dobie globalizacji rola tych praw nie powinna być lekceważona, gdyż są one pomostem myślowym pomiędzy kulturą prawną Zachodu i Wschodu. Celem niniejszej publikacji jest wykładnia wszystkich konwencji o ochronie praw człowieka, które zostały ... >>>

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ W WARUNKACH ZMIANY


ANTONOWICZ P. PISAREWICZ P. NOGAL-MEGER P. RED., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2017, wydanie I

Zarządzanie wartością w warunkach zmiany Zagadnienia szczegółowo opisane w kolejnych rozdziałach niniejszej monografii i wskazują na bardzo dużą złożoność i różnorodność wyzwań, którym muszą stawić czoła zarządzający współczesnymi organizacjami w dobie globalnej gospodarki rynkowej. Procesy konsolidacyjne i globalizacyjne skutkują z jednej strony wieloma ułatwieniami w obrocie gospodarczym i przepływie kapitału oraz powodują znaczące obniżenie kosztów działalności. Natomiast z... >>>

PRZEWODNIK DO ĆWICZEŃ Z BIOCHEMICZNO-BIOFIZYCZNYCH PODSTAW ROZWOJU ROŚLIN LABORATORY WORKSHOP GUIDE FOR BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL BASIS OF PLANT DEVELOPMENT


BANAŚ A. JASIENICKA-GAZARKIEWICZ K. DEMSKI K., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2017, wydanie I

Przewodnik do ćwiczeń z biochemiczno-biofizycznych podstaw rozwoju roślin Laboratory Workshop Guide for Biochemical and Biophysical Basis of Plant Development Przewodnik do ćwiczeń z biochemiczno-biofizycznych podstaw rozwoju roślin (wersja dwujęzyczna) przygotowany został z myślą o studentach biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, może być jednak przydatny również dla studentów innych kierunków studi... >>>

KODEKS DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU REPUBLIKI WŁOSKIEJ


MOŚ A. RED., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2017, wydanie I

Kodeks dóbr kultury i krajobrazu Republiki Włoskiej Autorski przekład włoskiego Kodeksu dóbr kultury i krajobrazu z 2004 roku jest szczególnie ważny w czasie trwającej w Polsce dyskusji, czy prawo ochrony dziedzictwa kultury po-winno zostać skodyfikowane. Rozważania włoskie mogą stanowić wzór dla prawodawcy, ale także pokazują instytucje prawne kraju, którego dziedzictwo kultury budzi zazdrość. Wprowadzenie (Andrzej Moś )          ... >>>

ĆWICZENIA I ZABAWY Z PRZYBORAMI DLA DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM


NITECKA-WALERYCH A., wydawnictwo: WYD UN GDAŃSK, 2017, wydanie I

Ćwiczenia i zabawy z przyborami dla dzieci w młodszym wieku szkolnym Książka zawiera propozycje zabaw i ćwiczeń z przyborami skierowane przede wszystkim do dzieci w młodszym wieku szkolnym, jednakże nie tylko. Przedstawione w niej aktywności, po niewielkich modyfikacjach można wykorzystywać podczas zajęć ruchowych z dziećmi w innych kategoriach wiekowych, na przykład z przedszkolakami, ale również z młodzieżą i dorosłymi. Książka jest podręcznikiem przeznaczonym przede wszystkim... >>>

książek: 8661, strona 1 z 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019