wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Pamiętaj!

Sprowadzimy każdą dostępną książkę na polskim i anglojęzycznym rynku wydawniczym, nawet jeśli nie ma jej w naszej ofercie.

Twoja cena - Twój rabat - na wszystkie publikacje dostępne w naszej ofercie

Zapraszamy do korzystania z informacji o nowościach wydawniczych z wybranej przez Państwo dziedziny w formie newslettera >>>


Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 1 z 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

SKUTECZNOŚĆ SOCJOTERAPII W RESOCJALIZACJI PENITENCJARNEJ


KORONA K., wydawnictwo: UMCS, 2021, wydanie I

Skuteczność socjoterapii w resocjalizacji penitencjarnej Publikacja uwzględnia nowatorskie podejście do problemu skuteczności procesu resocjalizacji. Prezentując rozwiązania w zakresie oddziaływań socjoterapeutycznych, Autorka – w oparciu o uzyskane wyniki przeprowadzonych badań – wskazuje na liczne czynniki psychospołeczne oraz czynności terapeutyczne, które mają istotne znaczenie w podnoszeniu skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych organizowanych w instytucji... >>>

ZARZĄDZANIE INKLUZYWNE JAKO INSTRUMENT REALIZACJI CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU


GULSKI B., wydawnictwo: UMCS, 2021, wydanie I

Zarządzanie inkluzywne jako instrument realizacji celów zrównoważonego rozwoju W pracy zidentyfikowano przesłanki, z których wynika, iż w aktualnych uwarunkowaniach społecznych i ekonomicznych, ukształtowanych w dużym stopniu pod wpływem ideologii neoliberalizmu, realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ będzie obarczona wieloma trudnościami. Ponadto, wykorzystując elementy dorobku kilku nurtów w nauce, określono cechy zarządzania, któ... >>>

PSYCHE W MEDIOSFERZE GENEZA I WSPÓŁCZESNOŚĆ PSYCHOLOGII MEDIÓW


PLUTA J., wydawnictwo: UMCS, 2021, wydanie I

Psyche w mediosferze Geneza i współczesność psychologii mediów „Walorem zasadniczym książki jest to, że podjęto w niej ważną i interesującą próbę przedstawienia historii i psychologii rozwoju mediów w Polsce. W literaturze z tego zakresu ta praca stanowi dobry wyjątek, ponieważ podejmuje się w niej problematykę relatywnie nową i niepodejmowaną dotąd w systematycznej formie w naszym piśmiennictwie. [...] Autorka książki jasno określa zakres... >>>

THINK TANKI W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ


ZIĘTARA W., wydawnictwo: UMCS, 2021, wydanie I

Think tanki w Europie Środkowej i Wschodniej Historia powstania i rozwoju think tanków sięga przełomu XIX i XX wieku, jednak ich znaczący rozwój ilościowy nastąpił w drugiej połowie XX wieku. Współcześnie najwięcej organizacji doradczych na świecie funkcjonuje w USA, które posiadają wyjątkowy potencjał organizacyjny i uczestniczą w kreowaniu agendy debaty publicznej. W Europie Środkowej i Wschodniej think tanki zaczęły się rozwijać dopiero w latach 90. XX... >>>

KONSTRUKCJA NORMATYWNA DOBRO DZIECKA I JEJ SĄDOWE STOSOWANIE


HANAS K., wydawnictwo: UMCS, 2021, wydanie I

Konstrukcja normatywna "dobro dziecka" i jej sądowe stosowanie „Dobro dziecka” i ciągle ponawiane dookreślanie tej konstrukcji normatywnej, zwłaszcza w procesie sądowego stosowania prawa, ma współcześnie szczególne znaczenie. Mimo zmian prawnych, waloryzujących ochronę praw dziecka, należy podkreślić, że dynamika społeczna, zmiany zachodzące w szeroko rozumianym środowisku, w którym funkcjonuje dziecko, niekiedy zaskakujące, głębokie, jak np. te, kt... >>>

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE


PIETRAŚ MAREK RED., wydawnictwo: UMCS, 2021, wydanie I

Międzynarodowe stosunki polityczne Podręcznik akademicki z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych przygotowany przez zespół pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest ważnym wydarzeniem naukowym i dydaktycznym. Potwierdza aktywność i kompetencje zespołu oraz potrzebę publikacji będącej kompendium wiedzy z tej dyscypliny akademickiej. […] Publikacja zdaje się także potwierdzać znany w środowisku naukowym pogląd mówiący, i... >>>

POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO W REGIONIE KASPIJSKIM


MISIĄGIEWICZ J., wydawnictwo: UMCS, 2021, wydanie I

Polityki bezpieczeństwa energetycznego w regionie kaspijskim Publikacja Polityki bezpieczeństwa energetycznego w regionie kaspijskim jest niezwykle oryginalną, wręcz unikalną pozycją na polskim rynku wydawniczym. Pogłębiona analiza badawcza, połączona z niezwykłą wręcz szczegółowością, a przy tym spójnością wywodu, powoduje, że powinna ona być obowiązkową lekturą dla osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa energetycznego oraz regionu kaspijskiego. Wnikliwa... >>>

FINANSOWE CZYNNIKI I KONSEKWENCJE RÓŻNICOWANIA SKŁADU OSOBOWEGO ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH POLSKICH SPÓŁEK PUBLICZNYCH


WAWRYSZUK-MISZTAL A., wydawnictwo: UMCS, 2021, wydanie I

Finansowe czynniki i konsekwencje różnicowania składu osobowego zarządów i rad nadzorczych polskich spółek publicznych Recenzowana książka […] dotyczy aktualnej i ciekawej problematyki, jeszcze nie w pełni rozpoznanej na gruncie polskim. Z tych względów może być pozycją użyteczną dla teoretyków i praktyków zajmujących się nadzorem korporacyjnym i finansami przedsiębiorstw. prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska, Uniwersytet Gdański ... >>>

ROZWÓJ SAMOPODTRZYMUJĄCY UJĘCIA TEORETYCZNE


STACHURSKA-SZCZESIAK K., wydawnictwo: UMCS, 2021, wydanie I

Rozwój samopodtrzymujący Ujęcia teoretyczne Recenzowana monografia jest udaną próbą rekonstrukcji dyskursu naukowego na temat tego, czym jest rozwój samopodtrzymujący w wymiarze teoretycznym, uwzględniając przy tym różnorodne perspektywy analityczne. Głównym motywem jej powstania było zachęcenie do pogłębionej refleksji na temat sposobów rozumowania koncepcji rozwoju samopodtrzymującego i jej ewolucji oraz wyboru skutecznej drogi politycznej... >>>

EWOLUCJA ZBIEŻNA NIEPAŃSTWOWYCH PODMIOTÓW STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH


SZUMOWSKI A., wydawnictwo: UMCS, 2021, wydanie I

Ewolucja zbieżna niepaństwowych podmiotów stosunków międzynarodowych Autor analizuje problem ewolucji niepaństwowych podmiotów międzynarodowych przejawiający się przede wszystkim w przyspieszeniu ich ewolucji oraz transformacji tożsamości. O ile przedłużona oraz obwarowana szeregiem formalności zmiana stanowiła jeden z istotnych elementów westfalskiego środowiska międzynarodowego, o tyle późnowestfalskie środowisko międzynarodowe wciąż generuje znacz... >>>

książek: 8661, strona 1 z 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022