wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

METODY OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO


WÓJCIAK M.

wydawnictwo: PWE, 2007, wydanie I

cena netto: 49.50 Twoja cena  47,03 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ryzyko towarzyszy ludziom od zarania dziejów. W życiu codziennym musimy podejmować setki decyzji, których wyniki są przewidywalne, ale prawdopodobieństwa ich wystąpienia pozostają niewiadome.

Szczególnie ważne miejsce ma ryzyko w ekonomii. Skutkiem błędnych decyzji jest niższy zysk i tym samym obniżenie zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, a w skrajnych przypadkach - niewypłacalność. Banki są najbardziej narażone na różnego rodzaju ryzyko, w tym ryzyko kredytowe. W celu ograniczenia niekorzystnych skutków tego ryzyka stosuje się metody matematyczne, statystyczne i ekonometryczne.

W książce przedstawiono wybrane metody oceny poziomu ryzyka kredytowego, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą stanowić podstawę systemu ratingów wewnętrznych.

Podano definicje, klasyfikacje oraz czynniki determinujące wysokość ryzyka. Zdefiniowano pojęcia płynności finansowej i jej utraty, zdolności i wiarygodności kredytowej oraz niewypłacalności. Dokonano przeglądu modeli oceny zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego, w tym modeli klasycznych i niektórych nowych podejść do oceny, m.in. metody opartej na modelu wyceny opcji. Rozważania teoretyczne zostały poparte przykładami zastosowania wybranych modeli w warunkach polskiej gospodarki.

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych na wyższych uczelniach wszystkich typów, dla uczestników różnych szkoleń z zakresu pomiaru ryzyka kredytowego, a także dla menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem kredytowym i praktyków bankowych.


Spis treści

Wprowadzenie

l. Ryzyko kredytowe działalności gospodarczej

1.1. Ryzyko kredytowe i czynniki determinujące jego wysokość
l.2. Zdolność kredytowa podmiotu gospodarczego
1.3. Analiza wskaźnikowa jako prosta metoda analizy ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego
1.4. Wpływ Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej na rynek kredytowy

2. Metody budowy wewnętrznego ratingu ilościowego

2.1. Wewnętrzny rating banku
2.2. Cechy diagnostyczne
2.3. Dobór zmiennych diagnostycznych
2.4. Budowa syntetycznej miary ryzyka kredytowego
2.5. Prognozy na podstawie syntetycznej miary ryzyka kredytowego

3. Ekonometryczno-statystyczne modele pomiaru indywidualnego ryzyka kredytowego

3.1. Klasyfikacja modeli pomiaru ryzyka kredytowego
3.2. Klasyczne modele pomiaru ryzyka kredytowego
3.2.1. Model liniowego prawdopodobieństwa
3.2.2. Model logitowy
3.2.3. Analiza dyskryminacyjna
3.2.4. Empiryczne modele prognozowania bankructwa
3.3. Nowe metody pomiaru ryzyka kredytowego
3.3.1. Pożyczki traktowane jako opcje - model oparty na zmienności aktywów firmy Moody's KMV
3.3.2. Metoda VaR - model CreditMetrics firmy J.P. Morgan
3.3.3. Metoda symulacji makroekonomicznej - model firmy McKinsey
3.3.4. Metoda wyceny neutralnej względem ryzyka
3.3.5. Metoda ubezpieczeniowa
3.3.6. Porównanie nowych metod oceny ryzyka kredytowego
3.4. Metody szacowania stopy odzysku

4. Empiryczna weryfikacja modeli
4,1. Analiza kondycji ekonomiczno-finansowej działów produkcyjnych w Polsce w latach 1996-2004
4.1.1. Zakres badania
4.1.2. Statystyczna analiza zmiennych diagnostycznych
4.1.3. Analiza konkurencyjności działów produkcyjnych
4.2. Wykorzystanie metody Moody's KMV do oceny ryzyka kredytowego branży budowlanej
4.2.1. Zakres analizy
4.2.2. Ocena indywidualnego ryzyka kredytowego spółek branży budowlanej
4.2.3. Ocena ryzyka kredytowego branży budowlanej na podstawie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
4.2.4. Proces decyzyjny minimalizujący stratę z tytułu ryzyka kredytowego

Zakończenie

Literatura

182 strony, B5, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BANKOWYM W PRAKTYCE
ŻÓŁTKOWSKI W.

- CREDITMETRICS A PORTFEL KREDYTÓW ZAGROŻONYCH
LANGER A.

- BANKOWA ANALIZA PRZEDSIĘBIORSTWA NA POTRZEBY OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO
RYŻEWSKA ST.

- ZARZĄDZANIE INDYWIDUALNYM RYZYKIEM KREDYTOWYM. ELEMENTY SYSTEMU
WIATR M.S.

- BADANIE EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH HIPOTECZNIE
WISZNIOWSKI E. (PRZY WYKORZYSTANIU INFORMACJI Z SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI)

- CREDIT SCORING
MATUSZYK A.

- CREDIT SCORING W ERZE BIG-DATA
PRANOWSKI K. - GENERATOR LOSOWYCH DANYCH PORTFELA CONSUMER FINANCE

- BANK HIPOTECZNY A RYNEK NIERUCHOMOŚCI
KANIGOWSKI K.

- ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM W BANKACH
KRASODOMSKA J.

- ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZMIANY CENY
WINKLER-DREWS T.

- BANKOWE REZERWY NA STRATY KREDYTOWE PRAKTYKA ŚWIATOWA
OLESZKO T.

- TRUDNOŚCI FINANSOWE A UPADŁOŚĆ FIRM
ALTMAN E.I. HOTCHKISS E.

- JEDNOMINUTOWY MENEDŻER SKUTECZNE ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA
BLANCHARD K. JOHNSON S.

- OCENA EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ ANALITYKA BANKOWEGO
ZALESKA M.

- RYZYKO W FINANSOWANIU DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ METODĄ PROJECT FINANC
KOROMBEL A.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018