wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SKUP I SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI PRZEZ BANKI


FRĄCZKIEWICZ K.

wydawnictwo: PROMOTOR, 2008, wydanie I

cena netto: 30.50 Twoja cena  28,98 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Publikacja jest aktualnie niedostępna

 

 

Autorka omawia przekrojowo wszystkie sposoby postępowania z wierzytelnościami przez banki - od cesji do publicznej oferty sprzedaży wierzytelności.

Spis treści

Wstęp

1. Faktoring
1.1. Istota faktoringu
1.2. Podmioty uczestniczące w faktoringu
1.3. Faktoring a cesja wierzytelności
1.4. Rodzaje faktoringu
1.5. Przykład
1.6. Zabezpieczenie umów faktoringu
1.7. Podsumowanie
1.8. Umowa faktoringu

2. Forfaiting
2.1. Istota forfaitingu
2.2. Wierzytelności o charakterze forfaitingowym
2.3. Korzyści wynikające z transakcji forfaitingowych
2.4. Faktoring a forfaiting- porównanie
2.5. Schemat transakcji forfaitingowej
2.6. Umowa forfaitingu

3. Dyskonto weksli
3.1. Podstawowe zagadnienia dotyczące weksli
3.1.1. Rodzaje weksla
3.2. Ustawowe elementy składowe weksla
3.2.1. Ustawowe elementy weksla własnego
3.2.2. Ustawowe elementy weksla trasowanego
3.3. Klauzule wekslowe
3.4. Osoby biorące udział w stosunku wekslowym
3.5. Weksel niezupełny (in blanco)
3.6. Zdolność wekslowa
3.7. Odpowiedzialność z weksla
3.8. Protest wekslowy
3.9. Wzór weksla własnego
3.10. Wzór weksla trasowanego
3.11. Schemat obiegu weksla własnego
3.12. Schemat obiegu weksla trasowanego
3.13. Instytucja dyskonta
3.14. Weksle w posiadaniu banku
3.15. Dochodzenie przez bank roszczeń w przypadku niezapłacenia weksla
3.16. Warunki przyjęcia weksla do redyskonta ( NBP )
3.17. Stopa dyskontowa i stopa redyskontowa

4. Przelew wierzytelności (cesja)
4.1. Pojęcie cesji w świetle prawa bankowego i kodeksu cywilnego
4.2. Pojęcie i rodzaje wierzytelności
4.3. Rodzaje wierzytelności
4.3.1. Podział wierzytelności
4.3.2. Wierzytelności istniejące i przyszłe
4.3.3. Wierzytelności wymagalne i niewymagalne
4.3.4. Wierzytelności przedawnione i nieprzedawnione
4.3.5. Wierzytelności pieniężne i niepieniężne
4.3.6. Wierzytelności podzielne i niepodzielne
4.3.7. Wierzytelności wynikające z umów o świadczenie jednorazowe
4.3.8. Wierzytelności wynikające z umów wzajemnych
4.4. Przedmiot cesji
4.4.1. Wierzytelności mogące być przedmiotem przelewu
4.4.2. Wierzytelności nie mogące być przedmiotem przelewu
4.5. Możliwości przelewu poszczególnych rodzajów wierzytelności
4.5.1. Wierzytelności istniejące i przyszłe
4.5.2. Wierzytelności wymagalne i niewymagalne
4.5.3. Wierzytelności niepieniężne i pieniężne
4.5.4. Wierzytelności podzielne i niepodzielne
4.5.5. Wierzytelności wynikające z umów o świadczenie okresowe/jednorazowe
4.5.6. Wierzytelności główne i uboczne
4.5.7. Wierzytelności z umów wzajemnych
4.5.8. Wierzytelności przysługujące kilku wierzycielom
4.5.9. Wierzytelności przysługujące w stosunku do kilku dłużników
4.5.10. Wierzytelności mogące być przedmiotem przelewu na bank
4.6. Umowa cesji
4.6.1. Forma umowy przelewu wierzytelności
4.6.2. Istotne postanowienia umowy przelewu wierzytelności
4.6.3. Strony umowy przelewu wierzytelności
4.6.4. Cedent
4.6.5. Uprawnienia i odpowiedzialność cedenta
4.6.6. Dłużnik wierzytelności
4.6.7. Oświadczenie o ew. zobowiązaniach cedenta wobec dłużnika wierzytelności
4.7. Dochodzenie przez bank roszczeń w przypadku niespłacenia wierzytelności
4.7.1. Zagadnienia wstępne
4.7.2. Dochodzenie roszczeń, gdy wierzytelność została przelana bez prawa regresu w stosunku do cedenta
4.7.3. Dochodzenie roszczeń, gdy wierzytelność została przelana z prawem regresu w stosunku do cedenta
4.7.4. Dochodzenie roszczeń w trybie przewidzianym w prawie bankowym
4.7.5. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej
4.7.6. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od cedenta

5. Sprzedaż wierzytelności przez banki
5.1. Wprowadzenie
5.2. Pojęcie sprzedaży wierzytelności
5.3. Wierzytelności mogące być przedmiotem sprzedaży
5.4. Sprzedaż wierzytelności a postępowanie egzekucyjne
5.4.1 Sprzedaż wierzytelności przed uzyskaniem tytułu egzekucyjnego
5.4.2 Sprzedaż wierzytelności po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego
5.4.3 Sprzedaż wierzytelności po uzyskaniu tytułu wykonawczego
5.4.4 Sprzedaż wierzytelności w toku postępowania egzekucyjnego
5.5. Sprzedaż wierzytelności z tytułu kredytów i pożyczek
5.6. Sprzedaż wierzytelności z tytułu zdyskontowanych weksli
5.7. Sprzedaż wierzytelności z tytułu zdyskontowanych lub skupionych czeków
5.8. Publiczna sprzedaż wierzytelności
5.8.1. Regulacje prawne dotyczące publicznej sprzedaży wierzytelności
5.8.2. Określenie pojęcia publicznej sprzedaży wierzytelności
5.9. Formy sprzedaży wierzytelności
5.9.1. Przetarg
5.9.2. Oferta publicznie ogłoszona przez bank
5.10 Umowa sprzedaży wierzytelności

Uwagi i wnioski końcowe
Bibliografia

80 stron, B5, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- MARKETING BANKOWY
KOLASA M.

- WSPÓŁCZESNA POLITYKA PIENIĘŻNA
RED. PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA W.

- POLITYKA EDUKACYJNA BANKU ŚRODOWISKA
GĘBSKA M.

- WYCENA AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA
URBANEK G.

- PRAWO BANKOWE
RED. FOJCIK-MASTALSKA E.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018