wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PROGNOZOWANIE EKONOMICZNE TEORIA PRZYKŁADY ZADANIA


ZELIAŚ A. PAWEŁEK B. WANAT S.

wydawnictwo: PWN, 2013, wydanie II

cena netto: 54.00 Twoja cena  51,30 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prognoza podstawą decyzji ekonomicznych!

Proponujemy podręcznik akademicki, który:

- zawiera obszerny zbiór nowoczesnych metod prognozowania i ich twórczych zastosowań;

- wykorzystuje bogaty zestaw przykładów z polskiej gospodarki, ilustrujących istotę omawianych metod oraz pokazujących możliwości interpretacji otrzymanych wyników;

- umożliwia samodzielne przyswajanie sobie zawartego w nim materiału dzięki umieszczonym po każdym rozdziale zadaniom do rozwiązania i sprawdzianom o różnym stopniu trudności oraz podanym na końcu książki odpowiedziom do nich;

- jest dostosowany do aktualnie realizowanego w uczelniach ekonomicznych programu nauczania przedmiotu Teoria prognozy.

Pozycja przeznaczona dla studentów i wykładowców uczelni ekonomicznych studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych (państwowych i niepaństwowych) oraz ekonomicznych wydziałów uniwersyteckich, a także dla praktyków życia gospodarczego. Ma służyć jako pomoc dydaktyczna w kształceniu umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z obliczaniem prognoz gospodarczych oraz jako pomoc metodyczna dla osób korzystających z tych metod w swojej działalności zawodowej.


Barbara Pawełek i Stanisław Wanat, doktorzy nauk ekonomicznych, są adiunktami w Zakładzie Teorii Prognoz Katedry Statystyki na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, współautorami kilku książek.


Spis treści:

Rozdział l. Ogólne zagadnienia prognozowania
1.1. Podstawowe pojęcia
1.2. Metody prognozowania
1.3. Rodzaje prognoz
1.4. Horyzont prognozy
1.5. Błąd prognozy ex post i ocena ex ante błędu
1.6. Prognozy dopuszczalne
1.7. Dane statystyczne wykorzystywane w prognozowaniu
1.8. Szacowanie brakujących danych
l.9. Prognozy w procesie decyzyjnym
1.10. Przykłady
1.11. Zadania
1.12. Sprawdziany


Rozdział 2. Zasady budowania prognoz ekonometrycznych
2.1. Wprowadzenie
2.2. Wybór modelu prognostycznego
2.3. Podstawowe założenia wnioskowania w przyszłość
2.4. Niektóre ważniejsze zasady predykcji ilościowej
2.5. Miary dokładności wnioskowania w przyszłość
2.6. Rola składnika, losowego modelu w procesie wnioskowania w przyszłość
2.7. Przykłady
2.8. Zadania
2.9. Sprawdziany


Rozdział 3. Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu
3.1. Wprowadzenie
3.2. Niektóre problemy wyznaczania funkcji trendu
3.3. Prognozowanie na podstawie trendu
3.4. Prognozowanie na podstawie modeli trendu uwzględniających wahania periodyczne
3.4.1. Metoda trendów jednoimiennych okresów
3.4.2. Metoda Kleina
3.4.3. Analiza harmoniczna
3.4.4. Metoda wskaźników sezonowości
3.5. Przykłady
3.6. Zadania
3.7. Sprawdziany


Rozdział 4. Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych
4.1. Wprowadzenie
4.2. Metoda średniej ruchomej prostej i ważonej
4-3. Metody naiwne
4.4. Metoda wyrównywania wykładniczego
4.5. Metoda wyrównywania wykładniczo-autoregresyjnego
4.6. Metoda Holla
4.7. Metoda Wintersa
4.8. Prognozowanie na podstawie trendu pełzającego z wagami harmonicznymi
4.9. Przykłady
4.10. Zadania
4.11. Sprawdziany


Rozdział 5. Predykcja na podstawie liniowych modeli ekonometrycznych
5-1. Wprowadzenie
5.2. Analityczna postać modelu ekonometrycznego
5.3. Współliniowość zmiennych i jej wpływ na ocenę ex atie trafności prognoz
5.4. Ustalenie zbioru zmiennych objaśniających w okresie modelu ekonometrycznego
5,5. Ustalenie wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozowanym
5.6 Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu liniowego
5.7. Jednorównaniowy model liniowy z opóźnionymi zmiennymi objaśniającymi .
5.8- Budowanie prognoz na podstawie modeli wielorównaniowych
5.9. Przykłady
5.9. Zadania
5.10. Sprawdziany .


Rozdział 6. Predykcja na podstawie modeli autoregresyjnych
6.1. Wprowadzenie
6.2. Modele ARMA i ARIMA
6.2.1, Ogólny proces liniowy
6.2.2. Proces autoregresji AR(p)
6.2.3. Proces średniej ruchomej MA(q)
6.2.4. Proces autoregresji i średniej ruchomej ARMA(p. q)
6.2.5. Proces zintegrowany
6.2.6. Modelowanie i prognozowanie z wykorzystaniem modeli klasy ARIMA
6.3. Modele autoregresyjne z uwzględnieniem opóźnień zmiennej zależnej
6.4. Przykłady
6-5. Zadania
6.6. Sprawdziany


Rozdział 7. Metody budowania długookresowej prognozy ekonometrycznej
7.1. Wprowadzenie
7.2. Niektóre metody długookresowego prognozowania gospodarczego
7.3. Badanie stabilności strukturalnej modelu prognostycznego w czasie
7.4. Metody predykcji długookresowej
7.5. Przykłady
7.6. Zadania
7.7. Sprawdziany


Rozdział 8. Prognozowanie zjawisk jakościowych
8,1, Wprowadzenie
8-2. Prognozowanie za pomocą modeli probitowych i logitowych
8.3. Prognozowanie za pomocą modeli dyskryminacyjnych
8.4. Prognozowanie zmiennych agregatowych
8.5. Przykłady
8.6. Zadania
8.7.Sprawdziany


Rozdział 9. Prognozowanie przez analogie .
9 .l Wprowadzenie
9.2 Rodzaje metod analogowych
9.3 Kryteria podobieństwa zmiennych
9.4.Prognoza cząstkowa i globalna
9.4. Zmienna wiodąca i zmienna naśladująca
9.6. Przykłady
9.7. Zadania
9.8. Sprawdziany


Odpowiedzi do zadań i sprawdzianów
Literatura


379 stron, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- EKONOMIA MAKROEKONOMIA
BEGG D. FISCHER S. DORNBUSCH R.

- MAKROEKONOMIA MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ
GÓRNIEWICZ G. JANKOWSKA E. SIEMIĄTKOWSKI P.

- PROGNOZOWANIE. TEORIA. PRZYKŁADY.ZADANIA
SOBCZYK M.

- MAKROEKONOMIA. VADEMECUM STUDENTA
OLEKSIUK A. BIAŁEK J.

- MAKROEKONOMIA
NOGA M.

- STATYSTYKA. EKONOMETRIA.PROGNOZOWANIE. ĆWICZENIA Z EXCELEM
SNARSKA A.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018