wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SZKLANY SUFIT I RUCHOME SCHODY - KOBIETY NA RYNKU PRACY


GAWRYCKA M. WASILCZUK J. ZWIECH P.

wydawnictwo: CEDEWU, 2010, wydanie I

cena netto: 39.50 Twoja cena  37,53 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Penetrując literaturę z zakresu rynku pracy odnaleźć można wiele publikacji prezentujących zagadnienia dotyczące pozycji kobiet. Jednak dotychczasowe opracowania najczęściej uwzględniają wybrane aspekty prawne, ekonomiczne, socjologiczne i psychologiczne, co oznacza, że nie wyczerpują w pełni zagadnień poświęconych sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce.

"Szklany sufit, ruchome schody - kobiety na rynku pracy" to realia polskiego rynku. Książka stanowi jedno z nielicznych opracowań, które w sposób kompleksowy ujmuje pozycję kobiet na rynku, nie tylko w zakresie ich aktywności zawodowej, możliwości zatrudnienia, czy przedsiębiorczości ale również z uwzględnieniem problemów ich dyskryminacji z punktu widzenia zajmowanych stanowisk, osiąganego poziomu wynagrodzenia, możliwości awansu.

Pozycja kobiet w ostatnich latach w Polsce uległa pewnym zmianom, dlatego też warto eliminować stereotypy i wyeksponować rzeczywistą sytuację kobiet występujących w roli pracobiorców i pracodawców.


Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział l. Zatrudnienie kobiet w latach 1995-2004 - Małgorzata Gawrycka

1.1. Aktywność zawodowa i zatrudnienie według płci

1.2. Poziom i struktura zatrudnionych według płci i sektorów własności

1.3. Poziom i struktura zatrudnienia według statusu zatrudnienia

l .4. Udział kobiet w grupie pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych

Konkluzje

Bibliografia 

Rozdział 2. Segregacja zawodowa kobiet w Polsce - Patrycja Zwiech

2.1. Szklany sufit, lepka podłoga, ruchome schody - problemy kobiet w sferze zawodowej

2.2. Pracujący według sekcji PKD i płci w Polsce

2.3. Horyzontalna segregacja zawodowa w ujęciu sekcji PKD

2.4. Pracujący według grup zawodów i płci w Polsce 

2.5. Horyzontalna segregacja zawodowa w ujęciu wielkich grup zawodów

2.6. Wertykalna segregacja zawodowa w Polsce

Bibliografia 

Rozdział 3. Zróżnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Polsce - Patrycja Zwiech  

3.1. Sprawiedliwe wynagradzanie pracowników - fikcja czy rzeczywistość?

3.2. Średnie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w Polsce 

3.3. Dominujące wynagrodzenia kobiet i mężczyzn 

3.4. Rozpiętości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn

3.5. Średnie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w zależności od wykształcenia

3.6. Średnie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w zależności od sekcji PKD

3.7. Średnie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w zależności od grup zawodowych

3.8. Przeciętny czas pracy kobiet i mężczyzn

3.9. Przeciętne godzinowe wynagrodzenia kobiet i mężczyzn 

Bibliografia 

Rozdział 4. Rozmiary i struktura bezrobocia rejestrowanego kobiet w Polsce w latach 1995-2004 - Małgorzata Gawrycka

4.1. Stopa bezrobocia według płci

4.2. Rozmiary bezrobocia rejestrowanego według płci

4.3. Rozmiary bezrobocia rejestrowanego według wieku płci 

4.4. Rozmiary bezrobocia rejestrowanego według poziomu wykształcenia i płci

4.5. Rozmiary bezrobocia rejestrowanego według stażu pracy i płci

4.6. Bezrobocie rejestrowane według czasu pozostawania bez pracy i płci

Bibliografia 

Rozdział 5. Przedsiębiorczość kobiet - Julita Wasilczuk

5.1. Przedsiębiorczość kobiet - uwagi metodyczne

5.2. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze przedsiębiorczości kobiet w Polsce w latach 1990-2002

5.3. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce

5.4. Motywacje kobiet do samozatrudnienia

5.5. Przedsiębiorczość kobiet - porównania międzynarodowe

5.5.1. Polskie kobiety przedsiębiorcy - na tle kobiet europejskich

5.5.2. Wskaźnik kobiecej aktywności przedsiębiorczej - porównanie międzynarodowe

5.6. Bariery przedsiębiorczości kobiet

5.7. Wyniki firm prowadzonych przez kobiety w porównaniu z firmami prowadzonymi przez mężczyzn

5.8. Przedsiębiorczość kobiet - próba syntezy

Bibliografia

Zakończenie

134 strony, B5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018