wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA. SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU


RED. DASZKIEWICZ N.

wydawnictwo: CEDEWU, 2006, wydanie I

cena netto: 51.00 Twoja cena  48,45 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ostatnie kilkanaście lat bardzo zmieniło gospodarkę światową. Niewątpliwie ogromny wpływ na jej obecny kształt wywarły postępująca globalizacja i integracja oraz pojawienie się i upowszechnienie najnowszych technologii. Procesy te dramatycznie zmieniły warunki funkcjonowania przedsiębiorstw - zarówno dużych (DP), jak małych i średnich (MSP). Jednak to sytuacja małych i średnich firm zmieniła się najbardziej - coraz częściej znikają do niedawna bezpieczne nisze rynkowe czy lokalność rynków. Co więcej, wzrost presji konkurencyjnej otoczenia oraz wzrost niepewności działania wyznaczają MSP nowe obszary funkcjonowania i rozwoju. Obecne przemiany, obserwowane w wielu aspektach funkcjonowania MSP, to przede wszystkim internacjonalizacja ich działalności, wzrost wykorzystania przez MSP technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT - Information and Communication Technologies), rosnąca innowacyjność oraz powstawanie różnych powiązań sieciowych. Nowe warunki funkcjonowania MSP stwarzają, z jednej strony, szansę na rozwój i ekspansje, z drugiej jednak, są zagrożeniem dla egzystencji wielu małych firm.


Spis treści

Małe i średnie przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce - szanse i zagrożenia rozwoju - Nelly Daszkiewicz

Rozdział 1 Teorie internacjonalizacji MSP - ewolucja i perspektywy rozwoju - Nelly Daszkiewicz

1.1. Wprowadzenie

1.2. Teorie ekonomiczne

1.3. Modele etapowe

1.4. Model "ewolucji strategii internacjonalizacji"

1.5. Modele zasobowe

1.6. Operacyjny model REM

1.7. Teorie sieciowe

1.8. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 2 Wpływ udziału małych i średnich przedsiębiorstw w 5 Programie Ramowym Badań Rozwoju i Prezentacji Unii Europejskiej 1998-2002 na ich innowacyjność na przykładzie firm z województwa łódzkiego - Iwona Rakowska

2.1. Geneza 5 Programu Ramowego

2.2. Struktura 5 Programu Ramowego

2.3. Podsumowanie udziału polskich przedsiębiorstw w 5 Programie Ramowym

2.4. Wyniki badań empirycznych udziału polskich przedsiębiorstw w 5 Programie Ramowym na przykładzie firm z województwa łódzkiego

Bibliografia

Rozdział 3 Bariery rozwoju działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiejskich na przykładzie województwa łódzkiego - Renata Lisowska

3.1. Wprowadzenie

3.2. Metodologia badań i charakterystyka próby badawczej

3.3. Działalność innowacyjna firm sektora MSP

3.4. Bariery i sposoby wprowadzania innowacji

3.5. Współpraca z otoczeniem

3.6. Finansowanie działalności innowacyjnej

3.7. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 4 Karnoprawne aspekty bankructwa - Beata Wieczerzyńska

4.1. Społeczno-gospodarcze i ekonomiczne implikacje zachowań dłużników na szkodę wierzycieli

4.2. Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie swoich zobowiązań. Ujęcie historyczne i prawnoporównawcze

4.3. Regulacja przestępstw dłużniczych w obowiązującym kodeksie karnym

4.4. Umyślne doprowadzenie do upadłości lub niewypłacalności - art. 301 § 2 k.k.

4.5. Nieumyślne doprowadzenie do upadłości lub niewypłacalności - art. 301 § 3 k.k.

4.6. Nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej - art. 303 k.k.

Bibliografia

Rozdział 5 Zastosowanie algorytmów genetycznych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw - Tomasz Korol

5.1. Wprowadzenie

5.2. Metoda sztucznych sieci neuronowych oraz algorytmów genetycznych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw

5.3. Założenia analizy

5.4. Model SA1 prognozowania upadłości przedsiębiorstw

5.5. Model SA2 prognozowania upadłości przedsiębiorstw

Bibliografia

Rozdział 6 Weryfikacja sprawności I stopnia wybranych krajowych modeli prognozowania zagrożenia upadłości przedsiębiorstw - Piotr Figura

6.1. Wprowadzenie

6.2. Opis próby walidacyjnej

6.3. Charakterystyka poddanych weryfikacji modeli krajowych

6.4. Wyniki badań

6.5. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 7 Przewidywanie upadłości przedsiębiorstw handlowych na Białorusi - Liliya Patonia

7.1. Wprowadzenie

7.2. Przewidywanie upadłości (bankructwa) przedsiębiorstwa zgodnie z oficjalną metodą Republiki Białorusi

7.3. Przewidywanie upadłości przedsiębiorstw handlowych

Bibliografia

Rozdział 8 Założenia metodyki pomiaru rozwoju lokalnej gospodarki sieciowej - Barbara Piątek

8.1. Wprowadzenie

8.2. Analiza kategorii przedsiębiorczość we współczesnych uwarunkowaniach rozwojowych

8.3. Wpływ gospodarki sieciowej na lokalną przedsiębiorczość i możliwości jej urzeczywistniania

8.4. Charakterystyka powiązań pomiędzy uczestnikami sieci w wymiarze lokalnym

8.5. Określenie założeń dla pomiaru powiązań sieciowych

8.6. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 9 Franchising w Polsce - profil potencjalnego franchisobiorcy - Magdalena Wojarska, Beata Bublewicz

9.1. Wprowadzenie

9.2. Istota franchisingu i jego rodzaje

9.3. Profil potencjalnego franchisobiorcy

9.4. Możliwości praktycznego wykorzystania wyników badań

9.5. Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 10 Od marketingu innowacji do marketingu partnerskiego - Magdalena Sawa, Paweł Węgorowski

10.1. Wprowadzenie

10.2. Marketing innowacji

10.3. Charakterystyka marketingu partnerskiego

10.4. Znaczenie marketingu partnerskiego dla rozwoju przedsiębiorstwa

10.5. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 11 Instrumenty wspierania małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych - Maciej Woźniak

11.1. Wprowadzenie

11.2. Bariery utrudniające uczestnictwo małym i średnim przedsiębiorstwom w rynku zamówień publicznych

11.3. Instrumenty pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom na rynku zamówień publicznych w USA i krajach Unii Europejskiej

11.4. Efektywność stosowanych instrumentów wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych

11.5. Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 12 Ocena wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 2002-2004 - Hanna Mizgajska, Marcin Ławniczak

12.1. Wprowadzenie

12.2. Charakterystyka badanej zbiorowości

12.3. Strategia oraz kondycja ekonomiczno-finansowa badanych firm

12.4. Stopień korzystania z doradztwa i szkoleń

12.5. Ocena instytucji otoczenia biznesu

12.6. Korzystanie z funduszy UE

12.7. Wnioski

Bibliografia

Rozdział 13 Efektywność polityki władz lokalnych we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie regionu częstochowskiego i łódzkiego - Ewelina Skowron

13.1. Wprowadzenie

13.2. Prawnie ustalony obowiązek samorządu terytorialnego do wspierania przedsiębiorczości w regionie

13.3. Działalność władz miast Łodzi i Częstochowy stymulująca rozwój gospodarczy

13.4. Perspektywy rozwoju regionu Częstochowy i Łodzi

13.5. Podsumowanie

Bibliografia

186 stron, B5, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- SKUTECZNE STRATEGIE BIZNESOWE. PRAKTYKA I TEORIA
POLOWCZYK J.

- ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. SYSTEMOWA KONCEPCJA BIZNESU.
RED. MOSZKOWICZ M.

- ANATOMIA BIZNESU BUDOWANIE ZESPOŁU
ADAIR J.

- KLASTRY BIZNESOWE W ROZWOJU KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI REGIONÓW
SKAWIŃSKA E. ZALEWSKI R.

- POMOC PUBLICZNA A ROZWÓJ FIRMY SZANSE I ZAGROŻENIA
CHOROSZCZAK J. MIKULEC M.

- WSPÓŁDZIAŁANIE RYWALIZACJA. WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII KIEROW.
UCHNAST Z. RED.

- STYMULOWANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA
RED. BUDZISZ B. URBAN W. WASILUK A.

- ZARZĄDZANIE ZAUFANIEM W ORGANIZACJACH WIRTUALNYCH
GRUDZEWSKI W., HEJDUK I., SANKOWSKA A., WAŃTUCHOWICZ M.

- ZESPOŁY ZARZĄDZAJĄCE. SEKRETY ICH SUKCESÓW I PORAŻEK
BELBIN M.

- WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W PROCESIE BUDOWANIA ICH POTENCJAŁ
POPŁAWSKI W. SUDOLSKA A. ZASTEMPOWSKI M.

- GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA
STRZELECKI Z. RED.

- TEORIE PRZEDSIĘBIORSTW
NOGA A.

- STARE OKRĘGI PRZEMYSŁOWE DYLEMATY INDUSTRIALIZACJI I DEZINDUSTRIALIZAC
RED. MORAWSKI W., ZAWISTOWSKI A.

- STRATEGIE FIRM POLSKICH WOBEC EKSPANSJI INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH
GORYNIA M.

- MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBORSTWA WOBEC WYZWAŃ ROZWOJU TECHNOLOGII XXI W.
SOKÓŁ A. DRAB-KUROWSKA A. RED.

- CO DECYDUJE O KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI?
RED. STAWICKA M.K. NOGA M.

- PRZYWÓDZTWO PRZEZ INTEGRACJĘ - BUDOWANIE SPRAWNYCH ORGANIZACJI DLA ...
GOBILLOT E.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018