wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KULTUROWE UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE


GLINKA B.

wydawnictwo: PWE, 2008, wydanie I

cena netto: 30.00 Twoja cena  28,50 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zachowania przedsiębiorcze zależą zarówno od indywidualnych predyspozycji i kompetencji ludzi, jak też kontekstu, w jakim oni działają. Autorka opiera się na założeniu, że działania gospodarcze są zakorzenione kulturowo. Do tego, aby społeczeństwo było przedsiębiorcze, nie wystarczą (choć są konieczne) odpowiednie uregulowania prawne, dostęp do technologii i środków na finansowanie działalności. Nieodzowny jest klimat kulturowy - wartości, normy postępowania i wzorce zachowań. Celem monografii jest odpowiedź na pytania: jakie wartości, przekonania i symbole są związane z działaniami przedsiębiorczymi, czy mają one trwały charakter, jak przejawia się ich związek z przedsiębiorczością, czy kultura stwarza dogodne warunki do tego, by przedsiębiorcy chcieli zapewniać swoim firmom dalszy byt i rozwój? Odpowiedzi na te pytania są kluczowe dla zrozumienia warunków rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.


Spis treści:

Wstęp
1. Przedsiębiorczość
1.1. Pojęcie przedsiębiorczości
1.1.1. Uwagi wstępne
1.1.2. Istota przedsiębiorczości
1.1.3. Funkcje przedsiębiorcy i jego rola w gospodarce
1.1.4. Rodzaje przedsiębiorczości
1.2. Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy
1.2.1. Uwagi wstępne
1.2.2. Związki przedsiębiorczości z rozwojem gospodarczym
1.2.3. Przedsiębiorczość a rozwój w badaniach i polityce gospodarczej
1.3. Przedsiębiorczość w Polsce po 1989 roku - wybrane przemiany strukturalne i ilościowe
1.3.1. Liczba i struktura przedsiębiorstw
1.3.2. Innowacje w przedsiębiorstwach - wybrane dane
1.4. Badanie przedsiębiorczości
1.4.1. Uwagi wstępne
1.4.2. Ekonomiczny i kulturowy punkty widzenia
1.4.3. Sposoby badania zjawiska przedsiębiorczości

2. Związki kultury z przedsiębiorczością
2.1. Wprowadzenie
2.2. Kulturowe czynniki rozwoju gospodarki
2.2.1. Wczesne teorie - Max Weber
2.2.2. Historyczne korzenie współczesnej gospodarki - Douglas C. North i David Landes
2.2.3. Różnorodność kultur kapitalizmu
2.2.4. Kontekst rozwoju gospodarczego: kultura ma znaczenie .
2.3. Kulturowy kontekst przedsiębiorczości
2.3.1. Uwagi wstępne
2.3.2. Rola kulturowego kontekstu - koncepcje, badania, zalecenia
2.3.3. Uniwersalizm i adekwatność kulturowa teorii
2.3.4. Kapitał społeczny, zaufanie i budowanie społecznych relacji
2.3.5. Kulturowe uwarunkowania w polskich badaniach przedsiębiorczości

3. Kultura a przedsiębiorczość w Polsce
3.1. Wprowadzenie
3.2. Historyczne fundamenty kulturowych uwarunkowań przedsiębiorczości
3.2.1. Średniowiecze
3.2.2. Od renesansu do rozbiorów (XVI-XIX wiek)
3.2.3. Dwudziestolecie międzywojenne i okres II wojny światowej
3.2.4. Okres PRL-u 1945-1989
3.2.5. Transformacja systemu
3.3. Polski katolicyzm a kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości - zarys
3.4. Czynniki kształtujące kulturowe otoczenie przedsiębiorczości: ciągłość i zmiana
3.4.1. Uwagi wstępne
3.4.2. Rodzina - źródła przedsiębiorczych tradycji
3.4.3. Globalizacja i przenikanie wzorów kulturowych
3.4.4. Edukacja
3.4.5. Autorytety publiczne i zachowania uczestników życia ekonomicznego
3.4.6. Ś rodki masowego komunikowania
3.4.7. Literatura, film i seriale
3.4.8. Literatura, film, seriale - między trwałością a zmiennością wzorów
3.5. Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w ujęciu regionalnym
3.6. Kulturowe fundamenty działania przedsiębiorców - podsumowanie
3.7. Wyobrażenia o przedsiębiorcach i przedsiębiorczości
3.7.1. Uwagi wstępne 1
3.7.2. Wyobrażenia na temat przedsiębiorców i zjawisk gospodarczych - wyniki badań
3.7.3. Wyobrażenia o gospodarce i przedsiębiorcach - podsumowanie
3.8. Działania przedsiębiorców w kulturowym kontekście
3.8.1. Uwagi wstępne
3.8.2. Kulturowy kontekst działania przedsiębiorców - wybrane aspekty
3.8.3. Uwarunkowania kulturowe a działania przedsiębiorców - podsumowanie

4. Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce w teorii i badaniach. Posumowanie i wnioski
4.1. Wprowadzenie
4.2. Kultura - wyobrażenia - działanie
4.3. Od prywaciarza do przedsiębiorcy. Kultura - fundament rozwoju czy stagnacji?
4.4. Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości: implikacje dla zarządzania i edukacji
4.5. Kierunki dalszych badań

Zakończenie
Bibliografia

 


278 stron, B5, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- SEKTOR PUBLICZNY W POLSCE I NA ŚWIECIE. MIĘDZY UPADKIEM A ROZKWITEM
RED. KLEER J.

- POLITYKA SPOŁECZNA
RED. FIRLIT-FESNAK G. SZYLKO-SKOCZNY M.

- OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W RADZIE EUROPY I W UNII EUROPEJSKIEJ
MICHAŁOWSKA G.

- EUROPEJSKIE PRAWO ADMINISTRACYJNE
RED. KRAWIEC G.

- EDUKACJA DOROSŁYCH PRACOWNIKÓW I BEZROBOTNYCH
SUCHY S.

- ADMINISTRACJA PUBLICZNA MIĘDZY POLITYKĄ PRAWEM I EKONOMIĄ
OSIŃSKI J. RED.

- WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO W TEORII I PRAKTYCE. WYBRANE ELEMENTY
RED. ONISZCZUK J.

- ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE
CHMIELNICKI P.

- PSYCHOLOGIA. TOM 3. JEDNOSTKA W SPOŁECZEŃSTWIE I ELEMENTY PSYCHOLOGII
RED. STRELAU J.

- PEDAGOGIKA TOM 2. PEDAGOGIKA WOBEC EDUKACJI, POLITYKI ŚWIATOWEJ I BADA
RED. ŚLIWERSKI B.

- KAPITAŁ LUDZKI W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
PRZYBYSZEWSKI R.

- EUROPEJSKI MODEL SPOŁECZNY
ROSATI D.

- WOLNOŚCI I PRAWA SOCJALNE ORAZ ORZECZNICTWO KONSTYTUCYJNE
ONISZCZUK J.

- UTOPISTYKA ALTERNATYWY HISTORYCZNE DLA XXI WIEKU
WALLERSTEIN I.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018