wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WYCENA AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA


URBANEK G.

wydawnictwo: PWE, 2008, wydanie I

cena netto: 66.50 Twoja cena  63,18 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wraz z pojawieniem się nowej ekonomii obserwujemy wzmożone zainteresowanie problematyką związaną z aktywami niematerialnymi i kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw. W ciągu ostatnich dwóch dekad w świecie biznesu dokonała się rewolucja, polegająca na przejściu od kapitalizmu przemysłowego, opartego na aktywach materialnych, do "ery postindustrialnej", w której tworzenie wartości następuje przede wszystkim dzięki czynnikom niematerialnym. W efekcie kapitał intelektualny i wchodzące w jego skład aktywa niematerialne stanowią coraz większą część wartości rynkowej przedsiębiorstw. Ważne stają się zatem zarówno popularyzacja istniejących sposobów pomiaru niematerialnych źródeł wartości w przedsiębiorstwie, jak i opracowanie nowych metod.

W książce przedstawiono wycenę kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych z uwzględnieniem zagadnień związanych z wyceną opcji strategicznych, których źródłem są aktywa niematerialne. Zaprezentowano w niej również autorski model wyceny aktywów kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa i jego składowych.


Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1. Aktywa niematerialne jako źródło wartości w nowej ekonomii
1.1. Charakterystyka nowej ekonomii
1.2. Tworzenie wartości przez kapitał intelektualny - ekonomika czynników niematerialnych
1.3. Definicje i klasyfikacja kapitału intelektualnego

Rozdział 2. Charakterystyka najważniejszych aktywów niematerialnych i ich udział w tworzeniu opcji strategicznych przedsiębiorstwa
2.1. Charakterystyka najważniejszych aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa
2.1.1. Marka
2.1.2. Technologiczne aktywa niematerialne
2.1.3. Kapitał ludzki
2.1.4. Relacje z klientami
2.1.5. Kultura organizacyjna i przywództwo
2.1.6. Reputacja
2.1.7. Relacje z partnerami i sieci
2.1.8. Inne aktywa niematerialne
2.1.9. Goodwill
2.2. Udział zasobów niematerialnych w tworzeniu opcji strategicznych przedsiębiorstwa
2.3. Wpływ opcji strategicznych na wycenę przedsiębiorstwa i alokację zasobów

Rozdział 3. Ogólne zasady pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych
3.1. Motywy pomiaru
3.1.1. Poprawa wewnętrznego zarządzania
3.1.2. Raportowanie zewnętrzne
3.1.3. Potrzeby statutowe i transakcyjne
3.2. Sposoby pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych
3.3. Ogólne zasady wyceny kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych

Rozdział  4. Modele wyceny kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa
4.1. Klasyczne modele wyceny
4.2. Przedmiot wyceny
4.3. Globalna wycena kapitału intelektualnego
4.3.1. Wartość rynkowa a wartość księgowa
4.3.2. Wskaźnik Tobin Q
4.3.3. Skalkulowana wartość niematerialna
4.3.4. Dochody z kapitału wiedzy
4.4. Modele wyceny pojedynczych aktywów niematerialnych
4.4.1. Metody kosztowe
4.4.2. Metody rynkowe
4.4.3. Metody dochodowe
4.5. Wycena ekonomicznej wartości dodanej

Rozdział 5. Opcje realne w wycenie aktywów niematerialnych
5.1. Charakterystyka opcji realnych
5.2. Aktywa niematerialne jako opcje realne
5.3. Etapy w analizie opcji realnych
5.4. Modele wyceny opcji
5.4.1. Model Blacka-Scholesa
5.4.2. Model dwumianowy
5.5. Filozofia opcji realnych w działaniu firmy

Rozdział  6. Wycena marki
6.1. Geneza wyceny marki
6.2. Zasady wyceny marki
6.3. Metody wyceny marki
6.3.1. Kosztowe metody wyceny marki
6.3.2. Rynkowe metody wyceny marki
6.3.3. Wycena marki na podstawie ekonomicznej wartości produktu
6.3.4. Wycena marki metodą zdyskontowanych przepływów gotówkowych
6.3.5. Wycena marki na podstawie (zwolnienia z) opłat licencyjnych
6.3.6. Metoda mnożnikowa wyceny marki na podstawie bieżącego wykorzystania
6.4. Zastosowanie opcji realnych w wycenie marki
6.4.1. Opcja odłożenia w czasie inwestycji w markę
6.4.2. Opcja ekspansji - możliwość rozszerzenia marki
6.4.3. Opcja wyboru - możliwość wyboru pomiędzy działaniami

Rozdział  7. Wycena aktywów technologicznych
7.1. Zasady wyceny aktywów technologicznych przedsiębiorstwa
7.2. Wycena patentu
7.2.1. Metody kosztowe
7.2.2. Metody rynkowe
7.2.3. Metody dochodowe
7.2.4. Metody oparte na analizie drzewa decyzyjnego
7.3. Zastosowanie opcji realnych w wycenie aktywów technologicznych
7.3.1. Zastosowanie opcji realnych w wycenie patentu
7.3.2. Zastosowanie opcji realnych do wyceny prac badawczo-rozwojowych

Rozdział  8. Wycena relacji z klientem
8.1. Wartość życiowa klienta
8.2. Wycena wartości życiowej klienta w strategii zarządzania relacjami z klientem
8.2.1. Zastosowanie CLTV do oceny maksymalnej wielkości nakładów na pozyskanie nowego klienta
8.2.2. Zastosowanie CLTV do oceny a priori efektywności strategii marketingowej
8.3. Zastosowanie wartości życiowej klienta do wyceny przedsiębiorstwa
8.4. Zastosowanie opcji realnych w wycenie strategii CRM
8.4.1. Ocena alternatywnych strategii wprowadzania CRM

Rozdział 9. Model szacowania kosztu kapitału i wyceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
9.1. Koszt kapitału przedsiębiorstwa
9.1.1. Zasady pomiaru kosztu kapitału przedsiębiorstwa
9.1.2. Aktywa niematerialne a koszt kapitału
9.1.3. Ilustracja sposobu szacowania realnego kosztu kapitału firmy
9.1.4. Dostęp do informacji a koszt kapitału
9.2. Wycena kapitału intelektualnego metodą strumieni wartości intelektualnej (SWI)
9.2.1. Założenia dotyczące metody
9.2.2. Ilustracja metody SWI
9.3. Uzupełnienie metody SWI
9.4. Wymogi informacyjne w metodzie SWI
9.5. Porównanie metod wyceny kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych
9.6. Wycena kapitału intelektualnego a wartość´ fundamentalna przedsiębiorstwa
9.7. Zastosowanie metody SWI do wyceny kapitału intelektualnego i wartości fundamentalnej wybranych spółek

Zakończenie
Literatura


316 stron, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- WARTOŚĆ GODZIWA - ZASTOSOWANIE I PROCEDURY USTALANIA
MOLENDA W.

- WYCENA I BUDOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW INTERNETOWYCH
KOSSECKI P.

- SKUP I SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI PRZEZ BANKI
FRĄCZKIEWICZ K.

- POŁĄCZENIE I PODZIAŁ JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH W ŚWIETLE POLSKICH I MIĘD
REMLEIN M.

- WYCENA I ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
SZCZEPANKOWSKI P.

- SATYSFAKCJA I LOJALNOŚĆ KLIENTA NA RYNKU FARMACEUTYCZNYM
CZERW A.

- POLITYKA EDUKACYJNA BANKU ŚRODOWISKA
GĘBSKA M.

- ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA EMITENTÓW ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW INF
HOŁADYJ K.

- POLSKIE TRANSAKCJE STULECIA
SMORSZCZEWSKI C.K. GRZEGORZEWSKI Z.

- NOWOCZESNA BANKOWOŚĆ
HEFFERNAN S.

- WYCENA BIZNESU W PRAKTYCE.METODY,PRZYKŁADY
RED.PANFIL M.

- HANDEL MIĘDZYNARODOWY. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM. ROZLICZENIA FINANSOWE
KACZMAREK T.T. KRÓLAK-WERWIŃSKA J.

- PODSTAWY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
RED. BRYX M.

- BEZPIECZEŃSTWO RYNKU USŁUG FINANSOWYCH
IWANICZ-DROZDOWSKA M.

- STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU R
GATNAR E. WALESIAK M.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018