wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PROJEKTU EUROPEJSKIEGO


DYLEWSKI M. FILIPAK B. GURANOWSKI A.

wydawnictwo: C.H.BECK, 2009, wydanie I

cena netto: 42.00 Twoja cena  39,90 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Podręcznik Zarządzanie finansami projektu europejskiego stanowić będzie podstawową pomoc dydaktyczną dla studentów szkół wyższych, kształcących się na kierunkach ekonomicznych w zakresie ekonomii, zarządzania, europeistyki, finansów i rachunkowości.


Spis treści

Od autorów

1. Nowa perspektywa finansowa w okresie programowania 2007-2013 (Joanna Hołub-Iwan)
1.1.Cele polityki spójności i system programowania funduszy na lata 2007-2013
1.2. Strategiczne wytyczne Wspólnoty w latach 2007-2013
1.3. Przeznaczenie funduszy w nowym okresie programowania. Strategiczne wytyczne dla Polski
1.4. Fundusze Unii Europejskiej i europejskie
1.5. Fundusze strukturalne w nowym okresie programowania
1.6. Fundusz Spójności
1.7. Zasady udzielania pomocy w okresie programowania 2007-2013
1.8. Instrumenty polityki strukturalnej Unii Europejskiej
1.9. Programy operacyjne
1.10. Fundusze europejskie (poza funduszami Unii Europejskiej)
1.11. Programy wspólnotowe
1.12. Beneficjenci projektów europejskich

2. Planowanie i przygotowanie projektu (Adrian Guranowski)
2.1. Charakterystyka projektu pod względem jego unikalnych cech
2.2. Parametry projektów
2.3. Główne procesy w ramach zarządzania projektami - wykorzystanie metody PCM
2.4. Analiza problemów i celów projektu
2.5. Analiza interesariuszy (stakeholders analysis)
2.6. Matryca logiczna i studium wykonalności projektu
2.7. Tworzenie harmonogramów i programowanie zadań w czasie
2.8. Organizacja zespołu (Joanna Hołub-Iwan)
2.9. Budżetowanie zadań projektowych

3. Instrumenty i formy zarządzania finansami wspomagające realizację projektu europejskiego (Beata Filipiak)
3.1. Istota i zakres zrządzania finansami
3.2. Źródła i sposoby finansowania projektu europejskiego
3.3. Proces realizacji projektu a zarządzanie jego finansami
3.4. Struktura finansowania a koszt kapitału w projektach europejskich
3.4.1. Koszt kapitału własnego
3.4.2. Koszt kapitału obcego
3.5. Konsorcja projektowe i finansowe
3.6. Znaczenie ryzyka w finansowaniu projektów europejskich
3.7.Pomoc publiczna w projektach europejskich jako szczególny instrument finansowy - zasady stosowania a ryzyko wykorzystania

4. Budżetowanie kosztów i podatków w projekcie europejskim jako instrument zarządzania finansami (Beata Filipiak)
4.1. Rodzaje wydatków w projekcie i ich kwalifikowalność
4.2. Procedura budżetowania kosztów projektu
4.3. Podatki a budżetowanie kosztów projektu

5. Planowanie finansowe projektu europejskiego {Marek Dylewski)
5.1. Istota i elementy planu finansowego projektu
5.2. Planowanie rachunku wyników
5.3. Konstrukcja bilansu pro forma projektu
5.4. Przepływy finansowe projektu
5.5. Planowanie finansowe a budżetowanie projektu

6. Analiza ekonomiczna i finansowa projektu europejskiego (Marek Dylewski)
6.1. Zakres i metody analizy ekonomicznej stosowane w projektach
6.2. Analiza finansowa jako narzędzie oceny i weryfikacji planowanych zamierzeń w projektach
6.3. Rachunek efektywności projektów
6.4. Znaczenie analizy CBA i innych analiz jakościowych w ocenie i weryfikacji planowanych zamierzeń w projektach

7. Monitoring i ewaluacja projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej (Joanna Hołub-Iwan)
7.1. Istota i definicja monitoringu
7.2. Metody przeprowadzania monitoringu
7.3. Podmioty i zasady prowadzenia monitoringu
7.4. Wskaźniki monitorowania
7.5. Istota i definicja ewaluacji
7.6. Kryteria ewaluacji
7.7. Metody ewaluacji
7.8. Proces przeprowadzania ewaluacji ex ante, midterm i ex post
7.8.1. Ewaluacja ex ante
7.8.2. Ewaluacja midterm
7.8.3. Ewaluacja ex post

8. Audyt i kontrola finansowa projektu europejskiego (Beata Filipiak)
8.1. Znaczenie i procedura kontroli finansowej projektu
8.2. Audyt projektu - przebieg i skutki
8.3. Zalecenia pokontrolne i poaudytowe

Bibliografia
Indeks262 stron, B5, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- EKONOMICZNE I PRAWNE ASPEKTY UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
RED. PRUSAK B.

- WYCENA AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA
URBANEK G.

- PODSTAWY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
RED. BRYX M.

- STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU R
GATNAR E. WALESIAK M.

- ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW. WYBRANE ZAGADNIENIA
FRANC-DĄBROWSKA J.

- FUNDUSZE HEDGINGOWE A STABILNOŚĆ FINANASOWA
NIEDZIÓŁKA P.

- ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW ZBIÓR ZADAŃ Z ROZWIĄZANIAMI
KOTOWSKA B. UZIĘBŁO A.

- ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. TOM 1. SPRAWOZDANIE FINA
WĘDZKI D.

- ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW
RED. KARPUŚ P.

- ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
TROCKI M. GRUCZA B. OGONEK K.

- RENTOWNOŚĆ A WYPŁACALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
STĘPIEŃ K.

- METODY PODEJMOWANIA DECYZJI FINANSOWYCH ANALIZA PRZYKŁADÓW I PRZYPADKÓ
SIERPIŃSKA M. JACHNA T.

- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE. STUDIA PRZYPADKÓW
FILIPIAK B. PANASIUK A.

- ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE
RYMARZAK M.

- STATYSTYKA Z PAKIETEM KOMPUTEROWYM STATISTICA PL
LUSZNIEWICZ A. SŁABY T.

- DESIGN MANAGEMENT ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ, PROCESEM PROJEKTOWYM I WDRAŻM
BEST K.

- NOWOCZESNE METODY PROGNOZOWANIA ZAGROŻENIA FINANSOWEGO PRZEDSIEBIORSTW
PRUSAK B.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018