wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAWO BANKOWE USTAWA O NARODOWYM BANKU POLSKIM USTAWA O LISTACH ZASTAW


LISTACH ZASTAWNYCH I BANKACH HIPOTECZNYCH PRZEPISY OGÓLNE

wydawnictwo: C.H.BECK, 2010, wydanie V

cena netto: 79.70 Twoja cena  75,72 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Seria Edycja Sądowa stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla sędziów, aplikantów, prawników - praktyków i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu.

EDYCJA SĄDOWA zawiera:

  • artykuły opatrzone hasłami, pełnią rolę wskaźnika informacyjnego, ułatwiającego szybką orientację w treści przepisu,
  • najważniejsze akty z zakresu prawa bankowego, uzupełnione m.in.: o przepisy dotyczące zagadnień papierów wartościowych oraz poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa,
  • szczegółowe informacje o zmianach, jakim ulegały poszczególne przepisy.

Spis treści:

Wstęp – Prof. dr hab. Mirosław Bączyk


I. Przepisy ogólne


1. Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939)
2. Ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 938)
3. Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 940)
4. Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r. (Dz.U. 1995, Nr 4, poz. 18)
5. Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających z dnia 7 grudnia 2000 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 1252)
5a. Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1119)
6. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 1216)
7. Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1178)
8. Ustawa o skutkach wprowadzenia w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro z dnia 25 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 640)
9. Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12 września 2002 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1385)
10. Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1450)
11. Ustawa o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami z dnia 24 sierpnia 2001 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 1351)
12. Ustawa o Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 65, poz. 594)
13. Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. 1996, Nr 1, poz. 2)


II. Papiery wartościowe w sektorze bankowym


14. Ustawa o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 420)
15. Prawo wekslowe z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 282)
16. Prawo czekowe z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 283)


III. Kredyty bankowe


17. Ustawa o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych z dnia 5 stycznia 1995 r. (Dz.U. Nr 13, poz. 60)
18. Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych z dnia 8 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 73, poz. 762)
19. Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z dnia 30 listopada 1995 r. (Dz.U. 1996, Nr 5, poz. 32)
20. Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej z dnia 5 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 230, poz. 1922)
21. Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 654)
22. Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1081)


IV. Zabezpieczenia udzielane przez Skarb Państwa


23. Ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne z dnia 8 maja 1997 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 484)
24. Ustawa o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredyt? mieszkaniowych z dnia 29 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 1310)
25. Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 91, poz. 871)
Indeks rzeczowy


632 strony oprawa twarda

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW
FRYSZTAK M /SĄDOWYCH

- INSTRUMENTY I REGULACJE BANKOWE W CZASIE KRYZYSU
NOWAKOWSKI J. RED.

- GLOBALNY NADZÓR I REGULACJA SEKTORA FINANSOWEGO
DAVIES H. GREEN D.

- PRAWO BANKOWE. REPETYTORIUM
RED. HAJOS-IWAŃSKA A. LAMPART M. WALASEK W.

- PRAWO BANKOWE
OFIARSKI Z.

- KRYZYSY BANKOWE I METODY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA
OSTAŁECKA A.

- GOSPODARKA NOWE PESRPEKTYWY PO KRYZYSIE
KALINOWSKI M. PRONOBIS M. RED.

- BANK KOMERCYJNY W POLSCE PODRĘCZNIK AKADEMICKI
ŚWIDERSKA J. GALBARCZYK T. KLIMONTOWICZ M. MARCZYŃSKA K.

- STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU BANKOWEGO
RED. NOWAKOWSKI J. FAMULSKA T.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019