wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WZROST GOSPODARCZY I FINANSE MIĘDZYNARODOWE


BUKOWSKI S. MISALA J.

wydawnictwo: CEDEWU, 2011, wydanie I

cena netto: 64.90 Twoja cena  61,66 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zagadnienia z zakresu wzrostu gospodarczego i finansów międzynarodowych zajmują od wielu lat ważne miejsce w pracach naukowo-badawczych podejmowanych w polskich uczelniach ekonomicznych i wyspecjalizowanych instytutach. Monografia pt. Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe jest kolejnym, najnowszym tego przykładem.

W pierwszej części książki pt. Wybrane problemy teorii i polityki wzrostu gospodarczego, znajdują się opracowania, których autorzy przedstawiają podstawowe zagadnienia wzrostu gospodarczego w warunkach współczesnej światowej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i skutków zjawisk kryzysowych. Istotnymi elementami tej części są również artykuły poświęcone działalności inwencyjno-innowacyjnej krajów i różnego rodzaju przedsiębiorstw, ale także ważnym problemom wzrostu i rozwoju gospodarczego.

W drugiej części książki pt. Wybrane problemy współczesnych finansów międzynarodowych autorzy przedstawiają m.in.: podstawowe zagadnienia z zakresu rozwoju Unii Ekonomicznej i Monetarnej krajów Unii Europejskiej oraz rozwoju światowych walut rezerwowych, ewolucję reżimów kursowych w świecie i w Polsce, a także podstawowe dylematy kształtowania budżetu w ramach Unii Europejskiej. Część tę kończy ciekawy artykuł przedstawiający teoretyczne i praktyczne aspekty wpływu opodatkowania kapitału na rozwój zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Trzecia część książki to Wybrane problemy przezwyciężania skutków współczesnego kryzysu gospodarczego i finansowego. W tej części Autorzy przede wszystkim uwzględniają najnowsze w tym zakresie doświadczenia krajów członkowskich Unii Europejskiej.


Spis treści:

Wstęp

CZĘŚĆ I PROBLEMY WZROSTU GOSPODARCZEGO

1.Internacjonalizacja i regionalizacja polityki gospodarczej a dylematy wzrostu zrównoważonego - Stanisław Miklaszewski
1.1.Zmiany w handlu światowym
1.2.Zróżnicowanie regionalne
1.3.Dylematy globalizacji
1.4.Dylematy regionalnej integracji
1.5.Dalsze otwarte problemy i pytania
Bibliografia

2.Światowy wzrost gospodarczy w II dekadzie XXI wieku. Aspekty teoretyczne i empiryczne - Magdalena Majchrzak
2.1.Dylematy pomiaru wzrostu gospodarczego
2.2.Teoretyczne aspekty wzrostu gospodarczego
2.3.Gospodarka światowa trzech prędkości
2.3.1.Państwa Grupy "3G"
2.3.2.Strefa euro
2.3.3.Stany Zjednoczone
2.4.Wnioski
Bibliografia
Streszczenie/Summary

3.Międzynarodowa zdolność gospodarki Polski do sprzedaży w okresie transformacji - Józef Misala
3.1.Tendencje rozwojowe handlu zagranicznego Polski w okresie transformacji
3.1.1.Miejsce i znaczenie Polski w międzynarodowym handlu towarami i usługami
3.1.2.Znaczenie handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym
3.1.3.Struktura geograficzna
3.1.4.Struktura towarowa i rodzajowa
3.1.5.Struktura ujawnionych przewag względnych
3.1.6.Bilans handlowy
3.2.Rozwój międzynarodowej zdolności Polski do sprzedaży ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych
3.3.Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Streszczenie/Summary

4.Innowacyjność polskiej gospodarki: uwarunkowania - perspektywy rozwoju - strategia - Witold Kasperkiewicz
4.1.Ocena innowacyjności polskiej gospodarki w świetle analiz statystycznych
4.2.Przyczyny niskiej innowacyjności polskiej gospodarki
4.3.Strategia innowacyjna polskiej gospodarki
Bibliografia
Streszczenie/Summary

5.Działalność badawczo-rozwojowa firm innowacyjnych a kryzys gospodarczy - Aleksandra Lech
5.1.Strategie badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w warunkach kryzysu ekonomicznego
5.2.Zmiana nakładów badawczo-rozwojowych firm innowacyjnych w odpowiedzi na kryzys gospodarczy
5.3.Reakcja firm innowacyjnych na kryzys - aspekty sektorowe
Bibliografia
Strcszczcnie/Summary

6.Znaczenie Chin w gospodarce światowej - Monika Burżacka
6.1.Rozwój gospodarczy Chin
6.2.Pozycja Chin w światowym handlu
6.3.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
6.4.Zagrożenia i wyzwania stojące przed gospodarką Chin
Bibliografia
Streszczenie/Summary

7.Polityka w zakresie surowców energetycznych jako współczesny czynnik wzrostu gospodarczego. Analiza taksonomiczna tempa wzrostu gospodarczego Rosji -Anna Gapys
7.1.Czynniki wzrostu gospodarczego w świetle osiągnięć współczesnych szkół ekonomicznych
7.1.1.Ortodoksyjny Keynesizm
7.1.2.Monetaryzm
7.1.3.Nowa ekonomia klasyczna
7.1.4.Teoria realnego cyklu koniunkturalnego
7.1.5.Nowa ekonomia keynesowska
7.2.Egzogeniczne i endogeniczne teorie wzrostu gospodarczego
7.3.Poziom uzależnienia rosyjskiej gospodarki od eksportu surowców energetycznych
7.4.Tempo wzrostu gospodarczego Federacji Rosyjskiej na tle pozostałych krajów G8 i BRIC - analiza taksonomiczna
7.4.1.Opis badania
7.4.2.Interpretacja wyników
7.5.Podsumowanie oraz sugestie dla dalszych badań
Bibliografia
Streszczenie/Summary

CZĘŚĆ II PROBLEMY FINANSÓW MIĘDZYNARODOWYCH

8.Kryzys fiskalny i przyszłość Unii Ekonomicznej i Monetarnej -Sławomir I. Bukowski
8.1.Unia Ekonomiczna i Monetarna - podstawy teoretyczne i projekt polityczny
8.1.1.Podstawy teoretyczne unii monetarnej
8.1.2.Projekt polityczny
8.2.Kryzys fiskalny
8.3.Przyszłość
Bibliografia
Streszczenie/Summary

9.Światowe waluty rezerwowe - obecna sytuacja i perspektywy - Piotr Misztal
9.1.Istota i funkcje pieniądza międzynarodowego
9.2.Główne waluty rezerwowe i ich determinanty w okresie 1995-2009
9.3.Perspektywy chińskiego juana w roli waluty rezerwowej
Załączniki
Bibliografia
Streszczenie/Summary

10.Ewolucja reżimu kursowego w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro - Janusz Bilski, Małgorzata Janicka
10.1.Zmienność kursu złotego - podstawowe fakty
10.2.Klasyfikacja i charakterystyka reżimów kursowych
10.3.Charakterystyka polskiego rynku walutowego w okresie 2004-2010
Bibliografia
Streszczenie/Summary

11.Budżet ogólny UE. Trzy nierozwiązane dylematy - Małgorzata Misiak
11.1.Finansowa autonomia UE?
11.2.Elastyczność czy stabilność? Wieloletnie ramy finansowe
11.3.Priorytety budżetowe
Bibliografia
Streszczenie/Summary

12.Wybrane aspekty wpływu opodatkowania kapitału na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w literaturze ekonomicznej -Janusz Kudła
12.1.Wpływ podatków na napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w teorii
12.1.1.Wpływ stóp podatkowych na kapitał
12.1.2.Zasady unikania podwójnego opodatkowania a napływ BIZ
12.1.3.Konkurencja podatkowa
12.2.Ewidencja empiryczna
12.2.1.Badania empiryczne wpływu stóp podatkowych na BIZ
12.2.2.Badania empiryczne wpływu form unikania opodatkowania na BIZ
12.2.3.Badania empiryczne wpływu konkurencji podatkowej na BIZ
Bibliografia
Streszczenie/Summary

CZĘŚĆ III PROBLEMY PRZEZWYCIĘŻANIA SKUTKÓW RECESJI I KRYZYSU FINANSOWEGO

13.Koordynacja finansowa G-20 podczas kryzysu 2007/2008+. Dokąd nas to może prowadzić? -Katarzyna Zukrowska
13.1.Negatywne skutki kryzysu
13.1.1.W gospodarce światowej
13.1.2.W gospodarkach narodowych
13.1.3.Instrumenty służące protekcji stosowane przez państwa w czasie kryzysu
13.1.4.Wpływ stosowanych rozwiązań na głębokość kryzysu
13.2.Posunięcia koordynacyjne w ramach G-20
13.3.Ostatnie decyzje G-20
13.4.Czego możemy się spodziewać w przyszłości w polityce gospodarczej?
Bibliografia
Streszczenie/Summary

14.Nowe Państwa Członkowskie (UE-10) - metody łagodzenia negatywnych skutków kryzysu finansowo-gospodarczego i najważniejsze efekty - Edward Molendowski
14.1.Sytuacja gospodarcza w pierwszych latach po akcesji
14.2.Kryzys finansowo-gospodarczy a aktywność gospodarcza w nowych krajach członkowskich UE292
14.2.1.Wzrost gospodarczy
14.2.2.Rynek pracy i bezrobocie
14.2.3.Inflacja
14.2.4.Polityka fiskalna
14.3.Pakiety antykryzysowe i prognozy na lata 2010-2011
14.3.1.Bułgaria
14.3.2.Republika Czeska
14.3.3.Estonia
14.3.4.Litwa
14.3.5.Łotwa
14.3.6.Polska
14.3.7.Rumunia
14.3.8.Słowacja
14.3.9.Słowenia
14.3.10.Węgry
14.4.Programy i działania antykryzysowe Unii Europejskiej
14.5.Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Streszczenie/Summary

15.Europejski mechanizm kryzysowy oraz reforma Paktu Stabilności i Wzrostu jako odpowiedź strefy euro na kryzys - Ewa Stawasz
15.1.Europejski mechanizm kryzysowy
15.2.Pakt Stabilności i Wzrostu
Bibliografia
Streszczenie/Summary


310 stron, B5, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- FINANSE BANKOWOŚĆ I RYNKI FINANSOWE
PIETRZAK E. RED. MARKIEWICZ M.

- PORADNIK WINDYKACYJNY DLA POCZĄTKUJĄCYCH
POWROŹNIK F.

- REAKCJE RYNKU NA KRYZYS FINANSOWY
PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA W. RED.

- RYNKI FINANSOWE W UNII EUROPEJSKIEJ W STEFIE EURO
ŻABIŃSKA J. RED.

- EKONOMIKA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
PISZEWSKI J.

- BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA W POLSCE
BORCUCH P.

- RYNKI FINANSOWE
DMOWSKI A. PROKOPOWICZ D.

- RYNKI FINANSOWE
SŁAWIŃSKI A.

- ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INSTYTUCJI FINANSOWYCH
HULL J.C

- HEDGING SPOSÓB NA BOGACTWO CZY BANKRUCTWO?
BOCZKOWSKI A.

- INSTYTUCJE I RYNKI WOBEC KRYZYSU FINANSOWEGO
MATYSEK-JĘDRYCH A. / ŹRÓDŁA I KONSEKWENCJE KRYZYSU

- OD KRYZYSU DO OŻYWIENIA DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ POLITYKI FINANSOWEJ
BEDNARCZYK J.L. PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA W. RED.

- FINANSE MIĘDZYNARODOWE
JAKUBCZYC J.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018