wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MARKETINGOWO-LOGISTYCZNE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM


WOJCIECHOWSKI T.

wydawnictwo: DIFIN, 2011, wydanie II

cena netto: 61.50 Twoja cena  58,43 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

cena netto + 5% vat.


Motywem przewodnim książki jest uzasadnienie tezy, że działania marketingowe w przedsiębiorstwach muszą być stopniowo integrowane z działaniami logistycznymi i że – tym samym – wymagają wspólnego, zsynchronizowanego zarządzania.

W warunkach coraz ostrzejszej konkurencji, zarządzanie to powinno koncentrować się na rozwiązywaniu problemów marketingowych i logistycznych w sposób zmierzający do uzyskania maksymalnej satysfakcji klientów.

Uzasadnienie tej tezy zostało wsparte przejrzystym przeglądem podstaw marketingu i logistyki, zasad planowania marketingowego i logistycznego oraz tworzenia strategii marketingowo – logistycznych. Określono też, jakie funkcje w przedsiębiorstwie powinny być realizowane, aby można było uznać, że zarządza się nim „marketingowo – logistycznie” i jaki wpływ mogą na to wywierać nowe koncepcje zarządzania, takie jak TQM, Line Management, a nawet „teoria chaosu”.

Niezależnie od wkładu w teorię problemu, książka jest także pomocniczym podręcznikiem akademickim przeznaczonym dla studentów na kierunkach studiów „zarządzanie”, „ekonomia”, „zarządzanie i inżynieria produkcji”, „logistyka”.


Spis treści:

 

Od Autora

Rozdział 1. Marketing i logistyka w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem

1. „Klasyczne” podstawy zarządzania

2. Fascynacja „marketingiem”

3. Nie ma marketingu bez logistyki!

4. Zarządzanie marketingowe, zarządzanie logistyczne czy zarządzanie marketingowo-logistyczne?

   4.1. „Zarządzanie marketingowe” a „zarządzanie marketingiem”

   4.2. Zarządzanie logistyczne

   4.3. Zarządzanie marketingowo-logistyczne

   4.4. Model zarządzania marketingowo-logistycznego

   4.5. Zarządzanie marketingowo-logistyczne – „zarządzaniem przez cele”?

Rozdział 2. Planowanie marketingowo-logistyczne

1. Co trzeba wiedzieć, aby skutecznie planować?

   1.1. Misja

   1.2. System informacji marketingowej (SIM)

   1.3. Analiza marki

   1.4. Cykl życia produktu na rynku i jego znaczenie w planowaniu marketingowym

   1.5. Analiza i prognoza popytu

   1.6. Konkurencja

      1.6.1. Analiza konkurencji

      1.6.2. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją i ograniczaniem konkurencji

      1.6.3. Interpretacyjne wątpliwości ochrony przed nieuczciwą konkurencją

6 Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem

   1.7. Ceny – istotny element planowania i strategii

   1.8. Analiza marketingowa stanu przedsiębiorstwa

2. Proces planowania

   2.1. Krótkookresowe planowanie marketingowo-logistyczne

   2.2. Strategiczne planowanie marketingowo-logistyczne

   2.3. Kolejność i zakres działań planistycznych w planowaniu strategicznym

3. Opracowanie formalne planu strategicznego – kilka uwag

Rozdział 3. Strategie marketingowo-logistyczne

1. Zakres merytoryczny

2. Rodzaje, najczęściej spotykane nazwy i treść strategii marketingowo-logistycznych

3. Strategie produktowe

4. Strategie poprawy jakości

5. Strategie cen

Rozdział 4. Podstawy zarządzania marketingowo-logistycznego

1. Warunek powodzenia – badania i analizy

2. Co muszę robić, aby zarządzać marketingowo-logistycznie?

3. Organizacja zarządzania działaniami marketingowymi i logistycznymi

4. Zarządzanie dystrybucją

   4.1. Podstawowe formy dystrybucji

   4.2. Dystrybucja a gospodarka zapasami

   4.3. Franchising

   4.4. Dystrybucja a kooperacja przemysłowa

   4.5. Dyskusyjne granice outsourcingu i wirtualizacji przedsiębiorstwa

   4.6. Internet – nowa epoka w dystrybucji

5. Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa

   5.1. Zarządzanie infrastrukturą procesów logistycznych

   5.2. Zarządzanie procesami logistycznymi

   5.3. Proste i złożone systemy logistyczne

   5.4. Magazyny – ogniwa systemów logistycznych

   5.5. Scentralizowane usługi logistyczne

   5.6. Konstruowanie systemów logistycznych

   5.7. Wpływ logistyki na funkcjonowanie rynku

   5.8. Merchandising

   5.9. ECR – Effi cient Consumer Response

6. CRM – Customer Relationship Management (Zarządzanie kontaktami z klientem)

7. Zarządzanie promocją i reklamą

   7.1. Reklama

      7.1.1. Opakowania – specyficzny nośnik reklamy

   7.2. Inne formy promocji

      7.2.1. Sprzedaż osobista

      7.2.2. Marketing bezpośredni

   7.3. Marketing partnerski

   7.4. Sponsoring

   7.5. Public relations

   7.6. Marketing wewnątrz firmy

   7.7. Międzynarodowy marketing i logistyka

8. Zarządzanie zakupami (marketing zakupów)

   8.1. Czym jest marketing zakupów?

   8.2. Warunki stosowania marketingu zakupów

   8.3. Marketingowa strategia zakupów materiałowych

   8.4. Przesłanki decyzji wyboru źródeł zakupów materiałowych

9. Zarządzanie finansowaniem marketingu i logistyki

   9.1. Koszty marketingu

   9.2. Koszty logistyki

   9.3. Efektywność działań marketingowych i logistycznych

Rozdział 5. Realizacja i kontrola realizacji strategii marketingowo-logistycznej

Rozdział 6. Wpływ nowych koncepcji zarządzania na zarządzanie marketingowo-logistyczne

1. Reengineering, czyli zarządzanie procesowe

2. Lean management

3. Zarządzanie wiedzą menedżerską

4. Organizacje samouczące i samorekonstruujące

5. TQM – Total Quality Management

8 Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem

6. Strategia inwestowania

7. Strategia zachowania ciągłości operacji biznesowych (Business Continuity Planning)

8. Strategiczne zarządzanie marketingowo-logistyczne a teoria chaosu

9. Kilka refleksji

   9.1. Dziesięć współczesnych przykazań marketingowo-logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem

   9.2. Rynek nieustannej walki

Bibliografia

Spis rysunków


232 strony, B5, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- SKUTECZNA SPRZEDAŻ CZYLI TECHNIKI NAJLEPSZYCH HANDLOWCÓW
CASSEL JEREMY BIRD TOM

- MARKETING KONCEPCJA SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ
GARBARSKI L. RED.

- PRAWO W TURYSTYCE I REKREACJI
GOSPODAREK J.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018