wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KONTROLA ZARZĄDCZA W SZKOLE LUB PLACÓWCE OŚWIATOWEJ


LEWANDOWSKI J.

wydawnictwo: ODDK, 2012, wydanie I

cena netto: 184.80 Twoja cena  175,56 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kontrola zarządcza w szkole lub placówce oświatowej – komentarz, przykłady, dokumentacja (z suplementem elektronicznym)


Dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych są zobowiązani do tworzenia, oceny i stałego rozwijania systemu kontroli zarządczej!

Prezentowana pozycja pomoże w szybkim i prawidłowym, zgodnym z prawem, zorganizowaniu systemu kontroli zarządczej zgodnie ze standardami ogłoszonymi w Komunikacie MF i wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Publikacja zawiera:

  • szczegółowe omówienie wszystkich standardów kontroli zarządczej wraz ze wskazówkami praktyka dotyczącymi ich stosowania i licznymi przykładami konkretnych dokumentów, które pomogą w realizacji postanowień standardów,

  • bardzo obszerny zbiór ok. 70 dokumentów, przykładowych instrukcji niezbędnych do właściwego zorganizowania systemu kontroli zarządczej,

  • dołączoną płytę CD ze wszystkim wzorami dokumentów w formacie MS Word, która pozwala na łatwe i proste stworzenie własnej dokumentacji.

Opracowanie przygotowane przez doświadczonego specjalistę, wieloletniego dyrektora i pracownika administracji oświatowej, który przełożył swoje bogate doświadczenie zawodowe na szereg dokumentów, wzorów, podpowiedzi i instrukcji umożliwiających stworzenie systemu kontroli zarządczej w szkole lub placówce oświatowej.


Słowo wstępne

Część pierwsza
Zagadnienia wprowadzające – czyli w czym tkwi problem?

Przykładowe dokumenty
Przykład 1. Regulamin kontroli zarządczej
Przykład 2. Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej
Przykład 3. Zarządzenie w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli Zarządczej
Przykład 4. Rejestr procedur kontroli zarządczej

Część druga
Standardy kontroli zarządczej jako wyznaczniki poszczególnych działań podejmowanych przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

1. Standardy grupy A – środowisko wewnętrzne
Przykłady dokumentów wynikających ze standardów grupy A
Przykład 5. Kodeks Etyki Nauczycielskiej
Przykład 6. Zasady etyki pracowników szkoły
Przykład 7. Opis stanowiska pracy
Przykład 8. Lista kontrolna działań w zakresie kompetencji zawodowych
Przykład 9. Przykładowe zapisy Regulaminu organizacyjnego
Przykład 10. Schemat organizacyjny szkoły
Przykład 11. Rejestr udzielonych w szkole upoważnień i pełnomocnictw
Przykład 12. Lista kontrolna pytań dotyczących struktury organizacyjnej
2. Standardy grupy B – cele i zarządzanie ryzykiem
Przykładowe dokumenty przydatne w realizacji zarządzania ryzykiem
Przykład 13. Lista kontrolna przygotowania misji szkoły lub placówki
Przykład 14. Zestawienie tabelaryczne celów i zadań
Przykład 15. Lista kontrolna działań w zakresie określania celów i zadań
Przykład 16. Przykładowa lista potencjalnych ryzyk
Przykład 17. Lista potencjalnych ryzyk
Przykład 18. Lista kontrolna działań związanych z analizą ryzyka
Przykład 19. Lista kontrolna dotycząca potencjalnej reakcji na występujące w szkole lub placówce ryzyko
3. Standardy grupy C – mechanizmy kontroli
Przykładowe dokumenty
Przykład 20. Harmonogram działań kontrolnych
Przykład 21. Procedura kontroli dokumentacji
Przykład 22. Lista kontrolna działań związanych z dokumentowaniem kontroli zarządczej
Przykład 23. Lista kontrolna działań w zakresie nadzoru sprawowanego przez dyrektora w ramach kontroli zarządczej
Przykald 24. Wykaz potencjalnych zastępstw
Przykład 25. Lista kontrolna w zakresie zachowania ciągłości działań
Przykład 26. Lista kontrolna działań związanych z ochroną zasobów w ramach kontroli zarządczej
Przykład 27. Protokół kontroli kasy
Przykład 28. Lista kontrolna działań w zakresie kontroli operacji finansowych i gospodarczych szkoły
Przykład 29. Lista kontrolna działań w zakresie kontroli systemów informatycznych w szkole
Przykład 30. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
4. Standardy grupy D – informacja i komunikacja
Przykładowe dokumenty
Przykład 31. Instrukcja kancelaryjna
Przykład 32. Lista kontrolna działań w zakresie zapewnienia w szkole bieżącej informacji
Przykład 33. Lista kontrolna działań dotyczących komunikacji zewnętrznej w szkole
Przykład 34. Lista kontrolna działań dyrektora w zakresie komunikacji wewnętrznej
5. Standardy grupy E – monitorowanie i ocena
Przykładowe dokumenty
Przykład 35. Lista kontrolna działań w zakresie monitorowania kontroli zarządczej w szkole
Przykład 36. Lista kontrolna działań zakresie samooceny kontroli zarządczej
Przykład 37. Arkusz samooceny systemu kontroli zarządczej w szkole
Przykład 38. Lista kontrolna działań związanych z audytem wewnętrznym
Przykład 39. Lista kontrolna dotycząca zapewnienia o stanie kontroli zarządczej
Przykład 40. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Podsumowanie – czyli pro memoriam

Załączniki
Zał. nr 1. Analiza i ocena programu nauczania
Zał. nr 2. Analiza programu nauczania
Zał. nr 3. Analiza realizacji standardów wymagań na poszczególnych przedmiotach – szkoła podstawowa
Zał. nr 4. Wyniki analizy realizacji systemu oceniania
Zał. nr 5. Arkusz analizy potrzeb szkoleniowych nauczycieli
Zał. nr 6. Arkusz kontroli dokumentacji wycieczki szkolnej
Zał. nr 7. Arkusz kontroli programu nauczania
Zał. nr 8. Arkusz kontroli systemu oceniania
Zał. nr 9. Zadania dyrektora związane z kontrolą realizacji nowej podstawy programowej
Zał. nr 10. Arkusz kontroli zgodności programu z podstawą programową
Zał. nr 11. Arkusz diagnostyczny podręcznika
Zał. nr 12. Arkusz oceny programu nauczania z uwzględnieniem podstawowych wymagań
Zał. nr 13. Karta analizy wyników przeprowadzonej ewaluacji
Zał. nr 14. Karta oceny pracy
Zał. nr 15. Karta planowania konkretnego zadania – planowanie zadań
Zał. nr 16. Rozliczenie/monitoring realizacji godzin z art. 42 Karty Nauczyciela
Zał. nr 17. Karty zadań różnego typu
Zał. nr 18. Lista kontroli delegacji pracowników szkoły
Zał. nr 19. Lista kontrolna dokumentów potwierdzających pracę nauczyciela
Zał. nr 20. Lista kontrolna planowanych i realizowanych obserwacji
Zał. nr 21. Lista kontrolna pomagająca w dokonaniu wyboru obszaru pracy szkoły wymagającego poprawy
Zał. nr 22. Narzędzia do przeprowadzenia analizy wyników egzaminów zewnętrznych w szkole
Zał. nr 23. Oświadczenie
Zał. nr 24. Oświadczenie osoby biorącej udział w postępowaniu administracyjnym
Zał. nr 25. Plan monitorowania realizacji podstawy programowej w zakresie zgodności realizowanych treści i spełniania zalecanych warunków i sposobów realizacji
Zał. nr 26. Przykładowe zapisy regulaminu organizacyjnego szkoły dotyczące obiegu dokumentacji w szkole
Zał. nr 27. Przykładowe zapisy regulaminu organizacyjnego szkoły dotyczące struktury organizacyjnej szkoły
Zał. nr 28. Przykładowy układ planu nauczania
Zał. nr 29. Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego – fragment dotyczący monitorowania realizacji podstawy programowej
Zał. nr 30. Upoważnienie pracownika
Zał. nr 31. Wykaz obiegu i kontroli dokumentów księgowych (wersja tabelaryczna)
Zał. nr 32. Zarządzenie w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych
Zał. nr 33. Zarządzenie w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej
Zał. nr 34. Zarządzenie w sprawie zasad rejestrowania umów
Zał. nr 35. Zestawienie potrzeb szkoleniowych nauczycieli

Źródła
Akty prawne
Literatura
Strony internetowe


328 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018