wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

POLITYKA PAŃSTWA W ZAKRESIE FINANSOWANIA INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH


LIS P.

wydawnictwo: C.H.BECK, 2008, wydanie I

cena netto: 49.50 Twoja cena  47,03 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Politykę państwa wobec rynku mieszkaniowego, dotyczącą wszystkich etapów procesu dostarczania zasobu mieszkaniowego, a więc etapu planowania, budowy i konsumpcji, można rozważać od strony zasobów: ziemi, pracy, kapitału lub technologii. W książce skoncentrowano się na zasobie kapitału, w szczególności na polityce państwa w obszarze rynkowego i publicznego podsystemu finansowania inwestycji mieszkaniowych. Uznano, że wybór takiego właśnie zakresu dla polityki mieszkaniowej ma uzasadnienie przynajmniej z trzech powodów.

Celem głównym książki jest określenie roli państwa w systemie finansowania inwestycji mieszkaniowych. Wyodrębniono tutaj następujące zadania badawcze:
1. Usystematyzowanie koncepcji polityki mieszkaniowej oraz identyfikacja potencjalnych powiązań pomiędzy polityką państwa a otoczeniem dalszym, warunkami funkcjonowania rynku mieszkaniowego i jego wynikiem.
2. Analiza i ocena rynkowego podsystemu finansowania mieszkalnictwa, w tym wyodrębnionych mechanizmów w jego strukturze. Wyróżnienie zalet i wad poszczególnych rozwiązań.
3. Analiza i ocena instrumentów pośredniej i bezpośredniej interwencji państwa. Omówienie wzajemnego oddziaływania rynkowego i publicznego podsystemu finansowania mieszkalnictwa.
4. Wskazanie możliwych i pożądanych rozwiązań dotyczących systemu finansowania mieszkalnictwa w Polsce.


Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Koncepcje polityki mieszkaniowej
1.1. Definicje polityki mieszkaniowej w realnej gospodarce i w teorii mieszkalnictwa
1.2. Prawo do zamieszkania fundamentem polityki mieszkaniowej
1.3. Cele polityki mieszkaniowej
1.4. Instrumenty polityki mieszkaniowej
1.5. Alternatywne metody badań systemów mieszkaniowych
1.6. Dywergencja systemów mieszkaniowych w metodzie pośredniej
1.6.1. Systemy mieszkaniowe według J. Kemeny\'ego
1.6.2. Systemy mieszkaniowe według J. Barlowa i S. Duncana
1.6.3. Systemy mieszkaniowe według J. Dolinga.
1.7. Konwergencja systemów mieszkaniowych w metodzie uniwersalnej
1.7.1. Rynkowa polityka mieszkaniowa według ekspertów Banku Światowego.
1.7.2. Wschodnioeuropejska polityka mieszkaniowa według J. Hegedsa i I. Tosicsa
1.8. System mieszkaniowy w krajach transformacji gospodarczej
1.9. Polityka państwa a otoczenie dalsze, uwarunkowania i wynik rynku mieszkaniowego
1.9.1. Otoczenie dalsze
1.9.2. Uwarunkowania rynku mieszkaniowego
1.9.3. Wynik rynku mieszkaniowego
1.9.4. Inwestycje mieszkaniowe
1.9.5. Powiązania wyniku rynku mieszkaniowego z gospodarką
1.10. Podsumowanie

Rozdział 2. Rynkowy podsystem finansowania mieszkalnictwa
2.1. System finansowania inwestycji mieszkaniowych - definicja i struktura
2.2. Mechanizmy rynkowego podsystemu finansowania mieszkalnictwa
2.3. Mechanizm bankowości komercyjnej
2.3.1. Zarys historyczny
2.3.2. Zasady funkcjonowania
2.3.3. Zalety i wady mechanizmu
2.3.4. Zastosowanie mechanizmu
2.4. Mechanizm kontraktowy
2.4.1. Zarys historyczny
2.4.2. Zasady funkcjonowania
2.4.3. Zalety i wady mechanizmu
2.4.4. Zastosowanie mechanizmu
2.5. Mechanizm bankowości hipotecznej
2.5.1. Zarys historyczny
2.5.2. Zasady funkcjonowania mechanizmu i jego odmiany
2.5.3. Zalety i wady mechanizmu
2.5.4. Zastosowanie mechanizmu
2.6. Mechanizm sekurytyzacyjny
2.6.1. Zarys historyczny
2.6.2. Zasady funkcjonowania
2.6.3. Zalety i wady mechanizmu
2.6.4. Różnice między odmianą amerykańską a europejską
2.6.5. Zastosowanie mechanizmu
2.7. Mechanizm bankowości hipotecznej a mechanizm sekurytyzacyjny
2.8. Rynkowy podsystem finansowania inwestycji mieszkaniowych w krajach Unii Europejskiej
2.9. Podsumowanie

Rozdział 3. Interwencja państwa w systemie finansowania inwestycji mieszkaniowych
3.1. Uzasadnienie interwencji państwa
3.2. Instrumenty polityki państwa w systemie finansowania mieszkalnictwa
3.2.1. Kwestie definicyjne i rodzaje instrumentów
3.2.2. Kryteria oceny instrumentów
3.3. Regulacje państwa w rynkowym podsystemie finansowania
3.3.1. Regulacje finansowego rynku pierwotnego
3.3.2. Regulacje finansowego rynku wtórnego
3.3.3. Zgodność regulacji narodowych z dyrektywami Unii Europejskiej
3.3.4. Zgodność regulacji narodowych ze standardami międzynarodowymi
3.4. Instytucjonalne wsparcie państwa w rynkowym podsystemie finansowania
3.5. Subsydia finansowe
3.6. Społeczne budownictwo mieszkaniowe
3.7. Subsydia mieszkaniowe jako instrumenty bezpośredniej interwencji państwa
3.8. Ocena instrumentów polityki mieszkaniowej
3.9. Programy mieszkaniowe w wybranych krajach Unii Europejskiej
3.10. Podsumowanie

Rozdział 4. System finansowania mieszkalnictwa w Polsce
4.1. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce
4.1.1. Ilość i jakość zasobu mieszkaniowego
4.1.2. Potrzeby mieszkaniowe i poziom niedoboru zasobu mieszkaniowego
4.1.1.
4.1.3. Inwestycje mieszkaniowe
4.1.4. Ceny mieszkań
4.1.5. Otoczenie demograficzne i społeczno-ekonomiczne
4.2. Główne cele polskiej polityki mieszkaniowej
4.3. Ogólna charakterystyka rynkowego podsystemu finansowania inwestycji mieszkaniowych
4.3.1. Mechanizm bankowości komercyjnej
4.3.2. Mechanizm bankowości hipotecznej
4.3.3. Mechanizm kontraktowy
4.3.4. Podstawy mechanizmu sekurytyzacyjnego
4.4. Regulacje państwa w rynkowym podsystemie finansowania w Polsce
4.5. Subsydia w rynkowym podsystemie finansowania w Polsce
4.6. Społeczne budownictwo mieszkaniowe i subsydia mieszkaniowe
4.7. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Indeks

297 stron, B5, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- 30 MINUT DLA WIĘKSZEJ KREATYWNOŚCI
SCHLICKSUPP H.

- 145 WZORÓW LISTÓW NA WSZYSTKIE OKAZJE
LEVESQUE D.

- ZINTEGROWANY NADZÓR NAD RYNKIEM FINANSOWYM W POLSCE
KOŁACZ J. STOCKA A.

- MODELE I KRYTERIA OPTYMALIZACJI KREDYTOWANIA BUDOWNICTWA MIESZKANIO...
BIAŁEK-JAWORSKA A.

- 30 MINUT ABY ZOSTAĆ DOBRYM MÓWCĄ. NAUCZ SIĘ MÓWIĆ INTERESUJĄCO...
HEIGL P.

- PIENIĄDZ KREDYT BANKOWY I CYKLE KONIUNKTURALNE
DE SOTO JESUS HUERTA

- GOSPODARKA I OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI
NIEMCZYK R.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018