wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

NOWA USTAWA O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH


MROCZKOWSKA R.

wydawnictwo: ODDK, 2009, wydanie I

cena netto: 180.00 Twoja cena  171,00 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

NOWA USTAWA O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH i nowe obowiązki pracodawcy
Praktyczny instruktaż pomoże dostosować pracę urzędu do nowych przepisów

Od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązuje zupełnie nowa ustawa o pracownikach samorządowych, która wprowadza rewolucyjne regulacje, a także nowe obowiązki, z których muszą wywiązać się pracodawcy samorządowi.

Nowe elastyczne zasady zatrudniania, nowe prawa i obowiązki pracowników, nowe stanowiska: doradców i asystentów, obowiązkowa służba przygotowawcza - konieczność wydania Zarządzenia, zmiany w czasie pracy - m.in. możliwość pracy urzędników w nadgodzinach, zmiany w formalnych aspektach rekrutacji konkursowej - obowiązek zmian w Regulaminie, wolne kryteria ocen kwalifikacyjnych nowe wzory dokumentów i wiele innych pomocnych instrukcji.

W książce zamieszczono wzory:
- Zarządzenia w sprawie służby przygotowawczej z dokumentacją
- Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze z załącznikami
oraz tekst nowej ustawy o pracownikach samorządowych.

Pozycja niezbędna w każdej jednostce.


Spis treści

Wprowadzenie

I. Pracownik samorządowy
1. Definicja
2. Stanowiska pracowników samorządowych i ustawowe wymagania
3. Doradca, asystent - nowe kategorie pracowników
4. Sekretarz

II. Organy uprawnione do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy
1. Zasady ogólne
2. Organy uprawnione wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
3. Organy uprawnione wobec starosty
4. Organy uprawnione wobec wicestarosty i członków zarządu powiatu
5. Organy uprawnione wobec marszałka
6. Organy uprawnione wobec wicemarszałka i członków zarządu województwa

III. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
1. Informacje ogólne
2. Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
3. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze - wzór

IV. Rodzaje podstaw zatrudnienia
1. Rodzaje podstaw zatrudnienia - informacje ogólne
2. Zatrudnienie na podstawie wyboru
3. Zatrudnienie na podstawie powołania
4. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
5. Zatrudnienie na podstawie mianowania
6. Ślubowanie

V. Służba przygotowawcza
1. Informacje ogólne
2. Zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizacji egzaminu - wzór

VI. Obowiązki pracownika samorządowego
1. Obowiązki podstawowe
2. Wykonywanie poleceń służbowych
1. Pisemne potwierdzenie polecenia służbowego - wzór
3. Zakaz łączenia zajęć służbowych z innymi o takim samym charakterze jak służbowe
4. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
5. Oświadczenie o stanie majątkowym

VII. Oceny kwalifikacyjne pracowników samorządowych
1. Zasady ustawowe

VIII. Uprawnienia pracownika samorządowego
1. Prawo do stosownego wynagrodzenia
2. Uprawnienia kodeksowe

IX. Wynagrodzenie pracownika samorządowego
1. Decentralizacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
2. Regulamin wynagradzania
3. Zasady przyznawania dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej i odprawy
4. Koszty podróży służbowych
5. Dodatek za godziny nadliczbowe
6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)

X. Czas pracy
1. Zasada ogólna
2. Wymiar czasu pracy w 2009 r.
3. Dni wolne
4. Odpoczynek
5. System, rozkład i okres rozliczeniowy czasu pracy
6. Praca w porze nocnej
1. Procedura obliczania minimalnego dodatku za pracę w porze nocnej

XI. Urlopy wypoczynkowe
1. Zasady ogólne
2. Prawo do pierwszego urlopu w życiu
3. Wymiar urlopu wypoczynkowego
4. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
5. Zasada proporcjonalnego udzielania urlopu wypoczynkowego
6. Przerwanie urlopu wypoczynkowego
1. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego - wzór
7. Przesunięcie urlopu
1. Przesunięcie urlopu wypoczynkowego - wzór
8. Urlop na żądanie
9. Zasady naliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

XII. Odpowiedzialność pracownika samorządowego

XIII. Zmiana miejsca lub rodzaju pracy pracowników samorządowych

1. Awans wewnętrzny
1. Porozumienie zmieniające warunki zatrudnienia między pracodawcą i pracownikiem (awans wewnętrzny) - wzór
2. Czasowe powierzenie innej pracy
1. Polecenie czasowego wykonywania pracy innej niż określona w umowie o pracę - wzór
3. Przeniesienie do innej jednostki
1. Przeniesienie pracownika samorządowego na inne stanowisko urzędnicze ze względu na ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej - wzór
2. Protokół przekazania dokumentacji pracowniczej - wzór
4. Przeniesienie pracownika w związku z reorganizacją jednostki
1. Przeniesienie pracownika samorządowego w razie reorganizacji urzędu na inne stanowisko urzędnicze - wzór

XIV. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków pracowniczych
1. Informacja o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków pracowniczych - wzór

XV. Rozwiązanie stosunku pracy
1. Pracownicy z wyboru
2. Pracownicy powołani i mianowani
3. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
1. Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem stosunku pracy
2. Długość okresów wypowiedzenia

XVI. Wygaśnięcie stosunku pracy
1. Śmierć pracownika

140 stron, B5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018