wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

EGZEKUCJA I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ PRAKTYCZNY


ŚWIECA J. / PORADNIK /

wydawnictwo: BRANTA, 2010, wydanie I

cena netto: 62.40 Twoja cena  59,28 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka niniejsza ma na celu przybliżenie odbiorcom skomplikowanej i w zasadzie interdyscyplinarnej kwestii prowadzenia za granicą szeroko pojętych egzekucyjnych oraz innych działań, mających na celu ochronę wierzycieli. Przedstawiono zarówno ogólne zasady dochodzenia roszczeń transgranicznych, jak również przeanalizowano wybrane zagraniczne porządki prawne odnoszące się do tej tematyki.

W dobie globalizacji, zacieśniania więzów w ramach chociażby samej Unii Europejskiej, problematyka dochodzenia roszczeń za granicą nadal budzi wiele wątpliwości, zwłaszcza w praktyce. Pozycja ta ma na celu przede wszystkim uporządkowanie właściwych regulacji, jak również usystematyzowanie i doprecyzowanie pojęć i definicji całej procedury.
Książka jest przeznaczona nie tylko dla szerokiego kręgu wierzycieli i ich pełnomocników, ale także dla prawników (zwłaszcza zajmujących się w praktyce prawem cywilnym), przedsiębiorców, których działalność gospodarcza wykracza poza granice Polski, pracowników naukowych, aplikantów oraz studentów prawa i administracji.Jacek Świeca - radca prawny w Kancelarii Kalwas i Wspólnicy s.c. - specjalizacja w zakresie prawa upadłościowego, prawa spółek, fuzji i przejęć, prawa konsumenckiego i antymonopolowego, prawa międzynarodowego i europejskiego oraz funduszy unijnych. Ukończył aplikację sądową. Wpisany również na listę adwokatów Izby Warszawskiej. Wykładowca na seminariach i szkoleniach. Opiekun merytoryczny konferencji tematycznych. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz opinii prawnych z zakresu prawa, medycyny i marketingu. Specjalista prawa medycznego. Ekspert Business Centre Club. Arbiter w Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie.


Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Ogólne zasady dochodzenia roszczeń za granicą - akty prawne i praktyczne aspekty (konwencje i ich zastosowanie)
Oddział 1. Analiza podstawowych aktów prawnych - wezwania i doręczenia
Oddział 2. Doręczanie dokumentów - właściwość organów
Oddział 3. Obowiązek ponoszenia kosztów doręczeń
Oddział 4. Przeprowadzanie dowodów

Rozdział 2. Specyfika egzekucji prowadzonej w krajach związanych z Polską bilateralnymi umowami
Oddział 1. Umowy wielostronne
Oddział 2. Umowy bilateralne
Oddział 3. Analiza wybranych kontraktów
Oddział 4. Wspólne cechy umów bilateralnych

Rozdział 3. Szczególne warunki egzekucji w Unii Europejskiej (Europejski Tytuł Egzekucyjny i Europejski Nakaz Zapłaty)
Oddział 1. Rozporządzenie nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego
Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych
Oddział 2. Terytorialny zakres zastosowania
Oddział 3. Czasowy zakres zastosowania
Oddział 4. Terminologia
Oddział 5. Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE)
Oddział 6. Wydanie ETE
Oddział 7. Kwestie szczegółowe
Oddział 8. Środki zaskarżenia
Oddział 9. Minimalne standardy w państwie pochodzenia
Oddział 10. Skutki wydania zaświadczenia
Oddział 11. Egzekucja w państwie członkowskim wykonania
Oddział 12. Klauzula wykonalności
Oddział 13. Zakaz wymagania kaucji
Oddział 14. Odmowa wykonania egzekucji
Oddział 15. Ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
Oddział 16. Stosunek do innych regulacji
Oddział 17. Zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w prawie polskim
Oddział 18. Europejski Nakaz Zapłaty (ENZ)

Rozdział 4. Wywiad gospodarczy w innych krajach
Oddział 1. Pojęcie wywiadu gospodarczego
Oddział 2. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa
Oddział 3. Pojęcie wiarygodności firmy

Rozdział 5. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych za granicą (ogólne zasady)
Oddział 1. Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzona w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r
Oddział 2. Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r.
Oddział 3. Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r.
Rozdział 6. Włoskie prawo insolwencyjne i egzekucyjne
Oddział 1. System sądownictwa we Włoszech
Oddział 2. Kompetencje sędziów pokoju
Oddział 3. Właściwość miejscowa
Oddział 4. Postępowanie
Oddział 5. Terminy
Oddział 6. Doręczenia
Oddział 7. Opłaty
Oddział 8. Ciężar dowodu
Oddział 9. Środki tymczasowe i zapobiegawcze
Oddział 10. Odwołania
Oddział 11. Postępowanie egzekucyjne
Oddział 12. Orzeczenia sądowe
Oddział 13. Postępowanie upadłościowe

Rozdział 7. Cywilna procedura w Anglii
Oddział 1. Koszty postępowania i pomoc prawna
Oddział 2. Właściwość sądów
Oddział 3. Terminy
Oddział 4. Normy kolizyjne
Oddział 4. Doręczenia
Oddział 5. Postępowanie dowodowe - "bilans prawdopodobieństw"
Oddział 6. Nakazy, środki tymczasowe i egzekucja
Oddział 7. Postępowanie przyspieszone i uproszczone
Oddział 8. Postępowanie w razie niewypłacalności

Rozdział 8. Prowadzenie postępowania we Francji
Oddział 1. Koszty postępowania i pomoc prawna
Oddział 2. Właściwość sądów
Oddział 3. Doręczenia
Oddział 4. Domniemania i dowody
Oddział 5. Środki tymczasowe i zabezpieczające
Oddział 6. Wniesienie pozwu i postępowanie
Oddział 7. Postępowanie w razie niewypłacalności

Rozdział 9. Egzekucja holenderskich nakazów zapłaty

Rozdział 10. Udział w amerykańskim postępowaniu upadłościowym
Oddział 1. Uznawanie zagranicznych orzeczeń upadłościowych
Oddział 2. Oświadczenie USA
Oddział 3. Zarys procedury upadłościowej w USA

Rozdział 11. Niemiecki model egzekucji roszczeń
Oddział 1. Koszty sądowe i pomoc prawna
Oddział 2. Rodzaje sądów i ich właściwość
Oddział 3. Złożenie pozwu i procedura
Oddział 4. Terminy
Oddział 5. Prawo właściwe
Oddział 6. Doręczenia
Oddział 7. Ciężar dowodu i postępowanie dowodowe
Oddział 8. Ochrona wierzyciela
Oddział 9. Procedura uproszczona i przyspieszona
Oddział 10. Postępowanie upadłościowe


Bibliografia


300 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018