wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KRYMINALISTYKA CZYLI RZECZ O METODACH ŚLEDCZYCH


GOC M. GRUZA E. MOSZCZYŃSKI J.

wydawnictwo: ŁOŚGRAF, 2011, wydanie I

cena netto: 98.90 Twoja cena  93,96 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Najnowocześniejszy podręcznik w tej dziedzinie.

Składa się z 27 rozdziałów merytorycznych. Zawiera niezbędną wiedzę do nauczania przedmiotu Kryminalistyka. Wyróżnia się skondensowaną wiedzą przedstawioną w bardzo przystępny sposób. Autorzy przedstawili nowoczesne metody rozpoznawania i ścigania przestępczości kryminalnej zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i eksperckiej, tj. praktycznej. Zawiera kolorowe ilustracje.

Na tle innych podręczników recenzowana praca wyróżnia się skondensowaną wiedzą merytoryczną, ujmującą niezwykle obszerną wiedzę z zagadnień kryminalistyki....

prof. dr hab. Jerzy Wójcik, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie - z recenzji

...praca ma wiele walorów poznawczych. Zaktualizowano wiedzę o możliwościach badawczych i przy tym wyeksponowano najnowsze (nieraz nieznane) osiągnięcia nauki.

prof. dr hab. Karol Sławik, Uniwersytet Szczeciński - z recenzji


Spis treści:

 

Od Autorów

Rozdział 1
Historia, przedmiot i zadania kryminalistyki Ewa Gruza
1. Krótki zarys dziejów kryminalistyki
2. Definicja i zakres kryminalistyki
3, Funkcje i zasady kryminalistyki
4. Etyka w kryminalistyce

Rozdział 2
Czynności wstępne zmierzające do ustalenia i ujęcia sprawcy przestępstwa Ewa Gruza
1. Źródła pierwszych informacji o zdarzeniu
2. Pościg
3. Poszukiwania
4. Zasadzki i pułapki kryminalistyczne
5. Ujęcie i zatrzymanie osoby

Rozdział 3
Wybrane działania rozpoznawczo-wykrywcze Ewa Gruza
1. Wykorzystanie psa służbowego
2. Profilowanie
3. Niekonwencjonalne źródła informacji

Rozdział 4
Czynności operacyjno-rozpoznawcze Ewa Gruza
1. Zagadnienia wstępne, podstawy prawne
2. Formy i metody pracy operacyjnej
3. Czynności operacyjno-dowodowe
4. Analiza kryminalna

Rozdział 5
Planowanie postępowania przygotowawczego i wersje kryminalistyczne Ewa Gruza
1. Plan postępowania przygotowawczego
2. Zasady tworzenia i weryfikowania wersji kryminalistycznych

Rozdział 6
Psychologia zeznań Ewa Gruza
1. Proces formowania się zeznań
2. Etapy formowania się zeznań
3. Wpływ czynników obiektywnych i subiektywnych na proces formowania się zeznań
4. Przyczyny i rodzaje błędów w zeznaniach

Rozdział 7
Uzyskiwanie osobowych środków dowodowych Ewa Gruza
1. Zasady ogólne
2. Przesłuchanie świadka
3. Przesłuchanie podejrzanego

Rozdział 8
Przesłuchania szczególne Ewa Gruza
1. Przesłuchanie biegłego
2. Przesłuchanie dziecka
3. Przesłuchanie osób w podeszłym wieku
4. Przesłuchanie osób w ciężkim stanie zdrowia
5. Konfrontacja
6. Okazanie

Rozdział 9
Ocena zeznań i wyjaśnień Ewa Gruza
1. Badanie prawdziwości i szczerości wypowiedzi
2. Badania wariograficzne i ich dopuszczalność
3. Psychologiczny analizator stresu
4. Hipnoza
5. Narkoanaliza
6. Termowizja

Rozdział 10
Inne czynności procesowo-kryminalistyczne Ewa Gruza
1. Przeszukanie
2. Wizja lokalna
3. Eksperyment dowodowy

Rozdział 11
Ślady kryminalistyczne * Mieczysław Goc
1. Pojęcie śladu kryminalistycznego
2. Klasyfikacja śladów kryminalistycznych
3. Ujawnianie (wykrywanie) śladów kryminalistycznych
4. Zabezpieczanie śladów kryminalistycznych
5. Funkcje śladów kryminalistycznych

Rozdział 12
Oględziny Mieczysław Goc
1. Oględziny w układzie innych czynności procesowo-kryminalistycznych
2. Cele i zadania oględzin
3. Organizacja oględzin miejsca zdarzenia
4. Metody prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia
5. Etapy oględzin miejsca zdarzenia
6. Oględziny zewnętrzne zwłok oraz oględziny osoby (ciała) i rzeczy
7. Podstawowe zasady dokonywania oględzin
8. Wyposażenie techniczne niezbędne w trakcie oględzin
9. Dokumentowanie oględzin
10. Wykorzystanie wyników oględzin w postępowaniu przygotowawczym

Rozdział 13
Ekspertyza kryminalistyczna Mieczysław Goc
1. Podstawowe problemy ekspertyzy kryminalistycznej
2. Rodzaje ekspertyz
3. Ogólna problematyka badań kryminalistycznych - identyfikacja kryminalistyczna

Rozdział 14
Fotografia kryminalistyczna Jarosław Moszczyński
1. Rys historyczny
2. Rodzaje fotografii kryminalistycznej
3. Techniki wideo
4. Ekspertyza fotograficzna

Rozdział 15
Antropometryczne metody identyfikacji człowieka Jarosław Moszczyński
1. Portret pamięciowy
1.1. Rys historyczny
1.2. Komputerowy portret obrazowy
2. Identyfikacja osób na podstawie fotografii
3. Odtwarzanie wizerunku osób na podstawie czaszki
4. Inne metody identyfikacji zwłok

Rozdział 16
Daktyloskopia JarosławMoszczyński
1. Podstawy daktyloskopii
2. Morfologia linii papilarnych
3. Ujawnianie śladów linii papilarnych
3.1. Rodzaje śladów linii papilarnych
3.2. Metody ujawniania i zabezpieczania śladów linii papilarnych
4. Daktyloskopowanie
4.1. Podstawy prawne daktyloskopowania
4.2. Daktyloskopowanie osób
4.3. Daktyloskopowanie zwłok
Identyfikacja daktyloskopijna
5.1. Registratury daktyloskopijne
5.2. Funkcjonowanie systemów AFIS
5.3. AFIS w Polsce
5.4. Ekspertyza daktyloskopijna

Rozdział 17
Inne metody identyfikacji kryminalistycznej * Jarosław Moszczyński
1. Cheiloskopia
1.1. Podstawy biologiczne identyfikacji cheiloskopijnej
1.2. Pobieranie materiału porównawczego do identyfikacji cheiloskopijnej
1.3. Ekspertyza cheiloskopijna
2. Otoskopia
2.1. Biologiczne podstawy otoskopii
2.2.Pobieranie materiału porównawczego do identyfikacji otoskopijnej
2.3. Ekspertyza otoskopijna
3. Odontoskopia
3.1. Budowa zębów człowieka
3.2. Rodzaje śladów zębów
3.3. Zabezpieczanie śladów zębów
3.4. Ekspertyza odontoskopijna
4. Gantiskopia
4.1. Rodzaje śladów rękawiczek
4.2. Pobieranie materiału porównawczego do badań gantiskopijnych
4.3. Ekspertyza gantiskopijna

Rozdział 18
Badania dokumentów MieczysławGoc
1. Uwagi ogólne
2. Zabezpieczanie dokumentów jako śladów kryminalistycznych do celów procesowych
3. Przygotowanie materiału porównawczego do badań dokumentów
4. Właściwości pisma ręcznego
5. Badania identyfikacyjne pisma ręcznego
6. Badania podpisów
7. Badania pisma maszynowego
8. Badania odcisków pieczątek
9. Kryminalistyczne zbiory dokumentów
10. Grafologia a ekspertyza pismoznawcza

Rozdział 19
Fonoskopia Mieczysław Goc
1. Uwagi ogólne - pojęcie i zakres badań fonoskopijnych
2. Zabezpieczanie materiału do badań fonoskopijnych
3. Pobieranie materiału porównawczego do badań fonoskopijnych

Rozdział 20
Mechanoskopia Mieczysław Goc
1. Uwagi ogólne - pojęcie i zakres badań mechanoskopijnych
2. Ślady mechanoskopijne
3. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów mechanoskopijnych
4. Pobieranie materiału porównawczego
5. Identyfikacja mechanoskopijna, rodzaje badań

Rozdział 21
Badania broni palnej Mieczysław Goc
1. Pojęcie i rodzaje broni palnej
2. Pojęcie, rodzaje i budowa amunicji
3. Budowa i zasady działania broni palnej
4. Ślady użycia broni palnej i ich znaczenie kryminaiistyczne
5. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów użycia broni palnej
6. Podstawowy zakres kryminalistycznych badań broni palnej
7. Kartoteki i zbiory broni palnej oraz amunicji

Rozdział 22
Traseologia Jarosław Moszczyński
1. Rodzaje śladów obuwia
2. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów obuwia
3. Ślady pojazdów i zwierząt
4. Pobieranie materiału porównawczego
5. Ekspertyza traseologiczna

Rozdział 23
Badania fizykochemiczne Jarosław Moszczyński
1. Rodzaje śladów fizykochemicznych
Fizykochemiczne badanie wybranych miejsc zdarzeń
Zabezpieczanie śladów fizykochemicznych
Fizykochemiczne metody badań

Rozdział 24
Badania biologiczne Jarosław Moszczyński
1. Pojęcie i rodzaje śladów biologicznych
2. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów biologicznych
3. Rekonstrukcja przebiegu zdarzenia na podstawie śladów krwi
4. Klasyczne badania śladów biologicznych
5. Badania DNA
6. Baza danych DNA - "Genom"

Rozdział 25
Osmologia MieczysławGoc
1. Pojęcie i charakterystyka śladów zapachowych
2. Zabezpieczanie śladów zapachowych
3. Pobieranie materiału porównawczego do badań osmologicznych
4. Badania śladów zapachowych - ekspertyza osmologiczna
5. Słownik podstawowych pojęć osmologicznych

Rozdział 26
Informatyka kryminalistyczna Jarosław Moszczyński
1. Rodzaje przestępstw komputerowych
2. Metody ataków w cyberprzestrzeni i ich wykonawcy
3. Przestępstwa komputerowe w polskim kodeksie karnym
4. Zabezpieczanie materiału dowodowego do badań komputerowych
5. Monitoring Internetu
6. Zakres badań komputerowych
7. Wykorzystanie technik komputerowych w badaniach kryminalistycznych

Rozdział 27
Kryminalistyczne bazy danych Jarosław Moszczyński

Indeks osób


590 stron, B5, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- KRYMINALISTYKA ZARYS WYKŁADU
HANAUSEK T.

- ROLA ŚWIADKA W PRAWIE KARNYM
STĘPIEŃ T.

- PRACA OPERACYJNA W ZWALCZANIU PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ
GOŁĘBIEWSKI J.

- KRYMINALISTYKA WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII I PRAKTYKI ŚLEDCZO-SĄDOWEJ
KULICKI M. KWIATKOWSKA-WÓJCIKIEWICZ V. STĘPKA L.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018