wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

REGIONALNY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA W AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ


FIJAŁKOWSKI Ł. / NORMY INSTYTUCJE ŁAD REGIONALNY /

wydawnictwo: WYD U WROCŁ, 2011, wydanie I

cena netto: 37.30 Twoja cena  35,44 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

cena netto + 5% vat.


Azja Południowo-Wschodnia stanowi niezwykle ciekawy obszar dla badacza współczesnych stosunków międzynarodowych, choć stale pozostaje w cieniu Chin i zachodzących tam ogromnych przemian. Jest to obszar dynamicznej współpracy regionalnej, uważanej za jedno z najbardziej zaawansowanych tego typu przedsięwzięć wśród państw rozwijających się.

Piśmiennictwo dotyczące Azji Południowo-Wschodniej jest niezwykle bogate w literaturze angielskiej, jednak w literaturze polskiej, choć są publikacje dotyczące całego regionu, te, które podejmują problematykę bezpieczeństwa, są nieliczne. Na tym tle monografia Ł. Fijałkowskiego - jako kompletne i całościowe dzieło poświęcone ważnemu problemowi międzynarodowemu, jakim są kwestie bezpieczeństwa w regionie Azji Południowo-Wschodniej - charakteryzująca się rzeczowym i profesjonalnym sposobem prezentacji, staje się niezwykle cenną pozycją, spełniającą kryteria podręcznika akademickiego o wielkiej użyteczności w studiowaniu stosunków międzynarodowych


Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. REGIONALIZM I REGIONALIZACJA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
Regionalizm i regionalizacja. Pojęcia i definicje
Definicja regionu w stosunkach międzynarodowych
Pojęcie regionalizmu w stosunkach międzynarodowych
Zjawisko regionalizacji w stosunkach międzynarodowych
Zjawisko interregionalizmu
Wzajemne relacje między globalizacją a regionalizacją
Globalizacja a regionalizm i regionalizacja
Globalny i regionalny governan.ee
Podsumowanie

Rozdział II. REGIONALIZACJA BEZPIECZEŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
Ewolucja koncepcji bezpieczeństwa
Kategoria bezpieczeństwa i problemy definicyjne
Tradycyjne podejście do bezpieczeństwa
Nowe podejście do bezpieczeństwa
Regionalny wymiar bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo regionalne z perspektywy teorii stosunków międzynarodowych
Realistyczne podejście do bezpieczeństwa na poziomie regionalnym
Bezpieczeństwo regionalne z perspektywy liberalnego instytucjonalizmu
Perspektywa konstruktywizmu społecznego
Regionalny kompleks bezpieczeństwa
Wspólnoty bezpieczeństwa jako forma regionalizacji bezpieczeństwa
Podsumowanie

Rozdział III. AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA JAKO PRZYKŁAD KONSTRUOWANIA REGIONU
Geograficzno-polityczne granice Azji Południowo-Wschodniej
Azja Południowo-Wschodnia w okresie klasycznym i kolonialnym
Państwo i system międzypaństwowy w czasach przedkolonialnych
Czasy dominacji kolonialnej
II wojna światowa i powstanie SEAC
Formowanie się regionu Azji Południowo-Wschodniej i budowa wspólnej tożsamości po II wojnie światowej
Dekolonizacja oraz wpływ nacjonalizmu na kształtowanie się Azji Południowo--Wschodniej
Zimna wojna w Azji Południowo-Wschodniej
Pierwsze próby współpracy. Więzi regionalne w okresie powojennym
Utworzenie ASEAN. W kierunku regionalnej autonomii
Intensyfikacja działalności ASEAN i jego rola w konflikcie w Kambodży
Wizja "jednej Azji Południowo-Wschodniej"
Podsumowanie

Rozdział IV. "SPOSÓB ASEAN" - ZNACZENIE NORM DLA BEZPIECZEŃSTWA REGIONALNEGO
Normy i zasady regulujące stosunki między państwami Azji Południowo-Wschodniej
Rola norm i tożsamości w stosunkach międzynarodowych
Źródła norm i zasad w Azji Południowo-Wschodniej
Definicja "Sposobu ASEAN"
Normy i zasady ASEAN
Znaczenie norm ASEAN dla bezpieczeństwa regionalnego
Podsumowanie

Rozdział V. WYZWANIA DLA REGIONALNEGO BEZPIECZEŃSTWA PO ZAKOŃCZENIU ZIMNEJ WOJNY
Spory i konflikty w Azji Południowo-Wschodniej. Wyzwania i zagrożenia dla
bezpieczeństwa regionalnego
Całościowy wymiar bezpieczeństwa w Azji Południowo-Wschodniej
Bezpieczeństwo militarne
Bezpieczeństwo środowiskowe i ludzkie
Bezpieczeństwo ekonomiczne
Wpływ rozszerzenia ASEAN na normy i tożsamość
Granice nieingerencji: polityka wobec Myanmaru i kryzys azjatycki
Od elastycznego zaangażowania do zwiększonego współdziałania
Podsumowanie

Rozdział VI. WYZWANIA NA PROGU XXI WIEKU. WSPÓLNOTA ASEAN
Między kontynuacją a zmianą "Sposobu ASEAN"
Misja ONZ na Timorze Wschodnim
Uwarunkowania międzynarodowe przed szczytem ASEAN na Bali
Deklaracja Zgody ASEAN II. Wspólnota ASEAN
Misja monitorująca w Acehu
Karta ASEAN
ASEAN w świetle koncepcji wspólnot bezpieczeństwa
Podsumowanie

Rozdział VII. REGIONALNY MULTILATERALIZM
Forum Regionalne ASEAN. W kierunku upowszechnienia "Sposobu ASEAN"
Źródła słabej instytucjonalizacji współpracy regionalnej
Powstanie Forum Regionalnego ASEAN
Struktura ARF
Cele i instrumenty ARF
Znaczenie ARF dla bezpieczeństwa regionalnego w Azji Południowo-Wschodniej
Pozostałe instytucje multilateralne
Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku - APEC
ASEAN Plus Trzy i Szczyty Azji Wschodniej
Podsumowanie

Rozdział VIII. MIĘDZY HIERARCHIĄ A STRATEGIA RÓWNOWAŻENIA. ZNACZENIE MOCARSTW DLA BEZPIECZEŃSTWA REGIONALNEGO
Wielkie mocarstwa a państwa Azji Południowo-Wschodniej. Zmodyfikowana strategia równoważenia
Teoretyczne wyjaśnienia zmian w regionie
Rola sojuszy dwustronnych dla regionalnego bezpieczeństwa
Miejsce Azji Południowo-Wschodniej w polityce USA i Chin
Strategia wielowymiarowego angażowania
Strategia równoważenia. Niebezpośrednie równoważenie Chin
Regionalne kompleksowe równoważenie
Hierarchiczny ład regionalny

Podsumowanie

Zakończenie

Wybrane skróty

Aneks

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Spis ramek

Indeks nazw osobowych (wybór)

Summary


317 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018