wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PROJEKTY INWESTYCYJNE INFRASTRUKTURALNE I BIZNESOWE


SZOT-GABRYŚ T. / ASPEKTY METODOLOGICZNE I PRAKTYCZNE

wydawnictwo: DIFIN, 2011, wydanie I

cena netto: 30.00 Twoja cena  28,50 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

cena netto + 5% vat.


W książce poruszona została problematyka metodologii formułowania i oceny efektywności rzeczowych projektów inwestycyjnych, realizowanych w przedsiębiorstwach oraz projektów infrastrukturalnych przeprowadzanych przez gminy.

Duży nacisk położono na praktyczne aspekty przygotowania i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych i biznesowych oraz w infrastrukturę techniczną i społeczną, co poparte zostało prezentacją kilkunastu przykładów projektów zrealizowanych przez przedsiębiorstwa i gminy. Dokonano analizy porównawczej specyfiki projektów inwestycyjnych i biznesowych oraz samorządowych, szczególnie pod kątem wymogów związanych z ubieganiem się o dotacje unijne na sfinansowanie projektu.

W książce umiejętnie połączone zostały kwestie teorii i metodologii oraz praktyczna strona zarządzania projektami.


Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Typologia projektów i specyfika zarządzania projektami

1.1. Definicja projektu
1.2. Klasyfikacja i specyfika projektów
1.3. Zarządzanie projektami
1.4. Etapy projektu
1.5. Przesłanki tworzenia i podstawy oceny projektów
1.5.1. Produkty, rezultaty i oddziaływanie projektu
1.5.2. Audyt i kontrola projektów unijnych

Rozdział 2. Specyfika zarządzania projektami inwestycyjnymi infrastrukturalnymi i biznesowymi

2.1. Pojęcie inwestowania
2.2. Typologia rzeczowych projektów inwestycyjnych
2.2.1. Projekty inwestycyjne w przedsiębiorstwach
2.2.2. Projekty inwestycyjne w gminach
2.3. Wybrane metody zarządzania projektami inwestycyjnymi
2.3.1. Cykl życia projektu inwestycyjnego według UNIDO
2.3.2. Cykl życia projektu infrastrukturalnego
2.4. Metodologia oceny rzeczowych projektów inwestycyjnych
2.4.1. Koncepcja wartości pieniądza w czasie
2.4.2. Metody dyskontowe oceny projektów inwestycyjnych
2.4.3. Ocena punktowa projektu
2.5. Analiza ekonomiczna i finansowa projektów inwestycyjnych
2.5.1. Założenia i zakres analizy finansowej
2.5.2. Założenia i zakres analizy ekonomicznej. Rachunek kosztów i korzyści
2.5.3. Projekty generujące dochód oraz pojęcie „luki finansowej”

Rozdział 3. Zarządzanie projektem inwestycyjnym infrastrukturalnym. Ujęcie praktyczne

3.1. Formułowanie projektu – problemy i cele
3.1.1. Metodologia definiowania projektu infrastrukturalnego
3.1.2. Przykład projektu z zakresu infrastruktury technicznej
3.1.3. Przykład projektu z zakresu infrastruktury społecznej
3.1.4. Przykład projektu z zakresu infrastruktury komunalnej
3.2. Analiza wykonalności projektu infrastrukturalnego. Studium wykonalności
3.3. Analiza finansowa i ekonomiczna, wdrażanie i zakończenie projektu infrastrukturalnego
3.3.1. Budżet i harmonogram projektu
3.3.2. Zakres analizy ekonomicznej i finansowej
3.3.3. Polityka w zakresie kształtowania „luki finansowej”

Rozdział 4. Zarządzanie projektem inwestycyjnym biznesowym. Aspekty praktyczne

4.1. Przesłanki podejmowania projektów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa i ich skutki
4.2. Specyfika projektów innowacyjnych, finansowanych ze środków dotacji unijnych
4.2.1. Innowacje i ich znaczenie w rozwoju przedsiębiorstwa
4.2.2. Określenie pojęcia innowacji w wybranych programach dotacji unijnych
4.2.3. Wdrażanie projektów innowacyjnych – studia przypadków
4.3. Biznesplan jako podstawa oceny inwestycyjnych projektów biznesowych
4.3.1. Zakres i cel tworzenia biznesplanu
4.3.2. Struktura biznesplanu
4.3.3. Specyfika biznesplanu w zależności od potrzeb inwestycyjnych
4.3.4. Analiza efektywności projektów biznesowych – przykłady

Zakończenie

Bibliografia


181 stron, B5, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH INFORMATYCZNYCH TEORIA I PRAKTYKA
KORCZOWSKI A.

- WARTOŚĆ WYPRACOWANA W PRAKTYCE
WEBB A.

- ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM BUDOWLANYM
STOCKES E. AKRAM S.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019