wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

AKTYWNOŚĆ UMYSŁU W PROCESACH WYDOBYWANIA INFORMACJI PAMIĘCIOWYCH


HANKAŁA A.

wydawnictwo: WYD UW, 2009, wydanie I

cena netto: 42.90 Twoja cena  40,76 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka jest poświęcona jednemu z najważniejszych zagadnień współczesnej psychologii pamięci.

W oparciu o bogatą literaturę przedmiotu autor poddaje wszechstronnym analizom aktywność umysłu w procesach wydobywania informacji starając się oddać niezwykle złożony, interaktywny i dynamiczny charakter owej aktywności, zachodzącej w sposób wieloetapowy na różnych poziomach systemu poznawczego, angażującej zarówno wysoce zautomatyzowane procesy umysłowe, jak i skomplikowane, intencjonalnie inicjowane strategie przypominania.

W książce zostały zaprezentowane również badania, które miały na celu poszerzenie wiedzy o dynamice przebiegu procesów umysłowych podczas wybiórczego swobodnego odtwarzania informacji słownych oraz badania wykorzystujące dane o dynamice przebiegu wybiórczego swobodnego odtwarzania dla rozwiązania istotnych problemów dotyczących mechanizmów funkcjonowania ludzkiej pamięci.


Spis treści:

PRZEDMOWA

WPROWADZENIE

Rozdział 1
WYDOBYWANIE INFORMACJI PAMIĘCIOWYCH JAKO FORMA AKTYWNOŚCI UMYSŁU
1.1. Pojęcie umysłu w interpretacjach psychologicznych
1.2. Reprezentacje pamięciowe i systemy pamięci
1.3. Operacje umysłowe w procesach wydobywania informacji pamięciowych
1.3.1. Specyfika wydobywania informacji jako procesu umysłowego
1.3.2. Wydobywanie reproduktywne a wydobywanie rekonstruktywne
1.3.3. Wydobywanie odtwarzające a wydobywanie transferowe
1.3.4. Wydobywanie strategiczne a wydobywanie niestrategiczne
1.4. Mechanizmy kontroli i metakontroli umysłu nad procesami wydobywania informacji
1.4.1. Inicjacja wydobywania informacji
1.4.2. Procesy kontroli podczas wydobywania informacji
1.4.2.1. Kontrola wykonawcza
1.4.2.2. Kontrola metapoznawcza

Rozdział 2
WYDOBYWANIE NIESTRATEGICZNE
2.1. Intencjonalne wydobywanie nie strategiczne
2.1.1. Wydobywanie ukierunkowane przez wskazówkę asocjacyjną
2.1.1.1. Wydobywanie bezpośrednie
2.1.1.2. Wydobywanie z udziałem struktur pośredniczących
2.1.1.2.1. Struktury naturalne
2.1.1.2.2. Struktury sztuczne
2.1.2. Wydobywanie ukierunkowane przez wskazówkę ekforyczną
2.1.3. Wydobywanie ukierunkowane przez wskazówkę kontekstualną
2.2. Nieintencjonalne wydobywanie niestrategiczne

Rozdział 3
WYDOBYWANIE STRATEGICZNE
3.1. Faza poprzedzająca poszukiwanie informacji
3.1.1. Wstępny opis (specyfikacja) poszukiwanych informacji.
3.1.2. Decyzje (wybory) metapamięciowe
3.1.2.1. Wstępne monitorowanie zasobów pamięci lub podjęcie poszukiwań
3.1.2.2. Podjęcie poszukiwań lub wnioskowanie
3.1.2.3. Zastosowanie specyficznych strategii poszukiwania lub "aktywne oczekiwanie"
3.2. Faza poszukiwania informacji
3.2.1. Procedury (strategie) poszukiwania
3.2.1.1. Ustalenie kontekstu poszukiwania
3.2.1.2. Strategie przeszukiwania kontekstu
3.2.1.2.1. Strategie werbalne
3.2.1.2.2. Strategie wyobrażeniowe
3.2.1.2.3. Strategie epizodyczne
3.2.2. Metapoznawcza regulacja procesów poszukiwania informacji
3.2.2.1. Rola metapoznania w determinowaniu efektów i przebiegu poszukiwań
3.2.2.1. Niedoskonałości metapoznawczej regulacji procesów poszukiwania informacji
3.2.3. Rola procesów świadomie niekontrolowanych w poszukiwaniu informacji
3.2.3.1. Interakcja procesów świadomie kontrolowanych i niekontrolowanych
3.2.3.1.1. Korzystne efekty interakcji
3.2.3.1.2. Niekorzystne efekty interakcji
3.2.3.2. Poszukiwania zachodzące z wyłącznym udziałem procesów świadomie niekontrolowanych
3.2.3.2.1. Operacje umysłowe przebiegające podczas "aktywnego oczekiwania"
3.2.3.2.2. Spontaniczne wydobycie informacji - efekt ,,wystrzału"
3.3. Faza po wydobyciu poszukiwanej informacji

Rozdział 4
TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE PODSTAWY WŁASNYCH BADAŃ NAD AKTYWNOŚCIĄ UMYSŁU W PROCESACH WYDOBYWANIA INFORMACJI

Rozdział 5
DYNAMIKA WYBIÓRCZEGO INIEWYBIÓRCZEGO SWOBODNEGO ODTWARZANIA
5.1. Bezpośredni kontekst teoretyczny badań i problem badawczy
5.2. Metoda
5.2.1. Osoby badane
5.2.2. Schemat badania
5.2.3. Materiał i procedura badania
5.3. Wyniki i interpretacje

Rozdział 6
DYNAMIKA WYBIÓRCZEGO SWOBODNEGO ODTWARZANIA INFORMACJI O ZRÓŻNICOWANEJ DYSKRYMINATYWNOŚCI TEMPORALNEJ
6.1. Bezpośredni kontekst teoretyczny badań, problem badawczy i hipoteza
6.2. Metoda
6.2.1. Osoby badane
6.2.2. Schemat badania
6.2.3. Materiał i procedura badania
6.3. Wyniki i interpretacje

Rozdział 7
DYNAMIKA WYBIÓRCZEGO SWOBODNEGO ODTWARZANIA LIST SKATEGORYZOWANYCH WYRAZÓW
7.1. Bezpośredni kontekst teoretyczny badań, problem badawczy i hipoteza
7.2. Metoda
7.2.1. Osoby badane
7.2.2. Schemat badania
7.2.3. Materiał i procedura badania
7.3. Wyniki i interpretacje

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA


364 strony, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018