wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

INSTRUKCJA MAGAZYNOWA


DUDZIŃSKI Z.

wydawnictwo: ODDK, 2009, wydanie II

cena netto: 109.00 Twoja cena  103,55 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Instrukcja magazynowa jest dokumentem określającym przede wszystkim organizację i technologię gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, zakres działania magazynów oraz podstawowe zasady i tryb wykonywania czynności magazynowych. Powinna zawierać zasady postępowania w zakresie wszystkich problemów związanych z gospodarką magazynową, w szczególności z funkcjonowaniem poszczególnych jej elementów, a mianowicie:

  • składowanych zapasów,
  • budowli i wyposażenia,
  • technologicznego procesu magazynowego,
  • organizacji gospodarki magazynowej.

Instrukcja obowiązuje wszystkich pracowników magazynowych, z którymi zawarto umowę o odpowiedzialności materialnej oraz pracowników nadzorujących pracę magazynów, a także korzystających z usług realizowanych przez magazyny. Instrukcja magazynowa powinna być wprowadzona w życie zarządzeniem dyrektora (prezesa) przedsiębiorstwa i przekazana za pokwitowaniem pracownikom magazynu w celu stosowania i przestrzegania zawartych w niej postanowień.
Opracowanie stanowi wzorzec zarządzenia wewnętrznego, wprowadzającego instrukcję magazynową w jednostce, gotowy do wykorzystania lub odpowiedniego zmodyfikowania w ramach danego podmiotu. W uzupełnieniu zamieszczono wzory najważniejszych dokumentów, zakresy czynności na podstawowych stanowiskach magazynowych oraz wykazy przepisów i polskich norm dotyczących gospodarki magazynowej.

dr Zdzisław Dudziński – ekspert w dziedzinie techniki, technologii i organizacji gospodarki magazynowej, długoletni specjalista w byłym Ministerstwie Gospodarki Materiałowej oraz wykładowca na kursach szkoleniowych. Autor licznych książek, artykułów i ekspertyz z zakresu modernizacji i organizacji magazynów.

 Spis treści:

ZAKRES TEMATYCZNY INSTRUKCJI MAGAZYNOWEJ
Wprowadzenie
Wyjaśnienia do Instrukcji magazynowej

INSTRUKCJA MAGAZYNOWA
Zarządzenie w sprawie Instrukcji magazynowej
Instrukcja magazynowa
Rozdział I. Postanowienia ogólne
Rozdział II. Przedmiot i zakres Instrukcji
Rozdział III. Charakterystyka zapasów składowanych w magazynach
oraz warunki ich przechowywania
Rozdział IV. Charakterystyka budowli i pomieszczeń magazynowych
Rozdział V. Charakterystyka wyposażenia magazynowego
Rozdział VI. Charakterystyka technologicznego procesu magazynowego
Rozdział VII. Organizacja gospodarki magazynowej
Podstawy organizacyjne magazynów
Zasady przyjęcia i wydawania zapasów z magazynu
Zasady opracowywania i obiegu dokumentacji magazynowej
Kwalifikacje zawodowe oraz zakresy czynności pracowników magazynowych
Zasady i rodzaje odpowiedzialności pracowników magazynowych
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji w magazynach
Organizacja gospodarki opakowaniami w magazynach
Rozdział VIII. Zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą i innymi nadużyciami
Rozdział IX. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach
Rozdział X. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego w magazynach
Rozdział XI. Postanowienia końcowe

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z obowiązującą
Instrukcją magazynową i w sprawie przestrzegania jej zasad
Załącznik nr 2. Wykaz aktów prawnych dotyczących substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
Załącznik nr 3. Wykaz aktów prawnych dotyczących norm ubytków naturalnych
Załącznik nr 4. Wykaz ważniejszych Polskich Norm dotyczących gospodarki magazynowej
Załącznik nr 5. Struktura organizacji gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Załącznik nr 6. Wykaz aktów prawnych dotyczących organizacji gospodarki magazynowej
Załącznik nr 7a. Wzory dokumentów magazynowych – Dokumentacja stanów
Załącznik nr 7b. Wzory dokumentów magazynowych – Dokumentacja przychodów
Załącznik nr 7c. Wzory dokumentów magazynowych – Dokumentacja rozchodów
Załącznik nr 8. Wewnętrzna struktura organizacji magazynów w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Załącznik nr 9. Podstawowe stanowiska pracy w magazynach materiałowych oraz ich zakresy czynności
Załącznik nr 10. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej
Załącznik nr 11. Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
Załącznik nr 12. Wykaz ważniejszych przepisów prawnych dotyczących gospodarki opakowaniami
Załącznik nr 13. Wykaz przepisów prawnych i norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
Załącznik nr 14. Wykaz przepisów prawnych i norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej


116 stron, A5, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- PORADNIK MAGAZYNIERA
DUDZIŃSKI Z. KIZYN M.

- GOSPODARKA ZAPASAMI I MAGAZYNEM CZĘŚĆ 1 ZAPASY
GRZYBOWSKA K.

- ZARZĄDZANIE ZAPASAMI I ŁAŃCUCHEM DOSTAW
SZYMONIK A.

- LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW CZĘŚĆ 1.
SZYMONIK A.

- LABORATORIUM MAGAZYNOWE
TRUŚ T. JANUŁA E.

- GOSPODARKA ZAPASAMI I MAGAZYNEM CZĘŚĆ 2 ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM
GRZYBOWSKA K.

- EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU DYSTRYBUCJI
FRANKOWSKA M. JEDLIŃSKI M.

- LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW CZĘŚĆ 2.
SZYMONIK A.

- GOSPODARKA ZAPASAMI I MAGAZYNEM CZĘŚĆ 3 ZBIÓR ĆWICZEŃ Z ROZWIĄZANIAMI
GRZYBOWSKA K.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019