wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

CODZIENNY CZAS W SZKOLE FENOMENOGRAFICZNE STUDIUM DOŚWIADCZEŃ NAUCZYCIELI


KORZENIECKA-BONDAR A.

wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

cena netto: 50.99 Twoja cena  48,44 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Codzienny czas w szkole

Fenomenograficzne studium doświadczeń nauczycieli


Książka jest o tym, jak nauczyciele doświadczają codziennego czasu w szkole. Przedstawia wielowymiarowość codziennego czasu szkolnego nauczycieli – to, jak postrzegają tempo, planowanie i kontrolę czasu w szkole oraz jego urozmaicenie i wypełnienie. Pokazuje aktywności, którymi wypełniają poszczególne dni, oraz emocje i refleksje rodzące się w związku z ich wykonywaniem. Ponadto opisuje nauczycielskie postrzeganie siebie w szkolnym świecie życia codziennego.

Kwestie te zostały zaprezentowane w kontekście problematyki czasu społecznego i jego współczesnych przemian. Ukazując ten szeroki kontekst, kierowałam się stwierdzeniem socjolog czasu Elżbiety Tarkowskiej (1999, s. 351), że większość zjawisk zachodzących w społeczeństwie ma wymiar temporalny, a pojawienie się nowych fenomenów pociąga za sobą zmiany w podejściu do czasu, przekształcając czasową organizację życia codziennego.

Niniejsza książka powstała na bazie wypełnianych przez tydzień Formularzy Opisu Przebiegu Dnia, będących rodzajem pamiętnika czasu (time diary) (Robinson, Godbey 1997, s. 5), oraz semistrukturyzowanych wywiadów o pogłębionym charakterze przeprowadzonych z 20 nauczycielami. Zastosowałam takie podejście, gdyż umożliwia rozpoznanie znaczeń przypisywanych przez ludzi zdarzeniom, procesom i strukturom swego życia (Miles, Huberman 2000, s. 10). Ponadto pozwala dostrzec złożoność i wielowymiarowość tego, co się w szkole dzieje, a co jest udziałem nauczycieli.


Wprowadzenie

Rozdział 1
Czas społeczny w ujęciu globalnym i lokalnym

1.1. Czas społeczny i jego globalne przemiany
1.1.1. Kompresja czasu do teraźniejszości
1.1.2. Wielość koncepcji i różnorodność postaci czasu społecznego
1.1.3. Szybkozmienność dziejących się zdarzeń
1.1.4. Transformacja pracy i czasu wolnego
1.2. Czas społeczny i jego lokalne postrzeganie – wybrane aspekty
Refleksje podsumowujące

Rozdział 2
Czas w szkole i jego użytkowanie przez nauczyciela

2.1. Porządek polityczny jako sztywne ramy temporalnego funkcjonowania szkoły
2.2. Porządek ekonomiczny jako gospodarowanie zasobami temporalnymi
2.3. Porządek społeczno-kulturowy jako źródło wzorówi norm temporalnych
2.4. Porządek indywidualny jako niepowtarzalna orientacjatemporalna
Refleksje podsumowujące

Rozdział 3
Codzienność jako perspektywa oglądu życia szkoły

3.1. Rzeczywistość świata życia codziennego – koncepcja Alfreda Schütza
3.2. Perspektywa czasu codziennego – koncepcja Katarzyny Popiołek

Rozdział 4
Proces badawczy – założenia i realizacja

4.1. W poszukiwaniu strategii badawczej
4.2. Cel i problematyka badawcza
4.3. Metody gromadzenia danych – ich zasadność i zastosowanie
4.3.1. Formularz Opisu Przebiegu Dnia
4.3.2. Semistrukturyzowany indywidualny wywiad o pogłębionym charakterze
4.4. Każdy doświadcza czasu codziennego...
Dobór i charakterystyka grupy badawczej
4.5. Charakterystyka metody analizy materiału badawczego
4.6. Zasady prezentacji wyników badań

Rozdział 5
Szkolny świat życia codziennego z perspektywy badanych nauczycieli

5.1. Sceny z codziennego szkolnego życia
Rekonstrukcja doświadczeń nauczycieli
5.1.1. O (nie)radzeniu sobie z zestrajaniem codziennych aktywności, czyli codzienne doświadczenia nauczycieli-nowicjuszy
Interakcje wypełniające codzienność
Zapamiętałość nauczycielki świadcząca o bezradności
Rozciąganie czasoprzestrzeni – zróżnicowany czas i miejsce pracy
Działanie pod presją czasu i treści
Bieg czasu – emocje związane z zestrajaniem codziennych aktywności
Stres i strach związany z bezpieczeństwem uczniów
Refleksje podsumowujące
5.1.2. O dążeniu do zapewnienia warunków ponawiania i podtrzymywania cykli działania konstytuujących codzienność, czyli doświadczenia nauczycieli ze stażem 5–10 lat
Zwielokrotniony czas nauczyciela
Incydenty zagęszczające życie społeczne szkoły
Chronotop spotkania koniecznego
Zmęczenie końcoworoczne – wielka kumulacja działań
Przeklęta papierkowa robota
Refleksje podsumowujące
5.1.3. O podejmowaniu działań „wbrew interesom i bez wiedzy tych, dla których są wykonywane”, czyli codzienne doświadczenia nauczycieli o stażu pracy 11–20 lat
„Żeby...” – życzeniowy styl myślenia
Przeszłość uchwycona, czyli o kompletowaniu teczki na dyplomowanie
Uczniowie – kim są dla nauczycielki i jak ich postrzega
Strategia interwencji wobec incydentu
Patrol na korytarzu
W gabinecie dyrekcji
Codzienność stworzona z czasochłonnych drobiazgów
Test pozycjonujący, czyli dowiedzieć się tego, o czym się już wiedziało
O (bez)sile planu w szkole
W sieci interakcji z rodzicami
Niewspółmierność oczekiwań do rezultatów
Jak nauczycielka postrzega swoich uczniów
Wymuszona codzienna ruchliwość
Będący wyżej w hierarchii zaciska pętle czasu
Refleksje podsumowujące
5.1.4. Przygniatający „kram życia, w którym tonę od niepamiętnych czasów”, czyli codzienne doświadczenia nauczycieli ze stażem powyżej 20 lat
Kariera równoległa – dwa etaty równocześnie
Codzienny kierat
Codzienność – między żalem i nadzieją
Znowu wszystko na tempo
Zajęcia pozalekcyjne – by mieć „przyjemność z życia w szkole”
O bezsensie wkładanego wysiłku
Refleksje podsumowujące
5.2. Anatomia codziennego życia szkoły w perspektywie badanych nauczycieli
5.2.1. Interakcje
5.2.2. Działania
5.2.3. Emocje
5.2.4. Refleksje
5.3. Rekonstrukcja nauczycielskich koncepcji postrzegania siebie w szkolnym świecie życia codziennego

Rozdział 6
Wielowymiarowość codziennego czasu szkolnego nauczycieli

6.1. Tempo codziennej pracy nauczycieli
6.2. Organizacja czasu w ciągu dnia
6.3. Codzienna kontrola długości trwania poszczególnych czynności
6.4. Codzienne urozmaicenie dni w szkole
6.5. Codzienne wypełnienie czasu w szkole
Refleksje podsumowujące

Rozdział 7
Rekonstrukcja nauczycielskich koncepcji doświadczania codziennego czasu

7.1. Doświadczanie codziennego czasu przez nauczycielijako podporządkowywanie się dominacji kultury zegara
7.2. Doświadczanie codziennego czasu przez nauczycieli jako podtrzymywanie i utrwalanie porządku (struktury) szkolnej codzienności
7.3. Doświadczanie codziennego czasu przez nauczycieli jako bycie w sieci zdarzeń o interstycjalnym charakterze

Zakończenie

Bibliografia
Aneks


290 stron, Format: 16.0x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019