wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ASPIRACJE EDUKACYJNE MŁODZIEŻY PONADGIMNAZJALNEJ Z RODZIN DOTKNIĘTYCH UBÓSTWEM


MOŻDŻYŃSKA M.

wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

cena netto: 37.65 Twoja cena  35,77 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Aspiracje edukacyjne młodzieży ponadgimnazjalnej z rodzin dotkniętych ubóstwem


Niniejsza praca jest próbą przedstawienia aspiracji, jakie przejawiała pochodząca z rodzin objętych pomocą socjalną młodzież po ukończeniu gimnazjum w momencie startu na kolejny etap swojej ścieżki edukacyjnej.

Celem pracy jest poznanie uwarunkowań i całokształtu okoliczności, które w początkowym okresie towarzyszyły podejmowaniu decyzji o wyborze szkół ponadgimnazjalnych, a następnie o nim zdecydowałyvopierając się na wieloletnim doświadczeniu zawodowym i bezpośredniej obserwacji życia rodzin potrzebujących pomocy oraz skupiając się na poszukiwaniu teoretycznych koncepcji i uwarunkowań w przedmiocie nierówności edukacyjnych.

Praca ma charakter empiryczny. Jej podstawą teoretyczną była wiedza o współczesnych zagadnieniach dotyczących rodziny, dojrzewania młodzieży, zmian społecznych.


Wprowadzenie

Rozdział I
Zmiany społeczne po 1989 roku

1. Teorie i koncepcje procesów zmian społecznych
2. Aspekt kulturowo-cywilizacyjny przełomu
3. Socjologiczny wymiar zróżnicowań społecznych
4. Diagnoza społecznego kryzysu i strategie pomocy 
4.1. Problematyka ubóstwa
4.2. Kulturowe uwarunkowania pomocy w Polsce dawniej i współcześnie 
4.3. Modele polityki socjalnej
4.4. Programy pomocowo-profilaktyczne 

Rozdział II
Młodzież polska w obliczu nowego ładu społecznego

1. Młodzież jako kategoria społeczna pokolenia
2. Miejsce młodzieży polskiej w procesie kształtowania się nowego ładu społecznego
3. Pokolenie
4. Edukacja jako wartość w systemie społecznym i osobistym

Rozdział III
Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań

1. Teorie interpretacji badanej rzeczywistości
2. Odtwarzanie kultury
3. Emancypacja społeczna

Rozdział IV
Założenia metodologiczne badań własnych

1. Przedmiot i cele badań
2. Problematyka badawcza 
3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze 
3.1. Schemat wywiadu swobodnego z absolwentem gimnazjum
3.2. Schemat wywiadu swobodnego z rodzicami ucznia
3.3. Schemat wywiadu swobodnego z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym
3.4. Schemat wywiadu swobodnego z pracownikiem zespołu terenowej pracy socjalnej (ZTPS)
3.5. Analiza dokumentów
4. Procedura badawcza

Rozdział V
Środowisko społeczno-kulturalne badanej młodzieży

1. Prezentacja badanej grupy
2. Sytuacja rodzinna
2.1. Status społeczno-ekonomiczny rodziców
2.2. System pomocy społecznej wobec badanych rodzin

Rozdział VI
Decyzje edukacyjne i ich indywidualne uwarunkowania

1. Środowisko rodzinne a wybory edukacyjne 
1.1. Młodzież aspirująca do kontynuowania nauki w liceach ogólnokształcących
1.2. Młodzież aspirująca do kontynuowania nauki w technikach lub liceach zawodowych
1.3. Młodzież aspirująca do kontynuowania nauki w liceach profilowanych
1.4. Młodzież, która zamierzała kontynuować naukę w zasadniczych szkołach zawodowych
2. Podmiotowe czynniki decyzji edukacyjnych 
2.1. Samoocena a wybór szkoły ponadgimnazjalnej 
2.2. Podmiotowość a motywy wyboru szkoły ponadgimnazjalnej
2.3. Perspektywiczne plany edukacyjne

Rozdział VII
Ciężar adaptacji i siła emancypacji

1. Współczesne znaczenie edukacji
2. Odtwarzanie aspiracji środowiska
3. Dążenia emancypacyjne
4. Stymulacja do osiągnięć edukacyjnych

Podsumowanie
Bibliografia
Aneks


210 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019