wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SZKOŁA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI ROLE I ZADANIA PEDAGOGA PSYCHOLOGA I WYCHOWAWCY KONTEKSTY TRANS- I INTERDYSCYPLINARNE


KOSZYK I. OGONOWSKI B. ŚLIWA S. RED.

wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

cena netto: 39.40 Twoja cena  37,43 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji

Role i zadania pedagoga, psychologa i wychowawcy

Konteksty trans- i interdyscyplinarne


Niniejsza publikacja powstała w wyniku rozważań podjętych przez osoby zajmujące się problematyką uwarunkowań funkcjonowania szkolnictwa na różnych etapach edukacyjnych. Tak jak szerokie kompetencje powinni posiadać pedagodzy, psycholodzy i wychowawcy, tak książka ta porusza problematykę sięgającą do wielu dyscyplin naukowych. Praca zawiera 12 artykułów, których autorami są osoby związane z nauczaniem w szkołach, na uczelniach czy też w placówkach wspomagających pracę szkoły. Składają się na nią rozważania zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.

Artykuł B. Ogonowski dotyczy funkcjonowania pedagogów i psychologów w rzeczywistości szkolnej. Autorka wskazuje, jakie problemy i ograniczenia mają oni w związku z wykonywaniem wielu czynności pozapedagogicznych, do jakich interwencyjnie są wykorzystywani. Ponadto zwraca ona uwagę na to, że takie podejście, związane z wielozadaniowością pedagogów i psychologów, uniemożliwia im udzielanie pomocy tym uczniom i rodzicom, którzy rzeczywiście jej potrzebują. Powoduje to z kolei szukanie przez nich pomocy na forach internetowych czy u anonimowych osób, które są specjalistami od wszystkiego.
Kolejny artykuł, U. Strzelczyk-Raduli, porusza problematykę pracy pedagogów w obliczu sytuacji kryzysowej. Autorka podkreśla również to, że pomieszanie zadań, do jakich delegowani są pedagodzy, komplikuje skuteczność niesienia pomocy dzieciom i ich rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Szeroko opisuje ona formy wspierania pedagogów i uczniów oferowane przez pracowników ośrodków interwencji kryzysowej. Przedstawia szczegółowo problemy, z jakimi zgłaszają się rodzice i dzieci do pedagogów oraz psychologów pracujących w takich ośrodkach, a także ukazuje trudną sytuację niektórych uczniów.


Wstęp

Bronisława Ogonowski
Pedagog szkolny w realnym i wirtualnym świecie – wyzwania i możliwości 

Urszula Strzelczyk-Raduli
Pedagog szkolny w sytuacji kryzysu rodziny i dziecka

Irena Koszyk
Miejsce pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polityce oświatowej Opola
Przykłady rozwiązań

Piotr Gindrich
O wyuczonej bezradności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Krystyna Dworecka
Próbujmy żyć razem. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi w Opolu

Mariusz Garbiec
Realizacja założeń edukacji włączającej jako wyzwanie dla współczesnej szkoły

Ewa Jędrzejowska
Diagnozowanie i wspieranie rozwoju dziecka z grupy ryzyka dysleksji na etapie wczesnej edukacji

Renata Reclik
Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i wspieranie rozwoju uczniów w wieku wczesnoszkolnym z trudnościami w uczeniu się matematyki

Sławomir Śliwa
Kompetencje profilaktyczne pedagogów w świetle profilaktyki problemów wychowawczych ucznia

Sławomir Kania
Profilaktyka pozytywna bazująca na rodzinie – kierunki i perspektywy rozwoju

Anna Śliwa, Sławomir Śliwa
Współpraca szkoły z rodzicami jako ustawiczne wyzwanie w pracy nauczyciela-wychowawcy

Anna Sobczak
Kształcenie ustawiczne w społeczeństwie norweskim jako przykład dobrych praktyk


204 strony, Format: 16.0x23.5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019