wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

METODYKA PROCESU RESOCJALIZACJI W MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKACH WYCHOWAWCZYCH


KRANC M.

wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

cena netto: 49.15 Twoja cena  46,69 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych


W obecnej rzeczywistości dostrzega się wzrost zachowań dewiacyjnych wśród różnych grup wiekowych, co sprawia, że nie maleje zainteresowanie poszukiwaniem skutecznych sposobów ich eliminowania i zapobiegania. […]

W kręgu powyższych, społecznie i pedagogicznie ważnych oraz aktualnych kwestii pozostają zagadnienia resocjalizacji instytucjonalnej młodzieży niedostosowanej społecznie, które są podejmowane przez dra Michała Kranca w niniejszej publikacji. Autor analizuje je pod kątem metodycznym dotyczącym formalno-prawnej organizacji, założeń teoretycznych odnoszących się do poszczególnych obszarów zadaniowych oraz sposobów ich osiągania. […]

Na podstawie dokonanych analiz formułuje także postulat o potrzebie modernizowania i reformowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Wskazania do proponowanych zmian organizacyjno-metodycznych przedstawia w autorskim opracowaniu, tj. Ramowym rozkładzie dnia pracy resocjalizacyjnej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz Podstawie programowej wychowania resocjalizacyjnego dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych. […]

Ponadto należy podkreślić, że książka jest poznawczo wartościowa, wyróżnia ją bowiem praktyczna użyteczność dla potrzeb kształcenia i doskonalenia kadr placówek resocjalizacyjnych.

Z recenzji dr hab. Danuty Kowalczyk, prof. UO


Wstęp

Rozdział 1
Wybrane zagadnienia prawne i organizacyjne w pracy młodzieżowych ośrodków wychowawczych

1.1.    Młodzieżowy ośrodek wychowawczy w systemie środków oddziaływania resocjalizacyjnego wobec nieletnich
1.2.    Diagnoza w procesie resocjalizacji w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
1.3.    Indywidualny plan edukacyjno-terapeutyczny w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
1.4.    Indywidualizacja procesu resocjalizacji wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych
1.5.    Warunki organizacyjne procesu resocjalizacji w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
1.6.    Struktura i dynamika przyczyn umieszczania objętych badaniami nieletnich w młodzieżowychośrodkach wychowawczych

Rozdział 2
Opieka w procesie resocjalizacji nieletnich

2.1.    Założenia teoretyczne opieki w procesie resocjalizacji nieletnich
2.2.    Potrzeby opiekuńcze nieletnich wynikające z problemówśrodowiskowych i zaburzeń zdrowia psychofizycznego
2.3.    Warunki realizacji opieki w procesie resocjalizacji wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
2.4.    Przejawy indywidualizacji oddziaływań opiekuńczych wobec objętych badaniami wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Rozdział 3
Wychowanie specjalne w procesie resocjalizacji nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych   

3.1.    Założenia teleologiczne i metodyczne wychowania specjalnego w procesie resocjalizacji nieletnich
3.2.    Założenia i warunki realizacji oddziaływania metodą wpływu osobistego
3.3.    Założenia i warunki realizacji oddziaływania metodą przekonywania
3.4.    Założenia i warunki realizacji oddziaływania metodą przykładu własnego
3.5.    Założenia i warunki realizacji oddziaływania metodą doradzania wychowawczego
3.6.    Założenia i warunki realizacji oddziaływania metodą organizowania doświadczeń
3.7.    Założenia i warunki realizacji oddziaływania dyscyplinującego
3.8.    Przejawy indywidualizacji oddziaływań wychowawczychprzez objętych badaniami wychowawców

Rozdział 4
Terapia w procesie resocjalizacji nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym   

4.1.    Wprowadzenie
4.2.    Koncepcja i warunki realizacji terapii behawioralnej i poznawczo-behawioralnej
4.3.    Koncepcja psychodynamiczna i warunki realizacji psychoterapii indywidualnej
4.4.    Koncepcja i warunki realizacji socjoterapii
4.5.    Koncepcja i warunki realizacji Treningu Zastępowania Agresji
4.6.    Koncepcja i warunki realizacji Metod Twórczej Resocjalizacji    
4.6.1. Metoda resocjalizacji przez sport
4.6.2. Muzykoterapia   
4.6.3. Terapia przez sztukę   
4.7. Przejawy indywidualizacji oddziaływań terapeutycznych przez objętych badaniami wychowawców

Rozdział 5
Zakończenie i wnioski praktyczne   

Bibliografia   
Aneks   

Załącznik 1
Podstawa programowa wychowania resocjalizacyjnego dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Załącznik 2
Kwestionariusz analizy dokumentów osobowych wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego

Załącznik 3
Kwestionariusz oceny warunków organizacyjnych realizacji procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych   

Załącznik 4
Kwestionariusz ankiety dla wychowawców młodzieżowych ośrodków wychowawczych


218 stron, Format: 16.0x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019