wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

NAUCZYCIEL TUTOR PRAKSEOLOGICZNA REKONSTRUKCJA TUTORINGU SZKOLNEGO


KRZYCHAŁA S.

wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

cena netto: 71.45 Twoja cena  67,88 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Nauczyciel-tutor

Prakseologiczna rekonstrukcja tutoringu szkolnego


Książka Sławomira Krzychały jest dziełem ukazującym wielowymiarowe podejście do tutoringu szkolnego, w perspektywie założeń teoretycznych, realizowanych działań, aktywności nauczycieli i nauczycielek, ale również (a w zasadzie przede wszystkim) podsumowania pewnego przedsięwzięcia edukacyjnego i interpretacji doświadczeń, jakie wraz z nim się pojawiły.
[…] o wyjątkowości niniejszej publikacji świadczą: badane instytucje (gimnazja), czas badania i przygotowania monografii (reforma oświaty z 2016 roku). W ten sposób monografia staje się naukowym podsumowaniem zarówno pewnego typu szkół, jak i unikatowych projektów w nich realizowanych i będzie czytana jako jedno z pierwszych podsumowań funkcjonowania polskich gimnazjów.

Z recenzji dr. hab. Pawła Rudnickiego, prof. DSW

Tutoring pozwala zindywidualizować działania wychowawcze, najpierw przez samo powierzenie tutorowi pod opiekę konkretnego ucznia, a nie całego zespołu klasowego. Nawet jeśli nauczyciel pracuje z większą grupą uczniów (z reguły z 10–12 osobami), to relacja tutor – grupa pozostaje drugoplanowa (Zuchniewicz 2015, s. 121).
Tutoring opiera się na długofalowej relacji pomiędzy konkretnym nauczycielem a wychowankiem. Relacja przybiera formę regularnych spotkań tutorskich, zwanych tutorialami (Budzyński, Traczyński 2012). W realiach tutoringu szkolnego są to modelowo indywidualne 30–40-minutowe spotkania, odbywające się raz w miesiącu. Tutoriale stanowią w tutoringu działanie podstawowe, które ogniskuje kluczowe idee i reguły praktyki tutorskiej.
Serce społecznego świata stanowi działanie podstawowe. Działanie centralne obudowane jest licznymi innymi działaniami, które mu instrumentalnie służą, a jednocześnie wpisują się w koloryt działania podstawowego w danym świecie społecznym (Kacperczyk 2005, s. 171).
W strukturze tutoriali zawierają się pragmatyczna idea budowania relacji tutorskiej, zindywidualizowania, wzmacniania mocnych stron tutoranta i praca na celach tutoranta. Tutoriale uzupełniane są okazjonalnymi, krótkimi rozmowami z podopiecznym. Poza indywidualnymi tutorialami nauczyciele organizują zajęcia grupowe i angażują podopiecznych w dodatkowe aktywności, takie jak wolontariat lub zajęcia pozalekcyjne. W ewentualnym wykorzystaniu w tutoringu form grupowych priorytetem nadal pozostaje dostosowanie ich do potrzeb i potencjału uczniów.
Indywidualizacja wychowania nie sprowadza się tylko do lepszego dopasowania metod pracy do konkretnego tutoranta. Podstawowy potencjał indywidualizacji w tutoringu związany jest z budowaniem relacji tutor podopieczny, z osobistym spotkaniem dwóch osób, z zaangażowaniem w duchu dialogu (Budzyński 2015, s. 226; Sarnat-Ciastko 2015, s. 112). W tutoringu centralnym momentem jest spotkanie człowieka z człowiekiem. [...]
Tutoring odróżnia się od innych metod pracy indywidualnej, takich jak coaching i mentoring, choć wykorzystuje on wypracowane w nich techniki (Czekierda 2015, s. 29–34; Bałachowicz, Rowicka 2013; Malinowski, Wesołowska 2015). W mentoringu rolę przewodnika przyjmuje mentor, który osiągnął wysoki poziom biegłości w danej dziedzinie i w oparciu o ten dorobek staje się autorytetem, pokazuje najlepsze rozwiązania, udziela rad, dzieli się kontaktami, przydziela zadania. Punktem ciężkości jest optymalne wprowadzenie w arkana danej dziedziny/dyscypliny. W coachingu uwaga skierowana jest na klienta – to on stawia problem i naprowadzany przez coacha pytaniami sam szuka rozwiązań.


Wprowadzenie   

1.    Program tutorski we wrocławskich gimnazjach    
1.1.    Inspiracje i rozwój tutoringu szkolnego we Wrocławiu    
1.2.    Założenia programu innowacji pedagogicznej   

2.    Organizacja badań rekonstrukcyjnych   
2.1.    Prakseologiczna perspektywa badań   
2.2.    Pytanie badawcze   
2.3.    Organizacja badań w szkołach   
2.4.    Dokumentarna interpretacja narracji   

3.    Wzór orientacji tutorskiej w szkole   
3.1.    Tutoring w systemie działalności szkoły   
3.1.1.    Tutoring niszowy   
3.1.2.    Tutoring pozorny   
3.1.3.    Tutoring instrumentalny   
3.1.4.    Tutoring synergiczny   
3.2.    Szkoły tutorskie   

4.   Tutoring angażujący   
4.1.    Założycielskie opowiadanie organizacyjne   
4.2.    Tutorzy jako uczący się nauczyciele   
4.3.    Podwójne związanie tutoringu w szkole   
4.4.    Poszerzające tutorskie uczenie się   
4.5.    Transformacja działalności pedagogicznej   
4.6.    Proces ciągłych uzgodnień w tutoringu   
4.7.    Uważność na otwartą sytuację tutorską (poza tutorialami)
4.8.    Dialogiczny tutoring w strefie najbliższego rozwoju    
4.9.    Spektrum aktywności tutorskich   
4.10.    Budowanie pedagogicznego rusztowania   

5.    Tutoring wzmacniający   
5.1.    Od potrzeby tutoringu do szkoły tutorskiej
5.2.    Testowanie tutoringu w praktyce pedagogicznej   
5.3.    Nieoceniający tutoring w działaniu   
5.4.    Rozproszenie tutoringu w aktywnościach szkoły
5.5.    W stronę (przekraczania) granic tutoringu   
5.6.    Dialogiczne motywowanie tutoranta   
5.7.    Profesjonalizm pomiędzy teorią i praktyką tutorską
5.8.    Tutoring w doświadczeniu początkującego nauczyciela    
5.9.    Indywidualno-kolektywny wymiar orientacji tutorskiej    
5.10.    Tutoring w zawodowej biografii nauczyciela   
5.10.1.    Inicjujące doświadczenie pedagogiczne   
5.10.2.    Reorganizujące doświadczenie pedagogiczne   
5.10.3.    Asymilowane doświadczenie pedagogiczne   

6.    Tutoring inspirujący   
6.1.    Organizacyjne rozwijanie i wygaszanie projektu tutorskiego    
6.2.    Przejście od pracy w grupie do tutoringu zindywidualizowanego    
6.3.    Samoregulacyjne uczenie się w pracy opartej na celach    
6.4.    Orientacja pedagogiczna w pracy na celach   

7.    Tutoring aktywizujący
7.1.    Doświadczenie dychotomii roli wychowawcy i tutora    
7.2.    W stronę zintegrowanego modelu wychowawczo-tutorskiego    
7.3.    Tutor w pracy wychowawczej z klasami   
7.4.    Praca nad celami samowychowania podopiecznego   
7.5.    Elastyczna praca na relacjach   
7.6.    Liderzy w poszukiwaniu inspiracji dla tutoringu   
7.7.    Krytyczne rozwijanie tutoringu opartego na dowodach    

Zakończenie   
Bibliografia   
Spis tabel   
Spis schematów   
Wykaz instytucji i skrótów   
Indeks rzeczowy   


364 strony, Format: 24.1x16.3, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019