wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

USPOŁECZNIAJĄCE PROFILAKTYCZNE I RESOCJALIZACYJNE FUNKCJE POLICJI W PERSPEKTYWIE WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ


KLONOWSKA I.

wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

cena netto: 49.15 Twoja cena  46,69 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Uspołeczniające, profilaktyczne i resocjalizacyjne funkcje Policji w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej


Publikacja podejmuje próbę scharakteryzowania roli i możliwości tkwiących w największej liczebnie instytucji mundurowej - Policji, której potencjał właściwie wykorzystany w realizacji funkcji pedagogicznej mógłby zaowocować skuteczniejszymi działaniami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi, readaptacyjnymi i reintegracyjnymi.

Zmiana podejścia do obywatela i włączenie się w system oddziaływań zarówno uspołeczniających, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, readaptacyjnych, jak i wychowawczo-rozwojowych wydaje się najwłaściwszym kierunkiem realizacji zadań przez współczesną Policję.
Dziś nawet instytucje izolacyjne, dostrzegając rolę najbliższego środowiska, otwierają się na ten kontakt. Policja, chcąc być skuteczna w realizacji swoich ustawowych zadań, nie może pozostać głównie instytucją kontrolną i restrykcyjną, ograniczającą swoje działania do krótkotrwałego kontaktu z obywatelem poprzez np. informowanie go o zagrożeniach. Musi się włączyć do współtworzenia rzeczywistości społecznej, w ramach której będzie sprzymierzać się ze społeczeństwem obywatelskim, będąc razem z obywatelami, a nie obok nich, wykorzystując w swoich działaniach wiedzę i metodykę pedagogiki resocjalizacyjnej.
Głównym celem analizy funkcjonowania Policji i zaproponowania jej nowej pedagogicznej roli jest zmiana rodzaju relacji z naciskiem na ich jakość, gdzie Policja występować powinna jako wspomagacz i pedagog wskazujący właściwą drogę oraz współtworzący bezpieczeństwo ze społecznościami na zasadzie partnerskiej.

W niniejszej książce autorka próbuje zdefiniować nową perspektywę działania Policji. Dotychczas była to instytucja umiejscawiana w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Proponuje usytuowanie jej w kategorii nauk społecznych. Dotychczasowa kwalifikacja, zawężała obraz jej działań, nowa zaś stwarza szansę na dopełnienie go dzięki dostępnej metodyce pracy. Praca Policji, w jej prewencyjnym obszarze, powinna być oparta na teoriach i metodach resocjalizacyjnych (twórczej resocjalizacji), gdyż sprzyja to większej skuteczności w dotarciu do człowieka, a ponadto pozycjonuje policjantów bliżej ludzi, kreuje obraz Policji jako tej przyjaznej, rozumiejącej pracę na potencjale i zapraszającej do współdziałania, a nie restrykcyjnej. Tego typu próby działań są już w Polsce podejmowane i stanowią one po części zasługę policjantów realizujących je w obszarze edukacyjnym, filmowym, teatralnym, sportowym, charytatywnym itp. (zostały one opisane w rozdziałach 5 i 6). Jednak z powodu braku zaimplementowania w środowisku policyjnym fundamentu wspomnianej teorii i metodyki oraz kompleksowych rozwiązań systemowych nie są to działania globalne i powszechne, a jedynie pokazują tkwiący w organizacji i jej pracownikach potencjał. Intencją Autorki polecanej publikacji jest zaproponowanie nowego spojrzenia na Policję, określenie jej nowej roli, zbudowanej na podstawach naukowych zakorzenionych w pedagogice resocjalizacyjnej, której wzorce postępowania można zaadaptować dla Policji w formie działań prospołecznych. Propozycja koncepcji otwiera dyskusję nad systemowymi rozwiązaniami, których wprowadzenie może pozwolić na skuteczną pracę policjantów pod auspicjami instytucji, dającej szansę na realizację zadań w społecznościach lokalnych poprzez zaplanowane, systemowe oddziaływanie uspołeczniające, profilaktyczne, wychowawcze i resocjalizacyjne.


Wstęp

CZĘŚĆ 1 TEORETYCZNE, METODYCZNE I ORGANIZACYJNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA POLICJI W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH NAUK SPOŁECZNYCH

Rozdział 1. Koncepcje uspołecznienia, profilaktyki i resocjalizacji w perspektywie współczesnych nauk społecznych
1.1. Koncepcja uspołecznienia systemu resocjalizacji W. Ambrozika
1.2. Wielopasmowa koncepcja resocjalizacji z udziałem społeczeństwa A. Bałandynowicza
1.3. Koncepcja twórczej resocjalizacji i płynna tożsamość według M. Konopczyńskiego
1.4. Pedagogika rdzenia tożsamości według Z. Melosika?
1.5. Koncepcja resilience (oporu-elastyczności)
1.6. Koncepcja edukacji inkluzyjnej w działaniach prospołecznych
1.7. Wizja teatru życia codziennego E. Goffmana
1.8. Teoria symbolicznego interakcjonizmu G.H. Meada
1.9. Koncepcja kognitywno-interakcyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych B. Urbana?
1.10. Teoria tożsamości S. Strykera

Rozdział 2. Społeczeństwo obywatelskie i jego istota
2.1. Historia społeczeństwa obywatelskiego?
2.2. Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego
2.3. Relacja między państwem a społeczeństwem obywatelskim
2.4. Idea community policing jako źródło innowacyjnych metod współpracy społeczności lokalnych z Policją
2.5. Policja w społeczeństwie obywatelskim

Rozdział 3. Policja. Rola - funkcje - priorytety
3.1. Historia Policji. Od instytucji totalnej do prospołecznej
3.2. Współczesna struktura wewnętrzna Policji
3.3. Policja w ujęciu statystycznym
3.4. Zadania Policji
3.5. Misja i wizja Policji - w służbie człowiekowi
3.6. Priorytety i zadania priorytetowe KGP
3.7. Analiza wybranych strategii KWP pod kątem działań prospołecznych - na podstawie trzech garnizonów
3.8. Etyka funkcjonariusza Policji

CZĘŚĆ 2 PRZEGLĄD BADAŃ SPOŁECZNYCH NAD POLICJĄ

Rozdział 4. Policja w percepcji społecznej - przegląd badań
4.1. Zewnętrzne badania opinii społecznej o Policji - CBOS
4.2. Wewnętrzne badania satysfakcji z pracy w Policji
4.3. Ogólnopolskie autorskie badania klimatu w Policji - funkcjonowanie organizacji
4.4. Ogólnopolskie autorskie badania wśród dzielnicowych w ramach kampanii "Dzielnicowy bliżej nas"

CZĘŚĆ 3 USPOŁECZNIAJĄCA, PROFILAKTYCZNA I RESOCJALIZACYJNA ROLA WSPÓŁCZESNEGO POLICJANTA - W POSZUKIWANIU OPTYMALNEGO MODELU

Rozdział 5. Uspołeczniająco-profilaktyczne i resocjalizacyjne działania policjantów w społeczeństwie. Wybrane przykłady
5.1. Programy profilaktyczne
5.2. Debaty społeczne
5.3. Autorski projekt badawczy "Policjant XXI wieku - twórcze metody oddziaływań"
5.4. Autorski projekt Policji "Drama metodą na bezpiecznego gimnazjalistę" przykładem współpracy Policji ze społeczeństwem

Rozdział 6. Wybrane kampanie i projekty realizowane w ramach działań prospołecznych policjantów
6.1. Kampania "Kręci mnie bezpieczeństwo" - na wodzie, rowerze, lądzie, w roku szkolnym
6.2. Kampania społeczno-informacyjna "Dzielnicowy bliżej nas" przykładem działań profilaktycznych Policji
6.3. Ogólnopolskie aplikacje na rzecz bezpieczeństwa "Moja Komenda" i "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa" (KMZB)
6.4. Projekt "Klasy policyjne" - edukacja z perspektywą
6.5. Rekonstruktorzy - historia sposobem na kształtowanie wartości społeczno-edukacyjnych
6.6. Teatralne, filmowe i literackie inicjatywy Policjina rzecz budowania wspólnoty prospołecznej
6.7. Przedsięwzięcia sportowe przestrzenią współdziałania Policji ze społeczeństwem
6.8. Wybrane akcje informacyjne jako przykład budowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych
6.9. Policja z pomocą potrzebującym (zbiórki rzeczowe, spotkania, zbiórki krwi)
6.10. Publikacje Policji sposobem na edukowanie społeczeństwa
6.11. Media na rzecz działań prospołecznych

Rozdział 7. Policjant jako współkreator społeczności lokalnej - w poszukiwaniu modelu?
7.1. Pojęcie pedagogiki ulicy - streetworking a rola współczesnego policjanta
7.2. Istota, zasady i etapy działań - streetworking z perspektywy pracy Policji
7.3. Policjant współkreatorem społeczności lokalnej

Rozdział 8. Uspołeczniająco-profilaktyczna rola Policji w społeczeństwie obywatelskim
Modele i kierunki zmian
8.1. Więzi społeczne fundamentem prospołecznych działań Policji
8.2. Propozycja modelu uspołeczniająco-profilaktycznej i resocjalizacyjnej funkcji Policji w społeczeństwie obywatelskim w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej

Aneks

Załącznik 1. Autorskie badania klimatu w Policji (wyciąg z badań)
Załącznik 2. Nowa koncepcja służby dzielnicowych - badania pilotażowe
Załącznik 3. Ogólnopolskie badania dzielnicowych - zakres badań

Bibliografia


298 stron, Format: 16.0x23.5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019