wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE STUDIUM PRAWNO-KRYMINOLOGICZE


GLISZCZYŃSKI A.

wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

cena netto: 50.99 Twoja cena  48,44 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zjawisko przemocy w rodzinie

Studium prawno-kryminologicze


W niniejszej publikacji Autor ukazuje położenie osób pokrzywdzonych przez przemoc w rodzinie również po to, aby walczyć ze stereotypami, aby poruszyć tych najbardziej obojętnych, aby zmobilizować do wytężonej pracy, rozumianej też jako doskonalenie zawodowe, te wszystkie osoby, które w zakresie szerokiej współpracy instytucjonalnej zobligowane są do podejmowania określonych prawem działań profilaktycznych, zapobiegawczych, szkoleniowych, interwencyjnych. Przemoc domowa to zjawisko istniejące w naszym społeczeństwie, na które nie zawsze jesteśmy w stanie w odpowiednim momencie zareagować. Możemy jednak skutecznie z nim walczyć albo… przyzwolić na niemy akt samounicestwienia się licznych rodzin.

Poza teoretycznym ujęciem omawianej tematyki Autor przedstawia również wyniki badań przeprowadzonych wśród młodych policjantów oraz personelu medycznego jednej z placówek psychiatrycznych, czyli przedstawicieli tych podmiotów, które ustawowo umiejscowione zostały w państwowym systemie zapobiegania tym zjawiskom. Celem badań było potwierdzenie postawionych hipotez lub zaprzeczenie im (znalazły się wśród nich m.in. te dotyczące poziomu wiedzy ogólnej i zawodowej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie). W monografii zaprezentował też wyniki badań grupy 46 skazanych sprawców zabójstw z motywów ekonomicznych. Tym samym Autor podjął się próby udzielenia odpowiedzi na szereg pytań, w szczególności oscylujących w obrębie hipotezy, że doznania przemocy fizycznej i psychicznej w okresie wczesnorozwojowym w środowisku rodzinnym mogły mieć lub miały wpływ na przebieg dalszego życia przestępczego tych osób.


Przedmowa (Andrzej Bałandynowicz)
Wstęp

1. Przemoc w rodzinie jako zjawisko patologii społecznej
1.1. Definicja i rodzaje przemocy. Przemoc a agresja
1.1.1. Agresja i przemoc w ujęciu psychologii
1.2. Pojęcie patologii społecznej w relacji do innych terminów
1.3. Zjawisko przemocy w rodzinie
1.3.1. Definicja przemocy w rodzinie
1.3.2. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przemocy w rodzinie
1.3.3. Przemoc wobec dziecka
1.3.4. Rozmiary zjawiska przemocy wewnątrzrodzinnej i stosowanych środków zapobiegawczych
1.3.5. Przemoc domowa w świetle Europejskiego Trybunału Praw Człowiekai polskiego orzecznictwa sądowego

2. Wybrane przestępstwa współistniejące z przemocą w rodzinie
2.1. Przestępstwo znęcania się
2.2. Przestępstwo zgwałcenia
2.3. Zabójstwo w rodzinie
2.4. Przestępstwa czynów lubieżnych dokonywanych na nieletnich

3. Sprawcy przemocy domowej

4. Ofiary przemocy domowej

5. Policjanci wobec przemocy w rodzinie
5.1. Koncepcja badań i założenia metodologiczne
5.2. Analiza wyników badań
5.2.1. Dane demograficzne badanych
5.2.2. Wiedza i świadomość prawna badanych na temat przemocyw rodzinie
5.2.3. Możliwości obrony ofiar przed przemocą w rodzinie
5.3. Weryfikacja przyjętych hipotez. Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych wśród policjantów

6. Pracownicy służby zdrowia wobec przemocy w rodzinie
6.1. Ogólne dane dotyczące badanych
6.2. Wiedza i świadomość prawna badanych na temat przemocy w rodzinie
6.3. Sposób działania badanych wobec ujawnionej przemocy w rodzinie
6.4. Weryfikacja przyjętych hipotez. Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników służby zdrowia
6.5. Skuteczność szkolenia z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie adresowanego do pracowników służby zdrowia. Prezentacja wyników badań ankietowych

7. Badania dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie wśród wybranej grupy sprawców zabójstw
7.1. Koncepcja badań i założenia metodologiczne
7.2. Zastosowane techniki i narzędzia badawcze
7.2.1. Inwentarz Osobowości H.J. Eysencka w autoryzowanej adaptacji M. Choynowskiego
7.2.2. Kwestionariusz Osobowy opracowany w Zakładzie Psychologii SądowejInstytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie
7.2.3. Analiza akt sądowych
7.3. Analiza wyników badań
7.4. Weryfikacja przyjętych hipotez

8. Zagadnienia diagnostyczne, interwencyjne i psychoterapeutyczne w sprawach przemocy w rodzinie
8.1. Zagadnienia diagnostyczne w leczeniu ofiar przemocy w rodzinie
8.2. Wybrane zagadnienia interwencyjne w sprawach przemocy w rodzinie
8.2.1. Odizolowanie sprawcy przemocy w rodzinie - zatrzymanie
8.2.2. Odizolowanie sprawcy przemocy w rodzinie - warunkowy dozór Policji
8.2.3. Leczenie odwykowe sprawców przemocy domowej w rodzinie nadużywających alkoholu według ustawy o wychowaniuw trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
8.3. Zagadnienia psychoterapeutyczne w sprawach przemocy w rodzinie

Zakończenie
Wykaz skrótów
Bibliografia


286 stron, Format: 16.0x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019