wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

CZŁOWIEK W POSZUKIWANIU SIEBIE INNEGO I BOGA(RE)KONSTRUKCJA TOŻSAMOŚCI UCZESTNIKÓW WYBRANYCH GRUP RELIGIJNYCH


MUDRAK E.

wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

cena netto: 34.80 Twoja cena  33,06 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Człowiek w poszukiwaniu siebie, Innego i Boga

(Re)konstrukcja tożsamości uczestników wybranych grup religijnych


Problematyka, którą podjęła Autorka polecanej publikacji, związana z funkcjonowaniem grup religijnych określonych jako sekty czy kulty oraz ich uczestnikami, pozostaje w kręgu zainteresowania wielu doświadczonych badaczy. Materiał zebrany na półkach rodzimych księgarni, bibliotek i czytelni jest imponujący. Czy jednak wyczerpująco odpowiada na rodzące się pytania i nasuwające się wątpliwości

Autorka doszła do wniosku, że niewystarczający poznawczo jest materiał odnoszący się do tożsamości indywidualnej (jednostkowej, osobowej) osób związanych z grupami religijnymi działającymi poza tradycyjnym Kościołem katolickim. Dlatego wyruszyła na poszukiwani w ramach zrealizowanych badań. Respondenci, dzieląc się swoim doświadczeniem zawartym w biograficznej narracji, wykazali się nie tylko umiejętnością (re)konstruowania przebiegu własnego życia, ale również jego analizy. Pozyskane (re)konstrukcje są nie tyle odtworzeniem ich drogi życiowej, ile również próbą argumentacji, uzasadniania dokonywanych wyborów i podejmowanych decyzji. Z dzisiejszej perspektywy mogłabym nazwać je „refleksyjnymi projektami Ja”. Możliwość podzielenia się osobistym doświadczeniem urzeczywistniła każdego z narratorów. Refleksyjne projekty Ja stały się świadectwem indywidualnego istnienia w świecie każdego z nich. Przeprowadzona (re)konstrukcja tożsamości nie była łatwa. Każdy badacz tworzy w pewnym sensie własny sposób poznawania i opisu przedmiotu badań.

Autorka traktując każdą opowieść w sposób głęboko zindywidualizowany, aby nie zatracić jej wyjątkowości i osobliwości, zrezygnowała z nastawienia na liczbę historii. Kwestie teoretyczne dotyczące tożsamości i religii: grup religijnych, ich uczestników oraz wyniki badań, tworzą sześć rozdziałów niniejszej książki. Pięć z nich ma charakter teoretyczny, natomiast rozbudowany rozdział szósty to analiza pozyskanego materiału empirycznego. Część przedstawionych treści pochodzi z dysertacji doktorskiej powstałej pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Kantowicz na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.


Wstęp   

Uwarunkowania procesów tożsamościowych we współczesnym świecie

Metodologiczne założenia przeprowadzonych badań   

Rozdział 1 Tożsamość – w poszukiwaniu (auto)definicji człowieka    
1.1. Wokół kontrowersji związanych z tożsamością   
1.2. Tożsamość – wybrane definicje pojęcia   
1.3. Doświadczenie jako źródło wiedzy o człowieku
Tożsamość a biografia   
1.4. Tożsamość jako nowa kategoria pojęciowa w pedagogice   

Rozdział 2 Tożsamość w świetle wybranych koncepcji   
2.1. Tożsamość narracyjna. Koncepcja Paula Ricoeura   
2.2. Cykl życia – dowód kołowy. Koncepcja Erika H. Eriksona   
2.3. Tożsamość komplementarna. Koncepcja Ronalda Lainga   
2.4. Refleksyjny projekt. Koncepcja Anthony’ego Giddensa   

Rozdział 3 Homo religiosus. Religia jako forma ludzkiej aktywności    
3.1. (Nie)ograniczona przestrzeń fenomenu religii   
3.2. Między Kościołem a sektą
Przegląd podstawowych organizacji życia religijnego   
3.3. Przyczyny przynależności do grup religijnych   
3.4. Religia w ponowoczesności   

Rozdział 4 Grupa religijna jako środowisko kształtowania tożsamości    
4.1. Grupa religijna jako środowisko wychowawcze   
4.2. Tożsamość członków grup religijnych   
4.3. Tożsamość kultowa. Koncepcja Stevena Hassana   

Rozdział 5 Działalność i doktryny wybranych grup religijnych
5.1. Grupy religijne na terenie Polski   
5.2. Kościół zielonoświątkowy   
5.3. Adwentyści dnia siódmego   
5.4. Misja Czaitanii   
5.5. Związek Buddyjski Karma Kagyu   
5.6. Metodologiczne problemy badań grup religijnych   

Rozdział 6 (Re)konstrukcja tożsamości w narracjach uczestników wybranych grup religinych   
6.1. Dobór badanych i ich biograficzne sylwetki Charakterystyka wywiadów    
6.1.1. Wywiad 1 (K.Z., M, 1): „[…] wszystko mi wolno, ale niczemu nie oddam się w niewolę […]”
6.1.2. Wywiad 2 (K.Z., K, 2): „[…] przejść po pasach przez życie do nieba […]”
6.1.3. Wywiad 3 (K.K., M, 3): „[…] bo każdą granicę należy pokonać, jeżeli wybiera się w podróż w nieznane […]”   
6.1.4. Wywiad 4 (K.A., K, 4): „[…] do pewnego momentu to tak, jakby spałam […]”    
6.1.5. Wywiad 5 (M.Cz., M, 5): „[…] ogólnie moje życie to było poszukiwanie sensu życia i wypełnienie mojej pustki […]”   
6.1.6. Wywiad 6 (K.K., M, 6): „[…] moje życie nie kształtował jakiś plan, tylko spontaniczność, no, albo ucieczka, albo unikanie […]”   
6.2. Tożsamość w doświadczeniu konwersji
Tematyczna analiza wywiadów   
6.2.1. Wśród dróg i ścieżek prowadzących do konwersji   
6.2.2. Na rozdrożach życia. Momenty przełomowe   
6.2.3. Inni – drogowskazy na szlakach życia   
6.2.4. Grupa religijna i jej praktyki jako źródło wewnętrznej przemiany    
6.2.5. Styl życia. Oś tożsamości człowieka   
6.2.6. Życiowe plany – horyzonty tożsamości   
6.3. Porównawcza analiza przypadków   

Refleksje podsumowujące   

Bibliografia   
Spis tabel
Summary   


270 stron, Format: 16.0x23.5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019