wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ALTERNATYWY W EDUKACJI


ŚLIWERSKI B. ROZMUS A. RED.

wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

cena netto: 65.50 Twoja cena  62,23 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Alternatywy w edukacji


Edukację alternatywną można postrzegać jako swoistą reakcję obronną rodziców, uczniów, nauczycieli, a także badaczy na masowy charakter edukacji, obecną w niej przemoc strukturalną, symboliczną, przejawy ukrytego programu. Pojęcie edukacji alternatywnej weszło na dobre do języka współczesnej polskiej pedagogiki – nie tylko za sprawą praktyk edukacyjnych odmiennych od masowego kształcenia, ale także publikacji: monografii, prac zbiorowych i artykułów. Pierwsze z nich pojawiły się na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy opadła ideologiczna kurtyna izolująca nas od zachodniej myśli pedagogicznej. Dopiero wtedy możliwe było upowszechnienie na przykład: montessoriańskiej, freinetowskiej, waldorfskiej, antypedagogicznej czy gestaltowskiej myśli i praktyki, a także tekstów Ivana Illicha, Johna Holta, Hubertusa von Schoenebecka i wielu innych autorów. Podkreślić trzeba szczególną rolę Bogusława Śliwerskiego, który jest nie tylko współredaktorem niniejszej książki, ale od wielu lat także promotorem i propagatorem ruchu odnowy edukacji, aktywnym organizatorem cyklu międzynarodowych konferencji poświęconych edukacji alternatywnej, autorem monografii i redaktorem naukowym pierwszych publikacji zbiorowych na ten temat.


Przedmowa (Wiktor Żłobicki)

Rozdział I
Bogusław Śliwerski
Edukacja alternatywna: próba syntezy i określenia współczesnej roli

Wstęp
1. Istota edukacji alternatywnej
1.1. Edukacja typu „albo to – albo tamto”
1.2. Edukacja alternatywna jako jedna z wielu pedagogii
2. Przyczyny i uwarunkowania zaistnienia edukacji alternatywnej
3. Podmioty inicjujące i prowadzące alternatywne szkoły
4. Pozoranci i faryzeusze edukacji alternatywnej
5. Edukacja alternatywna to edukacja autorska
6. Władze centralistycznego ustroju szkolnego wobec edukacji alternatywnej
7. Konieczność konstruktywistycznej zmiany w dydaktyce
8. Alternatywa (w) edukacji XXI wieku
Zakończenie
Bibliografia cytowana i tematyczna

Rozdział II
Beata Przyborowska
Innowacje w edukacji. Perspektywa pedagogiki innowacyjności

Wprowadzenie
1. Nowa koncepcja innowacji w edukacji
2. Perspektywa „ja”. O innowatorze słów kilka
3. Perspektywa „to”. O działaniach innowatora
4. Perspektywa „my”. Jak ważna jest kultura
5. Perspektywa „te”, czyli o systemach i środowiskach innowacyjnych
6. Wskazówki dla badaczy i nauczycieli
Bibliografia cytowana i tematyczna

Rozdział III
Krzysztof J. Szmidt
Kreatywność – twórczość – postawa twórcza
Próba systematyzacji pojęć i teorii


Wprowadzenie: o czym pedagodzy powinni wiedzieć
1. Twórczość – kreatywność – postawa twórcza: bogactwo znaczeń
2. Twórczość: wartościowa nowość
3. Teorie twórczości – bogactwo czy nadmiar
4. Implikacje pedagogiczne – edukacja dla/ku twórczości
Uwaga końcowa
Bibliografia cytowana i tematyczna

Rozdział IV
Zbyszko Melosik
Młodzież, edukacja i przemiany kultury współczesnej: (re)konstrukcje kontroli, wolności i rozproszenia

1. Pedagogika rdzenia tożsamości
2. Pedagogika maksymalnej akceptacji podmiotowości i kształtowania poczucia własnej wartości
3. Pedagogika krytycznego myślenia i dystansu
4. Pedagogika trwałych relacji międzyludzkich
5. Pedagogika szacunku dla kultury wysokiej i kultury popularnej
6. Pedagogika niemediowanych i nieedytowanych form ekspresji tożsamości oraz kontaktów „twarzą w twarz”
7. Pedagogika szacunku dla (czytania i gromadzenia) książek oraz biblioteki
8. Pedagogika koncentracji uwagi i kontemplacji
oraz zdolności do porządkowania
Bibliografia cytowana

Rozdział V
Wiesława Limont
Czy zdolni uczniowie mają swoje miejsce w tradycyjnej szkole

Wprowadzenie
1. Definicje zdolności
2. Definicja oświatowa
3. Koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera
4. Koncepcja Josepha S. Renzulliego
5. Koncepcja Roberta J. Sternberga
6. Kazimierz Dąbrowski – potencjał rozwojowy
7. Mega-Model Rozwoju Talentu
8. Strategie kształcenia uczniów zdolnych
9. Przyspieszone kształcenie
10. Wzbogacone kształcenie
11. Edukacja domowa
Podsumowanie
Bibliografia cytowana i tematyczna

Rozdział VI
Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
Problemy dzieci matematycznie uzdolnionych
Wyniki badań, interpretacje i wnioski oraz rozpaczliwe wołanie o lepsze traktowanie tych dzieci w szkołach


Wprowadzenie
1. Badania, które zmieniły poglądy dotyczące uzdolnień matematycznych dzieci
2. Cechy umysłów dzieci z zadatkami uzdolnień matematycznych
3. O konstruowaniu narzędzi diagnostycznych przydatnych do rozpoznawania zadatków uzdolnień matematycznych u dzieci
4. Szacunkowe dane o poziomie wiadomości i umiejętności matematycznych badanych dzieci
5. Dlaczego już po kilku miesiącach nauki w klasie pierwszej znacząco mniej dzieci manifestuje zadatki uzdolnień matematycznych
6. Krótko o tym, że treści kształcenia matematycznego powodują rozleniwienie umysłów uzdolnionych matematycznie dzieci – na przykładzie kształtowania umiejętności liczenia i rachowania w klasie pierwszej
7. Okresy szczególnej wrażliwości na rozwijanie zadatków uzdolnień matematycznych u dzieci
8. Działania zmierzające do zmiany na lepsze szkolnych losów dzieci obdarzonych zadatkami uzdolnień matematycznych
Bibliografia cytowana i tematyczna

Rozdział VII
Katarzyna Krasoń
Miejsce kultury i sztuki w edukacji szkolnej – potrzeba czy fanaberia

Wprowadzenie
1. „W życiu bym do teatru nie poszedł”, czyli utyskiwanie malkontentki kulturalnej
2. Znaczenie sztuki – pole działania sztuką i poprzez sztukę
3. Kroki mniej i bardziej udane – na drodze ustalania strategii edukacyjnej dla sztuki i kultury
4. W stronę modelu
5. Implikacja praktyczna
Zamknięcie
Bibliografia cytowana i tematyczna

Rozdział VIII
Ewa Wysocka, Jolanta Pułka
Postawy twórcze versus odtwórcze młodego pokolenia
Refleksje na kanwie wybranych idei i badań


Wprowadzenie. Kreatywność i twórczość a „stary i nowy” system edukacji
1. Kreatywność i wspieranie rozwoju osobowości twórczej jako nowy () cel edukacji
2. Transgresja i twórczość w perspektywie edukacyjnej
3. Geneza postaw twórczych. Szkoła jako przestrzeń kształtowania postaw transgresyjnych vs marnowania potencjałów ucznia
4. Postawy twórcze w karierze edukacyjnej ucznia w świetle wybranych badań
5. Metodologiczne aspekty badań własnych
Refleksja zamiast zakończenia: „po prostu nie przeszkadzać”
Bibliografia cytowana i tematyczna

Rozdział IX
Andrzej Rozmus
Kreowanie alternatyw w edukacji – idea, uwarunkowania, oblicza

1. Potrzeba alternatyw
2. Droga ku alternatywie
3. Edukacyjna alternatywa w działaniu
Podsumowanie
Bibliografia cytowana i tematyczna

Noty o autorach


320 stron, Format: 17.0x24.0cm,oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019