wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH MŁODZIEŻY Z DYSLEKSJĄ


JAWORSKA M.

wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

cena netto: 50.99 Twoja cena  48,44 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją


Celem niniejszej monografii jest oszacowanie warunków i perspektyw nauczania i uczenia się języków obcych młodzieży z dysleksją, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dydaktyki autonomizującej.

Dotychczasowe ustalenia naukowe w tym obszarze są niewystarczające, a zgromadzone dane wymagają usystematyzowania odpowiednio do obecnego polskiego kontekstu edukacyjnego. Rozważania prowadzone są poprzez analizę dotychczasowych ustaleń w tym zakresie (propozycje teoretyczno-analityczne zawarte w rozdziale pierwszym, drugim i trzecim) oraz dyskusję badań własnych zaprezentowanych w rozdziale czwartym.


Wstęp

Rozdział I. Młodzież z dysleksją w procesie nauczania i uczenia się języków obcych
1.1. Pojęcie i znaczenie dysleksji w kształceniu językowym
1.1.1. Dysleksja jako rodzaj specyficznych trudności w uczeniu się
1.1.2. Dysleksja jako indywidualny styl uczenia się
1.1.2.1. Styl uczenia się a styl poznawczy – zakres znaczeniowy
1.1.2.2. Indywidualne style uczenia się uczniów z dysleksją
1.2. Charakterystyka młodzieży z dysleksją w kontekście uczenia się języków obcych
1.2.1. Młodzież – cechy grupy wiekowej
1.2.2. Trudności młodzieży z dysleksją w sferach poznawczej i językowej
1.2.3. Trudności młodzieży z dysleksją w sferach emocjonalnej i społecznej
1.2.4. Mocne strony i zdolności młodzieży z dysleksją
1.3. Młodzież z dysleksją w polityce i praktyce edukacyjnej
1.3.1. Uwarunkowania kształcenia językowego uczniów z dysleksją
1.3.1.1. Kontekst europejski
1.3.1.2. Prawodawstwo polskie
1.3.2. Wspieranie młodzieży z dysleksją w polskiej rzeczywistości edukacyjnej
1.3.2.1. Realizacja wsparcia w szkołach ogólnodostępnych
1.3.2.2. Rola poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Rozdział II. Indywidualizacja nauczania języków obcych młodzieży z dysleksją

2.1. Specjalne potrzeby edukacyjne młodzieży z dysleksją w kontekście różnic indywidualnych
2.1.1. Różnice indywidualne wyznacznikiem współczesnej edukacji
2.1.2. Specjalne potrzeby edukacyjne młodzieży z dysleksją w edukacji włączającej
2.2. Indywidualizacja nauczania w szkołach ogólnodostępnych
2.2.1. Rozumienie indywidualizacji nauczania języków obcych
2.2.2. Realizacja indywidualizacji w polskim systemie edukacji
2.2.2.1. Uregulowania prawne
2.2.2.2. Indywidualizacja w praktyce szkolnej
2.2.3. Nauczyciel języka obcego wobec indywidualizacji nauczania młodzieży z dysleksją
2.3. Dydaktyczne aspekty indywidualizacji nauczania
2.3.1. Wybór języka obcego w toku edukacji szkolnej
2.3.2. Indywidualizacja nauczania przez różnicowanie dydaktyczne
2.3.2.1. Różnicowanie w sferze celów
2.3.2.2. Różnicowanie w sferze treści
2.3.2.3. Różnicowanie w sferze metodyczno-organizacyjnej
2.3.2.4. Różnicowanie w sferze środków dydaktycznych
2.3.3. Specyfika oceniania osiągnięć młodzieży z dysleksją

Rozdział III. Autonomizacja uczenia się młodzieży z dysleksją

3.1. Autonomizacja uczenia się – charakterystyka kategorii
3.1.1. Autonomia, półautonomia, autonomizacja – ustalenia terminologiczne
3.1.2. Znaczenie metapoznania w autonomizacji uczenia się
3.2. Nauczanie otwarte jako warunek autonomizacji uczenia się
3.2.1. Nauczanie otwarte – założenia i realizacja
3.2.2. Otwarte formy nauczania i uczenia się
3.3. Rozwijanie autonomii młodzieży z dysleksją na lekcji języka obcego
3.3.1. Kształtowanie kompetencji uczenia się
3.3.2. Rozwijanie umiejętności autoewaluacji
3.3.3. Stosowanie strategii uczenia się języka
3.3.3.1. Pojęcie strategii uczenia się języka
3.3.3.2. Trening strategii uczenia się języka

Rozdział IV. Indywidualne profile uczenia się języków obcychmłodzieży z dysleksją – badania własne

4.1. Metodologia badań
4.1.1. Założenia, cele i problemy badawcze
4.1.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4.1.3. Organizacja i przebieg badań
4.2. Studia przypadków młodzieży z dysleksją – analiza zebranych materiałów
4.2.1. Adam
4.2.2. Alicja
4.2.3. Sebastian
4.2.4. Emil
4.2.5. Damian
4.2.6. Agnieszka
4.2.7. Adrian
4.3. Wnioski

Zakończenie
Aneks
Bibliografia
Wykaz skrótów
Summary
Zusammenfassung


406 stron, Format: 16.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019