wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ŚWIADOME CIAŁO CIELESNOŚĆ W PSYCHOTERAPII TERAPII TRAUMY I ROZWOJU OSOBISTYM


KOCHAN-WÓJCIK M. LEWANDOWSKA B. SALOMON-KRAKOWSKA K.

wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

cena netto: 45.89 Twoja cena  43,60 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Świadome ciało

Cielesność w psychoterapii, terapii traumy i rozwoju osobistym


Połączyła nas fascynacja ciałem człowieka. Nie tyle jednak jego fizycznym pięknem, ile głębiej ukrytym, cielesnym wymiarem istnienia i doświadczania, z którym warto wejść w bardziej akceptującą i uważną relację. Zdolność do akceptacji siebie cielesnego uwidacznia się w gracji, z jaką człowiek się porusza, w poczuciu spójności, przyjemności zadomowienia we własnym ciele, niezależnie od jego wyglądu, rozmiarów czy wieku.

Przyglądamy się cielesności z kilku różnych perspektyw: nauki, psychoterapii i rozwoju osobistego, i właśnie ta różnorodność spojrzeń stała się inspiracją do napisania niniejszej książki.

Prowadząc przez wiele lat zajęcia ze studentami psychologii i fizjoterapii, przekonałyśmy się, jak wiele trudności sprawia dyskutowanie i porządkowanie wiedzy o cielesności, w tym przełamywanie związanych z nią stereotypów (np. kojarzących ciało głównie z seksualnością), oraz włączanie tej wiedzy w obszar kompetencji zawodowych. Z drugiej strony, prowadząc psychoterapię z osobami poszukującymi pomocy psychologicznej lub zajęcia warsztatowe z osobami, które są zainteresowane rozwojem osobistym, doświadczałyśmy, jak wiele się zmienia wtedy, gdy w procesie terapii czy edukacji ciało zostaje naprawdę zauważone.
To, co odkrywałyśmy i czym dzieliłyśmy się z sobą, a teraz także z Czytelnikami, potwierdza trafność popularnego powiedzenia „wolniej znaczy szybciej”. Doświadczenie somatyczne, wymagające szczególnej uważności, delikatności i odpowiednio dostrojonego tempa pracy, paradoksalnie może przyspieszać proces wewnętrznej integracji zarówno w terapii osób po doświadczeniach traumatycznych, jak i w rozwoju osobistym. Sięgając po dowody empiryczne pochodzące z badań naukowych oraz przykłady z własnej praktyki, podjęłyśmy próbę wyjaśnienia i rzetelnego uzasadnienia, dlaczego tak właśnie się dzieje.


Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Psychoterapia zorientowana na ciało: powstanie, ewolucja i aktualny status
Wprowadzenie
1.1. Podejścia do ciała w psychoterapii
1.2. Od ciała do organizmu. Podejście holistyczne we współczesnej naucei psychoterapii zorientowanej na ciało
Organicyzm w neuropsychologii
Holistyczna perspektywa w psychologii zdrowia i psychoneuroimmunologii
Ucieleśnienie umysłu
Organizm jako kontekst interwencji podejmowanych w nurtach body psychotherapy
1.3. Powstanie i rozwój psychoterapii zorientowanej na ciało
1.3.1. Początki psychoterapii: od tajemniczych objawów cielesnych do psychoanalizy
1.3.2. Zjawiska inspirujące powstanie psychoterapii zorientowanej na ciało
Gimnastyka Elsy Gindler
Techniki relaksacyjne
Technika Alexandra
1.3.3. Pionierzy pracy z ciałem w psychoterapii
Sandor Ferenczi i nurt ferencziański
Wegetoterapia Wilhelma Reicha
Trygve Braatoy i Aadel Bülow-Hansen
Bioenergetyka Alexandra Lowena
Psychologia biodynamiczna Gerdy Boyesen
Biosynteza Davida Boadelli
1.3.4. Psychoterapia zorientowana na ciało w nurcie humanistycznym
Ciało w psychoterapii Gestalt
Focusing Eugene’a Gendlina
1.4. Obecny status psychoterapii zorientowanej na ciało
Psychoterapia oparta na uważności
Efektywność body psychotherapy w leczeniu wybranych zaburzeń
Nowy wymiar zdrowia psychicznego: intymny dialog umysłu i ciała

ROZDZIAŁ 2. Cielesność w procesie terapeutycznym. Zastosowanie metody Somatic Experiencing® w terapii traumy
2.1. Problemy z cielesnością w terapii
2.2. Czym jest Somatic Experiencing®
2.3. Mechanizmy autoregulacji
2.4. Funkcjonalne zależności między programami autoregulacji
2.5. Neurofizjologia reakcji na zagrożenie
Aktywizacja układów centralnych
Reakcja układów centralno-obwodowych 
Teoria poliwagalna
2.6. Cykl reakcji na sytuację o charakterze silnie urazowym
Reakcja orientacyjna o charakterze przygotowawczym 
Uruchomienie reakcji aktywnej obrony
Stan zamarcia
Specyfika stanu zamierania w organizmie człowieka
Stan tonicznego bezruchu 
Stan zapaści
Konsekwencje mechanizmu zamierania
Rozwojowe konsekwencje aktywizacji mechanizmu zamierania
2.7. Układy czucia w organizmie
Znaczenie interocepcji
Model predyktywnego kodowania interocepcji
Predyktywne kodowanie w doświadczeniu traumy
2.8. Wykorzystanie metody Somatic Experiencing® w pracy z doświadczeniem urazowym
Wymiary doświadczenia somatycznego
Etapy pracy nad doświadczeniem urazowym
Cielesność jako źródło oporu pacjenta
Tworzenie ram organizacyjnych i relacyjnych w terapii traumy
Narzędzia kontaktu z ciałem
Przywracanie mechanizmów autoregulacji i zakończenie pracy terapeutycznej
2.9. Obecność cielesności w terapii – refleksje końcowe

ROZDZIAŁ 3. Metoda Feldenkraisa, czyli wyprawa w głąb siebie
3.1. Wydeptywanie ścieżek
3.2. W niewoli ciała – w niewoli myśli – w niewoli nawyku
3.3. Na straży świadomości
3.4. Dlaczego ruch
3.5. Świadomość przez ruch 
3.6. W zaufanych rękach
3.7. Poznaj samego siebie
3.8. Awers i rewers
3.9. Emocje, czyli somatyczne poruszenia
3.10. Ucieleśnione poznanie
3.11. Obraz ciała – schemat ciała
3.12. Obraz siebie
3.13. We własnym rytmie
3.14. Zakończenie


Posłowie
Bibliografia


188 stron, Format: 23.4x15.7, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019