wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WSPARCIE WOBEC PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WYBRANYCH OBSZARACH EGZYSTENCJI KONTEKSTY INTERDYSCYPLINARNE


KRZYSZTOFIAK D. SPĘTANA J. FRĄCKOWIAK P. RED.

wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

cena netto: 40.75 Twoja cena  38,71 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wsparcie wobec problemów społecznych w wybranych obszarach egzystencji

Konteksty interdyscyplinarne


Niniejsze opracowanie składa się z dwóch części, dla kórych kategoria wsparcia staje się kluczowym wymiarem lokowania zróżnicowanych tematycznie i odmiennie prezentowanych refleksji badawczych, umożliwiając tym samym uchwycenie komplementarności i kontekstualności kategorii badawczej, jaką stanowi wsparcie.

Część pierwsza, zatytułowana Globalne i lokalne wymiary wsparcia wobec problemów społecznych, mieści siedem opracowań. Otwiera ją artykuł autorstwa Jolanty Spętanej i Danuty Krzysztofi ak (Wsparcie wobec problemów społecznych jako pomoc w egzystencji) odnoszący się m.in. do wieloznaczności i zmienności w obszarze identyfikowania współczesnych problemów społecznych implikujących potrzebę uwzględnienia niespecyficznej kategorii kondycji egzystencjalnej człowieka. W kolejnym tekście Zbyszko Melosik (Młodzież, edukacja i przemiany kultury współczesnej: (re)konstrukcje kontroli, wolności i rozproszenia) podejmuje problematykę przemian współczesnej kultury i edukacji, ogniskując swe rozważania na kategorii młodzieży. Peter Odrakiewicz, Michael Gaylord i David Odrakiewicz (Innovation supporting society for all in a Global Organization Taking into Account Various Aspects of Intellectual Capital, Including Integrity as a Social Inclusion Innovation in an Organizational Context – Revisited in 2017), poruszając wątek innowacyjnych form wsparcia zwracają uwagę na szereg zagrożeń implikowanych na bazie współczesnych przeobrażeń społecznych. Tekst Artura Kisiołka, oparty o przeprowadzone przez Autora badania empiryczne, traktuje o motywacji i postrzeganiu pracy zawodowej przez przedstawicieli pokolenia XYZ (Pokolenia XYZ: motywacja i postrzeganie pracy zawodowej). Elżbieta Subocz (Asystentura rodziny jako forma wsparcia rodzin doświadczających problemów życiowych), dokonuje interesującej poznawczo analizy asystentury rodziny – stosunkowo nowej profesji powołanej do wspierania rodzin doświadczający trudności życiowych, zwłaszcza w sferze opiekuńczo- wychowawczej. Anna Kaczmarek (Obszary wsparcia wobec trudności życiowych osób dotkniętych przemocą domową – z perspektywy pracownika socjalnego), podejmuje ważny społecznie problem przemocy lokując go w polu zainteresowań i działań zawodowych pracownika socjalnego. Zofia Waszak (Niekonwencjonalne formy wsparcia osób uzależnionych we wspólnotach Cenacolo), przedstawia mało znaną (nazwaną przez Autorkę alternatywną i niekonwencjonalną) formę pomocy osobom uzależnionym, realizowaną we Wspólnocie Cenacolo. Podejmując próbę uszczegółowienia wymiarów wsparcia znajdujących reprezentację w istotnym obszarze egzystencji jednostki, odniesiono się do pojemnej i wieloaspektowej kategorii zdrowia.

Druga część opracowania – Spektrum wsparcia a kategoria zdrowia – mieści sześć interdyscyplinarnych tekstów skupionych wokół wspomnianej kategorii zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wsparcia w obszarze szeroko pojętej niepełnosprawności.


Jolanta Spętana, Danuta Krzysztofiak, Przemysław Frąckowiak
Wsparcie i pomoc a problemy społeczne - refleksje wprowadzające


CZĘŚĆ PIERWSZA GLOBALNE I LOKALNE WYMIARY WSPARCIA WOBEC PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Jolanta Spętana, Danuta Krzysztofiak
Wsparcie wobec problemów społecznych jako pomoc w egzystencji

Zbyszko Melosik
Młodzież, edukacja i przemiany kultury współczesnej: (re)konstrukcje kontroli, wolności i rozproszenia

Peter Odrakiewicz, Michael Gaylord, David Odrakiewicz
Innovation supporting society for all in a global organization taking into account various aspects of intellectual capital, including integrity as a social inclusion innovation in an organizational context - revisited in 2017

Artur Kisiołek
Pokolenia XYZ: motywacja i postrzeganie pracy zawodowej

Elżbieta Subocz
Asystentura rodziny jako forma wsparcia rodzin doświadczających problemów życiowych

Anna Kaczmarek
Obszary wsparcia wobec zjawiska przemocy domowej - z perspektywy pracownika socjalnego

Zofia Waszak
Niekonwencjonalne formy wsparcia osób uzależnionych we wspólnocie Cenacolo

CZĘŚĆ DRUGA SPEKTRUM WSPARCIA A KATEGORIA ZDROWIA

Izabela Cytlak, Roman Pawłowski
Inkluzja rzeczywista czy postulatywna? Osoby niepełnosprawne versus liderzy spoleczności lokalnych

Joanna Jarmużek
Wybrane aspekty wsparcia młodych dorosłych z niepełnosprawnościami. Perspektywa salutogenetyczna

Iwona Konieczna, Katarzyna Smolińska
Kompetencje komunikacyjne uczniów z zespołem Aspergera - w poszukiwaniu wzajemności i współpracy

Agnieszka Foltyn
Specjalistyczne usługi opiekuńcze jako forma oparcia społecznego dla przewlekle chorych psychicznie

Karolina Kilar
Uczestnictwo w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie dorosłości - obszary wsparcia

Anna Maria Sierecka
O potrzebie wspierania wołontariuszy hospicyjnych. Z perspektywy wolontariusza

Jolanta Spętana
O potrzebie pomocy i wsparcia w biegu życia z perspektywy egzystencjalnej - refleksje podsumowujące


206 stron, Format: 23.5x16.5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019