wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZASOBY OSOBISTE MŁODZIEŻY NIEPRZYSTOSOWANEJ SPOŁECZNIE UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE


KONASZEWSKI K. KWADRANS Ł.

wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

cena netto: 45.15 Twoja cena  42,89 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie

Uwarunkowania środowiskowe


Zagadnienia dotyczące uwarunkowań nieprzystosowania społecznego stanowią częstą problematykę prac badawczych i naukowych w Polsce, jednak analiza tego problemu w kontekście zasobów, jakie posiada młodzież nieprzystosowana, wydaje się na tym polu sfragmentaryzowana.

Autorzy, którzy podejmują się badań związanych z młodzieżą przejawiającą symptomy demoralizacji i popełniającą czyny karalne, skupiają się na przyczynach dezadaptacji młodych ludzi czy znaczeniu różnych problemów w ich życiu. W naszym przekonaniu, aby działania naprawcze były skuteczne, powinno się analizować funkcjonowanie młodzieży nieprzystosowanej z perspektywy posiadanych przez nią zasobów. Sądzimy, że istnieje wysoka potrzeba diagnozowania zasobów osobistych i społecznych młodzieży, ponieważ mogą być płaszczyzną odbicia, która będzie sprzyjać kształtowaniu zachowań akceptowanych i rozwojowi tożsamości zintegrowanej.

Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie poziomu zasobów osobistych (poczucie koherencji, prężność, sprężystość) w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie (nieletnich skierowanych do ośrodków kuratorskich) oraz ustalenie czy poziom zasobów osobistych łączy się z poczuciem otrzymywanego wsparcia (od rodziców, nauczycieli rówieśników) oraz z poczuciem negatywnych relacji w rodzinie, szkole i grupie rówieśników. Rezultaty prowadzonych badań pozwalają sformułować hipotezy badawcze, w których zakłada się że na rozwój i wystąpienie prężności, sprężystości i poczucia koherencji ma wpływ szereg czynników, do których zalicza się: atrybuty indywidualne, środowisko rodzinne i czynniki kontekstualne (wsparcie społeczne). Otrzymane wyniki badań wskazywały, że zasoby osobiste są związane z czynnikami wspierającymi i czynnikami ograniczającymi. Predyktorem wszystkich wyróżnionych zasobów jest wsparcie rodzinne. Wsparcie szkolne pełni funkcję predykcyjną dla sprężystości psychicznej, natomiast negatywne relacje w szkole obniżają poczucie koherencji. Wyniki badań przedstawione w książce, które oddajemy w ręce Czytelników, wnioski, proponowany program profilaktyczno-wychowawczy, analizy teoretyczne, informacje o funkcjonowaniu elementów systemu resocjalizacji mogą być przydatne nie tylko dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej, pracowników naukowo-dydaktycznych, teoretyków, specjalistów, lecz także szerokiego grona praktyków, profesjonalistów pracujących z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Mogą stać się gotowym materiałem do zastosowania, skłaniać do prowadzenia dalszych badań i aktywności w zakresie rozwijania problematyki zasobów oraz pracy na podstawie potencjałów jednostki i grupy czy środowisk wychowawczych.


Wprowadzenie

1. Problematyka zasobów osobistych i społecznych 
1.1. Pojęcie zasobów osobistych i społecznych
1.2. Model salutogenezy Aarona Antonovsky’ego
1.3. Założenia koncepcji resilience
1.4. Prężność i sprężystość psychiczna zasobami osobistymi jednostek
1.5. Kapitał społeczno-kulturowy jako źródło zasobów zewnętrznych jednostki
1.6. Teoria systemów ekologicznych Urie Bronfenbrennera

2. Dylematy młodzieży w okresie dorastania
2.1. Pojęcie młodzieży i charakterystyka okresu dorastania
2.2. Specyfika okresu dorastania w ujęciu Erika Eriksona i Jamesa Marcii 
2.3. Specyfika młodzieży nieprzystosowanej społecznie

3. Kształtowanie zasobów młodzieży nieprzystosowanej społecznie
3.1. Profilaktyka i resocjalizcja młodzieży w środowisku otwartym
3.2. Ośrodek kuratorski jako placówka wspierająca kształtowanie zasobów osobistych i społecznych młodzieży nieprzystosowanej
3.3. Problematyka (nie)przystosowania społecznego, czyli jaką młodzież kieruje się do ośrodków kuratorskich
3.4. Uwarunkowania nieprzystosowania społecznego młodzieży

4. Środowiskowe uwarunkowania zasobów osobistych młodzieży nieprzystosowanej społecznie
4.1. Założenia i cel badań
4.2. Pytania badawcze
4.3. Zmienne i ich operacjonalizacja
4.4. Narzędzia badawcze
4.5. Organizacja i przebieg badań
4.6. Charakterystyka badanej grupy
4.7. Typy i sposoby analiz statystycznych

5. Charakterystyka zasobów osobistych w grupie młodzieży nieprzystosowanej i ich obraz w zależności od zmiennych socjodemograficznych


6. Środowiskowe wyznaczniki zasobów osobistych młodzieży nieprzystosowanej społecznie
6.1. Środowiskowe predyktory sprężystości psychicznej
6.2. Środowiskowe predyktory poczucia koherencji
6.3. Środowiskowe predyktory prężności
6.4. Dyskusja wyników

7. Postępowanie diagnostyczno-metodyczne w ośrodku kuratorskim

8. Założenia teoretyczne programu kształtowania zasobów osobistych nieletnich  
8.1. Wstępne założenia programu
8.2. Treści programu w grupie młodzieży nieprzystosowanej

Zakończenie
Streszczenie
Summary
Bibliografia


164 stron, Format: 15.8x23.4, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019