wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

FUNKCJONOWANIE SZPITALI W AMERYKAŃSKIM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA WNIOSKI DLA POLSKI


WICHROWSKA E.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

cena netto: 111.35 Twoja cena  105,78 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Funkcjonowanie szpitali w amerykańskim systemie ochrony zdrowia

Wnioski dla Polski


Książka stanowi kompleksowe omówienie funkcjonowania szpitali w amerykańskim systemie zdrowia.

Wskazano w niej możliwości implementacji tych regulacji w Polsce, co może być pomocne w tworzeniu szpitali spełniających wysokie standardy technologiczne, medyczne i prawne, zdolne do współpracy z innymi podmiotami z rynku świadczeń medycznych przy jednoczesnym zachowaniu kontrolingu państwowego, w tym m.in. zagadnienia dotyczące:

 • administracji i finansów, struktury organizacyjnej i organów zarządzających,

 • dokumentacji i komunikacji,

 • infrastruktury szpitala,

 • ryzyka i błędów medycznych,

 • zarządzania ratownictwem,

 • dostępu do opieki i jej przebiegu, określania potrzeb medycznych pacjenta,

 • praw i edukacji pacjenta i rodziny,

 • zarządzania jakością, doskonalenia opieki i bezpieczeństwa medycznego,

 • kontroli infekcji,

 • zarządzania obiektem i BHP,

 • kwalifikowania i edukacji kadry,

 • zarządzania informacją.

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów i menedżerów szpitali. Powinna także zainteresować pracowników administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za organizację i funkcjonowanie polskiego systemu ochrony zdrowia.


Słowo wstępne
Wstęp

Rozdział 1
Analiza ekonomiczna systemu ochrony zdrowia
1.1. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
1.1.1. Przepływ pieniądza w systemie opieki zdrowotnej
1.1.2. Ekonomiczna ocena usług zdrowotnych: koszty a korzyści i wyniki
1.1.3. Ubezpieczenia jako metoda ochrony przed ryzykiem
1.1.4. Finansowanie usług medycznych za pomocą płatnika "trzeciej strony"
1.1.5. Zarządzanie managerskie usługami medycznymi a efekt kosztowy
1.1.6. Rola państwa w ochronie zdrowia
1.2. Managerskie aspekty opieki zdrowotnej
1.2.1. Polityka TQM
1.2.2. Przywództwo transformacyjne w rządowych instytucjach opieki zdrowotnej

Rozdział 2
Mecenat państwa w ochronie zdrowia w USA
2.1. Amerykańskie tradycje w dziedzinie ochrony zdrowia
2.2. Współczesność i perspektywy amerykańskiej opieki zdrowotnej
2.2.1. Priorytety i wybory społeczne w obliczu możliwości ekonomicznych
2.2.2. Demograficzne czynniki rozwoju
2.3. Polityka rządu federalnego w dziedzinie zdrowia publicznego
2.3.1. Departament Zdrowia i agencje publiczne w działaniu dla rozwoju systemu
2.3.2. Polityka informacyjna rządu federalnego
2.3.3. Instrumenty administracyjne i ekonomiczne w walce o jakość opieki
2.4. Amerykański rynek usług zdrowotnych
2.4.1. Medicare i Medicaid narodowe pakiety medyczne - finansowanie dostępu do świadczeń dla populacji szczególnych potrzeb
2.4.2. Firmy ubezpieczeniowe komercyjne, ubezpieczenia pracodawców, ASO
2.4.3. Managerska opieka zdrowotna - organizacje opieki zdrowotnej
2.4.4. Organizatorzy opieki: szpitale, lecznictwo ambulatoryjne i długoterminowe, zintegrowane systemy opieki
2.4.5. Rynek farmaceutyczny we współpracy ze szpitalami
2.4.6. Łańcuch wartości w opiece medycznej i jego funkcjonowanie

Rozdział 3
Szpital amerykański - struktura i funkcjonowanie
3.1. Struktura administracyjna szpitala
3.1.1. Rada, administrator, organizacja zespołu medycznego, komitety eksperckie
3.1.2. Departamenty wsparcia
3.2. Działalność finansowa szpitala
3.2.1. Komórki finansowe szpitala
3.2.2. Rachunkowość w szpitalu amerykańskim
3.2.3. Monitorowanie wyniku finansowego
3.2.4. Szpital a rynek kapitałowy
3.2.5. Planowanie i prognozowanie działalności szpitala
3.3. Szpital jako świadczeniodawca
3.3.1. Ambulatorium
3.3.2. Departament ratownictwa
3.3.3. Oddział przyjęć
3.3.4. Oddział pielęgnacji i intensywnej opieki medycznej, sale operacyjne
3.3.5. Oddziały pomocnicze
3.3.6. Personel szpitala
3.3.7. Zagadnienia jakości, dokumentacja i ryzyko medyczne

Rozdział 4
Amerykańskie standardy NIAHO, TJC i JCI instrumentem zapewnienia jakości
4.1. Akredytacja NIAHO
4.1.1. Procedury akredytacji
4.1.2. Charakterystyka obszarów akredytacyjnych
4.2. Amerykańskie akredytacje TJC i JCI
4.2.1. Procedury akredytacji
4.2.2. Charakterystyka obszarów akredytacyjnych
4.3. Inne akredytacje jakościowe

Rozdział 5
Szpital polski w obliczu zmian systemu ochrony zdrowia - uwarunkowania funkcjonowania
5.1. Uwarunkowania realizacji opieki zdrowotnej
5.1.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
5.1.2. Powoływanie podmiotów leczniczych
5.1.3. Warunki fachowe i sanitarne szpitala
5.1.4. Ratownictwo medyczne
5.1.5. Polityka lękowa
5.1.6. Polityka informacyjna
5.2. Finansowanie działalności szpitala
5.3. Zagadnienia jakości leczenia
5.3.1. Błędy medyczne i organizacyjne a odpowiedzialność usługodawcy
5.3.2. Polska akredytacja jakościowa
5.4. Inne podmioty w ochronie zdrowia
5.5. Struktura szpitala polskiego
5.5.1. Dyrekcja i rada ordynatorów
5.5.2. Rada społeczna szpitala
5.5.3. Personel leczący
5.5.4. Zagadnienia jakości, dokumentacja, ryzyko medyczne
5.5.5. Działalność gospodarcza szpitala

Rozdział 6
Badanie możliwości zastosowania amerykańskich koncepcji ekonomicznych, administracyjnych i standardów jakości w szpitalu polskim
6.1. Prezentacja instrumentów badawczych
6.1.1. Badanie struktury i funkcjonowania szpitali
6.1.2. Badanie zbieżności polityk jakościowych
6.2. Prezentacja wybranych szpitali
6.2.1. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha
6.2.2. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Centrum Leczenia Obrażeń przy ul. Lindleya
6.2.3. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
6.2.4. Szpital im. prof. Orłowskiego przy ul. Czerniakowskiej
6.2.5. Szpital Czerniakowski przy ul. Stępińskiej
6.2.6. Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
6.3. Sytuacja szpitala polskiego w świetle ankiety nr 1 i przeprowadzonych badań
6.3.1. Struktura administracyjna i zarządzanie
6.3.2. Finanse i działalność gospodarcza
6.3.3. Komunikacja z jednostkami nadzorującymi i świadczeniodawcami
6.3.4. Komunikacja wewnętrzna i stosowanie zasad TQM
6.3.5. Technologiczne wyposażenie medyczne
6.3.6. Gotowość ratownicza
6.3.7. Warunki lokalowe świadczeniodawców
6.3.8. Współpraca z rynkiem medycznym
6.4. Charakterystyka szpitala polskiego według kryteriów bazowych JCI - ankieta nr 2
6.4.1. Dostęp do opieki i kontinuum leczenia
6.4.2. Prawa pacjenta i rodziny
6.4.3. Określanie potrzeb medycznych pacjenta
6.4.4. Opieka nad pacjentem
6.4.5. Edukacja pacjenta i rodziny
6.4.6. Zarządzanie jakością, doskonalenie opieki i bezpieczeństwa medycznego
6.4.7. Prewencja i kontrola infekcji
6.4.8. Zarządzanie, przywództwo, kierowanie
6.4.9. Zarządzanie obiektem i bhp
6.4.10. Kwalifikowanie i edukacja kadry
6.4.11. Zarządzanie informacją

Rozdział 7
Rekomendacje dla polskich szpitali
7.1. Rekomendacje w dziedzinie administracyjnej i finansowej
7.1.1. Forma prawna szpitala a nadzór Ministra Zdrowia
7.1.2. Forma prawna a działalność gospodarcza
7.1.3. Struktura organizacyjna i organy zarządzające
7.1.4. Polityka TQM
7.1.5. Dokumentacja i komunikacja
7.1.6. Ryzyko i błędy medyczne
7.1.7. Zarządzanie ratownictwem
7.1.8. Współpraca z organizacjami branżowymi i konsumenckimi
7.1.9. Wolontariat
7.1.10. Infrastruktura szpitala
7.2. Rekomendacje według kryteriów JCI
7.2.1. Dostęp do opieki i ciągłość opieki, określanie potrzeb medycznych pacjenta, przebieg opieki
7.2.2. Prawa pacjenta i rodziny
7.2.3. Edukacja pacjenta i rodziny
7.2.4. Zarządzanie jakością, doskonalenie opieki i bezpieczeństwa medycznego, kontrola infekcji
7.2.5. Zarządzanie, przywództwo, kierowanie
7.2.6. Zarządzanie obiektem i bhp
7.2.7. Kwalifikowanie i edukacja kadry
7.2.8. Zarządzanie informacją

Zakończenie

Bibliografia


436 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019