wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI TEORIA I DOBRE PRAKTYKI


GOS W. KIZIUKIEWICZ T. MUĆKO P. NADOLNA B.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

cena netto: 111.35 Twoja cena  105,78 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zarządzanie kosztami

Teoria i dobre praktyki


Zarządzanie kosztami. Teoria i dobre praktyki to książka, która w sposób syntetyczny omawia istotę i praktyczne wykorzystanie modeli rachunku kosztów.

Zaletą opracowania jest wskazanie wielu przykładów i studiów przypadków.

W książce znajdziesz m.in. takie zagadnienia jak:

  • przyczyny powstawania kosztów i metody racjonalnego zarządzania nimi;

  • zasady definiowania i klasyfikacji kosztów według kryteriów wykorzystywanych przy konstrukcji poszczególnych odmian rachunku kosztów;

  • sporządzanie raportów wewnętrznych;

  • wykorzystanie modeli rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwami z różnych branż;

  • problemy operacyjnego zarządzania kosztami zmiennymi i stałymi, występującymi w rachunku kosztów częściowych;

  • zarządczą przydatność analizy progu rentowności i krótkookresowe rachunki decyzyjne;

  • problemy i etapy wdrażania budżetowania kosztów w celu podnoszenia efektywności zarządzania kosztami;

  • rolę rachunku kosztów w zarządzaniu zasobami, postrzeganymi jako źródło generowania kosztów;

  • specyficzne cechy strategicznego zarządzania kosztami w dłuższej perspektywie czasowej;

  • rachunki kosztów i korzyści, traktowane jako instrument zrównoważonego zarządzania kosztami.

Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, ekonomistów i księgowych, menedżerów wszystkich szczebli oraz przedsiębiorców z różnych branż, w szczególności produkcyjnych i usługowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników działów sprzedaży, marketingu i PR, a także przedstawicieli nauki oraz studentów rachunkowości i ekonomii.


Wstęp

Rozdział 1. Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.1. Koszty i ich klasyfikacja
1.2. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów
1.3. Koszty jako kryterium decyzyjne
1.4. Zarządzanie kosztami w warunkach ryzyka
Literatura

Rozdział 2. Sprawozdawczy rachunek kosztów
2.1. Projektowanie sprawozdawczego rachunku kosztów
2.2. Istota i przydatność decyzyjna kosztu wytworzenia produktów
2.3. Kierunki analizy kosztów i jej wykorzystanie w zarządzaniu
2.4. Case study
Literatura

Rozdział 3. Operacyjne zarządzanie kosztami zmiennymi i stałymi
3.1. Koszty a rozmiar działalności
3.2. Rachunek marż pokrycia
3.3. Analiza progu rentowności
3.4. Krótkookresowe rachunki decyzyjne
3.5. Case study
Literatura

Rozdział 4. Rachunek kosztów w zarządzaniu przez wyjątki
4.1. Istota zarządzania przez wyjątki a rachunkowość
4.2. Klasyfikacja i charakterystyka odmian rachunku kosztów przyszłościowych
4.3. Zasady analizy odchyleń kosztowych i ich wykorzystanie w zarządzaniu
4.4. Case study
Literatura

Rozdział 5. Rachunek kosztów w zarządzaniu zdecentralizowanym
5.1. Budżetowanie kosztów jako narzędzie zarządzania
5.2. Rodzaje i konstrukcja budżetów kosztów
5.3. Metody i zasady budżetowania kosztów
5.4. Etapy wdrażania budżetowania kosztów
5.5. Case study
Literatura

Rozdział 6. Zarządzanie kosztami działań
6.1. Model rachunku kosztów działań
6.2. Kalkulacja kosztów w rachunku kosztów działań
6.3. Decyzje z wykorzystaniem rachunku kosztów działań
6.4. Warunki wdrożenia i funkcjonowania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach i instytucjach
6.5. Case study
Literatura

Rozdział 7. Rachunek kosztów w zarządzaniu zasobami
7.1. Zasoby jako źródło generowania kosztów w organizacjach gospodarczych
7.2. Rachunek kosztów zasobów
7.3. Rachunek kosztów działań sterowany czasem
7.4. Zarządzanie kosztami niewykorzystanych zasobów
7.5. Case study
Literatura

Rozdział 8. Odmiany rachunku kosztów wykorzystywane w strategicznym zarządzaniu kosztami
8.1. Strategiczne zarządzanie kosztami
8.2. Rachunek kosztów cyklu życia produktu w zarządzaniu kosztami
8.3. Procedury zarządzania kosztami w rachunku kosztów docelowych
8.4. Benchmarking i kaizen costing w strategii rynkowej przedsiębiorstwa
Literatura

Rozdział 9. Zarządzanie kosztami jakości
9.1. Jakość produktu jako cel zarządzania
9.2. Istota i kategorie kosztów jakości
9.3. Pomiar kosztów jakości
9.4. Rachunek kosztów jakości jako element systemu zarządzania
9.5. Zakończenie
Literatura

Rozdział 10. Rachunek kosztów i korzyści jako instrument zrównoważonego zarządzania kosztami
10.1. Istota rachunku kosztów i korzyści
10.2. Procedura rachunku kosztów i korzyści
10.3. Istota, geneza i znaczenie kosztów utraconych korzyści w rachunku decyzyjnym
10.4. Metody wyceny efektów przedsięwzięcia (projektu) inwestycyjnego w rachunku kosztów i korzyści
Literatura

Autorzy


300 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019