wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

LEGITYMACJA PROCESOWA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM


JĘDREJEK G.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

cena netto: 178.85 Twoja cena  169,91 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Legitymacja procesowa w postępowaniu cywilnym


Książka jako pierwsza na rynku wydawniczym w szerokim ujęciu prezentuje problematykę legitymacji procesowej, która stanowi podstawowe pojęcie procesowe niezdefiniowane w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Autor podejmuje próbę przedstawienia koncepcji tej instytucji, co uzasadnione jest nie tylko jej znaczeniem dla przebiegu postępowania, lecz wynika przede wszystkim z poważnych kontrowersji istniejących zarówno w doktrynie, jak i judykaturze. Ułatwi to rozwiązywanie praktycznych problemów związanych z samym pojęciem legitymacji procesowej, skutkami jej braku oraz określeniem relacji z innymi istotnymi instytucjami procesowymi.

W opracowaniu omówiono ponadto problematykę legitymacji w postępowaniach nieprocesowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym. Zaprezentowano także bogate orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego oraz postulaty de lege ferenda dotyczące legitymacji procesowej. W lepszym zrozumieniu omawianych zagadnień czytelnikom pomogą zastosowane schematy.

Publikacja jest przeznaczona szczególnie dla prawników praktyków: sędziów, adwokatów i radców prawnych. Będzie również przydatna dla nauczycieli akademickich i studentów prawa.


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1
Pojęcie i rodzaje legitymacji procesowej
1.1. Pojęcie legitymacji
1.1.1. Definicje doktryny
1.1.2. Definicja legitymacji w ujęciu judykatury
1.2. Podstawa prawna legitymacji procesowej
1.3. Rodzaje legitymacji
1.4. Krytyka koncepcji wyjaśniających istotę legitymacji procesowej
1.5. Proponowane stanowisko co do definicji i podziałów legitymacji procesowej
1.6. Legitymacja procesowa materialna a legitymacja procesowa formalna
1.7. Postulaty de legę ferenda dotyczące prawnej regulacji legitymacji procesowej

Rozdział 2
Legitymacja formalna
2.1. Relacje między legitymacją formalną i materialną a stosunkiem prawnym
2.2. Legitymacja formalna a stosunek procesowy
2.3. Legitymacja formalna rodzajowa i szczególna
2.4. Legitymacja procesowa formalna wynikająca wprost z przepisu prawa
2.4.1. Uwagi wstępne
2.4.2. Przypadki podstawienia procesowego
2.4.2.1. Zarządca nieruchomości
2.4.2.2. Kurator spadku
2.4.2.3. Reprezentant grupy w postępowaniu grupowym ,
2.4.2.4. Syndyk masy upadłościowej
2.4.3. Legitymacja procesowa formalna wynikająca wprost z przepisu prawa
2.4.4. Legitymacja formalna wyinterpretowana z przepisów prawa
2.5. Rozróżnienie przypadków szczególnej zdolności sądowej od występowania jako strony osób, którym została przyznana legitymacja procesowa formalna

Rozdział 3
Legitymacja publiczna
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Prokurator
3.3. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka
3.4. Organizacje pozarządowe, Państwowa Inspekcja Pracy, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów

Rozdział 4
Legitymacja procesowa a podstawowe pojęcia z prawa cywilnego materialnego i formalnego
4.1. Legitymacja a stosunek prawny
4.1.1. Pojęcie stosunku prawnego
4.1.2. Stosunek cywilnoprawny
4.1.3. Sprawa cywilna a stosunek cywilnoprawny
4.1.4. Stosunek obligacyjny
4.1.5. Stosunek prawnorzeczowy
4.1.6. Stosunki rodzinnoprawne
4.1.7. Stosunki z zakresu prawa pracy
4.1.8. Stosunki z zakresu ubezpieczeń społecznych
4.2. Legitymacja procesowa a stosunek procesowy
4.3. Legitymacja a przedmiot procesu
4.4. Legitymacja procesowa a zdolność sądowa
4.5. Pojęcie strony a legitymacja procesowa
4.6. Legitymacja procesowa a zdolność procesowa
4.7. Legitymacja procesowa a współuczestnictwo procesowe
4.8. Zdolność postulacyjna a legitymacja procesowa
4.9. Legitymacja procesowa a interwencja uboczna
4.10. Legitymacja procesowa a interwencja główna
4.11. Legitymacja procesowa a reprezentacja w procesie
4.12. Legitymacja procesowa a podstawienie procesowe
4.13. Legitymacja procesowa a wniesienie środka zaskarżenia lub środków ochrony prawnej
4.14. Legitymacja procesowa a legitymacja do dokonywania czynności prawnych
4.15. Legitymacja procesowa a prawo do sądu
4.16. Legitymacja procesowa a procesy fikcyjne
4.17. Legitymacja procesowa a zarząd majątkiem wspólnym lub przedmiotem majątkowym
4.18. Wadliwe oznaczenie strony a legitymacja procesowa
4.19. Przekształcenie strony a legitymacja procesowa
4.20. Nadużycie prawa do powództwa a legitymacja procesowa
4.21. Legitymacja procesowa a stan sprawy w toku oraz powaga rzeczy osądzonej
4.22. Legitymacja do dokonania czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia
4.23. Legitymacja procesowa w sprawach z powództwa o ustalenie stosunku prawnego lub prawa
4.24. Legitymacja w sprawach o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa

Rozdział 5
Skutki braku legitymacji procesowej
5.1. Oddalenie powództwa lub odrzucenie pisma
5.2. Brak legitymacji procesowej a inne przyczyny oddalenia powództwa
5.3. Legitymacja procesowa w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji
5.4. Chwila orzekania o legitymacji procesowej
5.5. Wydanie wyroku mimo braku legitymacji procesowej
5.6. Dopuszczalność pouczeń stron o możliwości uzupełnienia legitymacji
5.7. Stwierdzenie braku legitymacji procesowej przed sądem drugiej instancji
5.8. Utrata legitymacji procesowej
5.9. Zarzut braku legitymacji w przypadku zaskarżenia orzeczenia sądu pierwszej instancji
5.10. Zarzut braku legitymacji procesowej po uprawomocnieniu się orzeczenia

Rozdział 6
Legitymacja procesowa a zmiany podmiotowe w procesie
6.1. Sanowanie legitymacji procesowej w wyniku zmian podmiotowych
6.2. Następstwo prawne mortis causa
6.3. "Uzupełnienie" lub "zmiana" stron inter vivos
6.4. Zbycie rzeczy lub prawa

Rozdział 7
Legitymacja procesowa w postępowaniach odrębnych
7.1. Sprawy małżeńskie
7.2. Legitymacja w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi
7.3. Legitymacja procesowa w postępowaniach przyspieszonych
7.4. Legitymacja w sprawach o naruszenie posiadania
7.5. Legitymacja w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz regulacyjnych

Rozdział 8
Legitymacja w postępowaniu nieprocesowym

Rozdział 9
Legitymacja w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym
9.1. Postępowanie zabezpieczające
9.2. Postępowanie egzekucyjne

Wnioski i postulaty de legę ferenda
Bibliografia
Orzecznictwo


292 strony, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019