wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZASADA JAWNOŚCI SĄDOWEGO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO W DOBIE INFORMATYZACJI


ULIASZ M.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

cena netto: 178.85 Twoja cena  169,91 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zasada jawności sądowego postępowania egzekucyjnego w dobie informatyzacji


Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące zasad sądowego postępowania egzekucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasady jawności.

Zostały w niej wszechstronnie zaprezentowane poglądy na temat gwarancji jawności w postępowaniu egzekucyjnym, wzięto też pod uwagę ostatnie zmiany związane z informatyzacją tego postępowania.

Autor przedstawia zagadnienia odnoszące się do modernizacji egzekucji sądowej i jej wpływu na system postępowania cywilnego. Czytelnicy odnajdą tu również postulaty de lege ferenda dotyczące dalszej informatyzacji postępowania.

Wprowadzana od kilku lat informatyzacja sądowego postępowania egzekucyjnego rodzi doniosłe zmiany w tym zakresie. Oddziałują one również na czynności podmiotów piastujących funkcje organów tego postępowania. W książce omówiono zagadnienia udziału stron (pełnomocników, prokuratorów) i innych osób (np. licytantów) w czynnościach postępowania egzekucyjnego oraz przybliżono problematykę informowania tych podmiotów o przebiegu postępowania oraz dostępu do akt tego postępowania.

Publikacja jest przeznaczona dla komorników sądowych, asesorów i aplikantów komorniczych, sędziów i referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych i innych osób będących pełnomocnikami w sprawach egzekucyjnych. Będzie przydatna także teoretykom tej dziedziny prawa.


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
Zasada jawności postępowania - rys historyczny i prawnoporównawczy
1. Jawność postępowania cywilnego w ujęciu historycznym
2. Zasada jawności postępowania cywilnego w niektórych krajach
3. Zasada jawności w postępowaniu karnym
4. Jawność postępowania przed sądami administracyjnymi

Rozdział II
Prawo do sądu a zasada jawności postępowania

Rozdział III
Zasady postępowania cywilnego
1. Zasada prawa - ujęcie teoretyczne
2. Geneza i ewolucja teorii zasad procesowych
3. Zagadnienia terminologiczne
4. Zasada postępowania cywilnego - problem definicji
5. System zasad postępowania cywilnego
6. Rola zasad postępowania cywilnego

Rozdział IV
Zasada jawności postępowania cywilnego
1. Jawność postępowania cywilnego jako wartość
2. Natura prawna zasady jawności postępowania cywilnego
3. Zasada jawności postępowania cywilnego - nazwa, istota, zakres i skutki naruszenia
4. Zasada jawności a inne zasady naczelne postępowania cywilnego

Rozdział V
Zasada jawności w systemie zasad sądowego postępowania egzekucyjnego
1. Sądowe postępowanie egzekucyjne i egzekucja
2. Zasady sądowego postępowania egzekucyjnego
3. Zasada jawności sądowego postępowania egzekucyjnego - poglądy doktryny

Rozdział VI
Prawo do asystencji w postępowaniu egzekucyjnym
1. Posiedzenia niejawne
2. Posiedzenia jawne
3. Gwarancje dostępności i otwartości posiedzenia jawnego
4. Ograniczenia jawności rozprawy i innych posiedzeń jawnych
5. Obecność podczas czynności komornika sądowego
6. Protokoły w postępowaniu egzekucyjnym

Rozdział VII
Prawo do informacji w postępowaniu egzekucyjnym
1. Uwagi ogólne
2. Uzasadnienia, zawiadomienia i wezwania
3. Obwieszczenia
4. Informowanie o egzekucji za pośrednictwem rejestrów publicznych
5. Prawo do żądania informacji o postępowaniu egzekucyjnym

Rozdział VIII
Prawo dostępu do akt sprawy egzekucyjnej

Rozdział IX
Skutki naruszenia gwarancji zasady jawności postępowania

Rozdział X
Informatyzacja postępowania cywilnego - uwagi ogólne
1. Pojęcie informatyzacji postępowania cywilnego
2. Informatyzacja postępowania egzekucyjnego - korzyści i zagrożenia
3. Dwa aspekty informatyzacji postępowania egzekucyjnego
4. Normy informatyczne w prawie cywilnym procesowym
5. Instytucje informatycznego prawa procesowego

Rozdział XI
Oddziaływanie informatyzacji na gwarancje zasady jawności - uwagi ogólne

Rozdział XII
Informatyzacja a prawo do asystencji w czynnościach organów
1. Posiedzenie "na odległość"
2. Licytacja elektroniczna
3. Protokoły elektroniczne
4. Protokół elektroniczny z czynności komornika
5. Samodzielne nagrywanie przebiegu czynności

Rozdział XIII
Prawo do informacji o postępowaniu egzekucyjnym w dobie informatyzacji
1. Uzasadnienie wygłoszone
2. Informatyzacja a bezpośrednie udostępnianie informacji o postępowaniu egzekucyjnym
3. Pośrednie informowanie o postępowaniu egzekucyjnym w dobie informatyzacji

Rozdział XIV
Dostęp do akt elektronicznych

Rozdział XV
Skutki naruszenia "informatycznych" gwarancji zasady jawności

Zakończenie
Bibliografia


670 stron, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019