wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZASADA PEWNOŚCI W PRAWIE PODATKOWYM


KAŹMIERCZYK A. FRANCZAK A. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

cena netto: 145.10 Twoja cena  137,85 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zasada pewności w prawie podatkowym


Niniejsza monografia zawiera rozważania dotyczące istoty oraz realizacji zasady pewności prawa podatkowego.

Analizy przedstawione w pierwszej części książki dotyczą stanowienia i stosowania przepisów prawa podatkowego. Kolejne części opracowania poświęcone zostały rozważaniom na temat konkretnych problemów związanych z realizacją zasady pewności prawa w świetle regulacji zawartych w Ordynacji podatkowej, ustawach kształtujących podatki pośrednie i bezpośrednie, a także w międzynarodowym i unijnym prawie podatkowym.

Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, a także sędziów. Będzie cennym źródłem wiedzy zarówno dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, jak i dla przedstawicieli nauki specjalizujących się w prawie podatkowym.

Autorami pracy są przedstawiciele nauki prawa podatkowego, m.in. z takich ośrodków naukowych jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, a także sędziowie sądów administracyjnych i doradcy podatkowi.


Wykaz skrótów
Słowo wstępne

Część I ZASADA PEWNOŚCI PRAWA W KONTEKŚCIE STANOWIENIA I STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

Bogumił Brzeziński
Pewność prawa podatkowego. Zagadnienia podstawowe

Jadwiga Glumińska-Pawlic
Zmienność prawa podatkowego a zasada pewności opodatkowania

Barbara Nita-Światłowska
Gwarancyjne elementy zasady państwa prawnego wynikające z art. 2 Konstytucji RP

Paweł Borszowski
Definicje legalne jako wyraz relacji pomiędzy zasadą pewności w prawie podatkowym a elastycznością przepisów

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Multicentryczny system prawa a zasada pewności prawa

Szymon Obuchowski
Pewność a zaufanie w prawie podatkowym

Paweł Szczęśniak
Wykładnia pojęć prawa cywilnego w rekonstrukcji norm prawa podatkowego a postulat spójności i pewności porządku prawnego

Artur Halasz
Stosowanie definicji stanowionych pojęć prawnych a zasada pewności w prawie podatkowym

Edgar Drozdowski
Pewność prawa w ujęciu systemowym na przykładzie indywidualnych interpretacji oraz klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Część II ZASADA PEWNOŚCI PRAWA W ŚWIETLE REGULACJI ORDYNACJI PODATKOWEJ

Hanna Litwińczuk
Ustalanie treści czynności prawnej ze względu na zgodny zamiar stron i cel umowy a badanie czynności prawnych pod kątem przesłanek unikania opodatkowania

Wojciech Morawski
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego w epoce "uszczelniania" prawa podatkowego i BEPS - czy posiadacz interpretacji może być jeszcze czegokolwiek pewien?

Adam Nita
Przedawnienie jako instrument kształtowania pewności pozycji prawnej podatnika

Agnieszka Franczak
Opinia zabezpieczająca przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jako instytucja zwiększająca pewność prawa i bezpieczeństwo podatników

Hanna Filipczyk
Ochrona uzasadnionych oczekiwań w nowej Ordynacji podatkowej - przepisy, racje, konteksty

Agata Kłosińska
Zasada pewności prawa i zasada bezpieczeństwa prawnego na gruncie instytucji szacowania podstawy opodatkowania

Część III ZASADA PEWNOŚCI PRAWA W ŚWIETLE REGULACJI PODATKÓW POŚREDNICH I BEZPOŚREDNICH

Aneta Kaźmierczyk
Wspólnoty mieszkaniowe w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Beata Rogowska-Rajda
Zasada pewności prawa w podatku od wartości dodanej

Jerzy Pukała
Dochowanie należytej staranności a prawo do odliczenia podatku naliczonego w świetle wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz orzecznictwa i ustawodawstwa krajowego

Jolanta Tyrkiel
Wątpliwości dotyczące opodatkowania działalności pocztowej i kurierskiej

Ewelina Badura
Rozliczanie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu - zmiany od 2018 roku

Piotr Podsiadło
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości podatkiem dochodowym od osób fizycznych - zagadnienia interpretacyjne

Jacek Lachner
Problematyka straty środków pieniężnych powstałej w związku z kradzieżą środków pieniężnych z rachunku bankowego osoby prawnej, wskutek nielegalnych działań nieznanej osoby jako jej koszty uzyskania przychodu w świetle art. 15 ust. 1 u.p.d.o.f. (tzw. phishing)

Krzysztof Cień
Pozaprawne kryterium "uzasadnionych przyczyn ekonomicznych" w klauzulach antyabuzywnych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Magdalena Jarczok-Guzy
Polityka podatkowa państwa a pewność wpływów budżetowych na przykładzie podatków dochodowych

Krzysztof Koślicki
Opodatkowanie budowli i budynków podatkiem od nieruchomości w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych jako przykład braku poszanowania zasady pewności prawa

Część IV ZASADA PEWNOŚCI PRAWA W ŚWIETLE REGULACJI MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA PODATKOWEGO I PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

Jolanta Loranc-Borkowska
Unikanie podwójnego opodatkowania zagranicznych dochodów polskich rezydentów

Jowita Pustuł
Zasada pewności prawa podatkowego a walka z tzw. agresywną optymalizacją podatkową - wdrażanie BEPS i ATAD a zasady finansowania w grupach kapitałowych

Tomasz Woźniak
Rozliczanie straty zlikwidowanego zakładu zagranicznego w świetle zasady swobody przedsiębiorczości

Dagmara Dominik-Ogińska
Powaga rzeczy osądzonej a skuteczność prawa Unii - uwagi na tle spraw z zakresu podatków pośrednich

Bibliografia


400 stron, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019