wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SELEKCJA GENETYCZNA W PROKREACJI MEDYCZNIE WSPOMAGANEJ ETYCZNE I PRAWNE KRYTERIA


SONIEWICKA M.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

cena netto: 145.10 Twoja cena  137,85 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Selekcja genetyczna w prokreacji medycznie wspomaganej

Etyczne i prawne kryteria


"Genetyczne ulepszanie w prokreacji medycznie wspomaganej dotyczy realizowania za pomocą decyzji prokreacyjnych opartych na informacjach genetycznych chęci posiadania jak najlepszego potomstwa. Można ten cel realizować albo za pomocą genetycznej selekcji pozytywnej z wykorzystaniem obecnie dostępnej diagnostyki preimplantacyjnej, a w przyszłości za pomocą rozwijających się technik edycji DNA. [...]

Genetyczne ulepszanie potomstwa jest obecnie dyskutowane zarówno w literaturze bioetycznej, jak i w publicznych debatach na temat przyszłości ludzkiej prokreacji. Choć w przeciwieństwie do selektywnej prokreacji według kryteriów medycznych ulepszanie genetyczne potomstwa nie jest praktykowane, nieustanny rozwój biotechnologii i nowe metody edycji genomu [...] mogą tę sytuację szybko zmienić. Zjawiska tego nie należy lekceważyć, mimo że pozostaje ono wciąż głównie teorią [...]".

z fragmentu publikacji


Podziękowania
Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1
Filozofia medycyny wobec współczesnych wyzwań biotechnologicznych
I. Kliniczne testy genetyczne
II. Etyczne i prawne standardy korzystania z procedur prokreacji medycznie wspomaganej oraz poradnictwa genetycznego
1. Filozoficzne założenia debaty bioetycznej
2. Zasady etyki biomedycznej w kontekście prokreacji medycznie wspomaganej
2.1. Pojęcie autonomii a swoboda wyborów prokreacyjnych
2.2. Nieszkodzenie
2.3. Dobroczynienie
2.4. Sprawiedliwość
3. Poradnictwo genetyczne
3.1. Niedyrektywność poradnictwa genetycznego
3.2. Nieszkodzenie i dobroczynienie
3.3. Poufność i ochrona prywatności
3.4. Wiarygodność i prawdomówność

Rozdział 2
Problem szkody w kontekście prokreacyjnym
I. Pojęcie szkody
II. Rodzaje szkód w kontekście prokreacyjnym
1. Szkody prenatalne i prekoncepcyjne
2. Roszczenia typu wrongful life
3. Prawne przesłanki szkody prokreacyjnej
III. Problem nietożsamości poszkodowanego
IV. Poszkodowanie i prawnie chroniony interes w oderwaniu od podmiotu prawnego
V. Odpowiedzialność prokreacyjna - prawna ochrona relacji rodzicielskiej

Rozdział 3
Selekcja genetyczna w ludzkiej prokreacji
I. Selekcja genetyczna ze względu na skuteczność procedur sztucznego zapłodnienia
1. Zwiększenie efektywności prokreacji medycznie wspomaganej: zarodki nadliczbowe
2. Kryterium skutecznej implantacji a zdolność do przeżycia oraz zdolność do prawidłowego rozwoju zarodka
II. Selekcja genetyczna (negatywna i pozytywna) ze względu na wady potomstwa
1. Uzasadnienie utylitarystyczne
1.1. Jakość życia oraz rachunek preferencji
1.2. Krytyka argumentacji utylitarystycznej
2. Uzasadnienie deontologiczne odnoszące się do uprawnień
3. Argumenty przeciwko prokreacji selektywnej
3.1. Problem dyskryminacji w kontekście selektywnej reprodukcji
3.2. Niepełnosprawność - znaczenie relacji rodzicielskiej i problem uznania
III. Selekcja genetyczna ze względu na zgodność tkankową ("rodzeństwo ratujące życie")
1. Niewłaściwość decyzji prokreacyjnej z uwagi na jej konsekwencje
1.1. Analiza korzyści i szkody z urodzenia "dziecka ratującego życie"
1.2. Konsekwencje społeczne: argument "równi pochyłej"
2. Wewnętrzna niewłaściwość decyzji prokreacyjnej (zarzut instrumentalizacji)
3. Warunkowość i cel prokreacji
IV. Selekcja płciowa potomstwa
1. Medyczne kryteria selekcji płci
2. Niemedyczne kryteria selekcji płci: elektywna selekcja płciowa
2.1. Naruszenie równowagi płciowej w społeczeństwie
2.2. Dyskryminacja płciowa i seksizm a "zrównoważenie rodziny"
2.3. Swoboda prokreacyjna w kontekście selekcji płciowej
3. Ramy pojęciowe sporu i znaczenie prokreacji

Rozdział 4
Genetyczne ingerencje w ludzką prokreację
I. Nowe zastosowania technik prokreacji medycznie wspomaganej
1. Dziedziczne ingerencje genetyczne
1.1. Transfer mitochondrialny
1.2. Edycja genomu
1.3. Problem bezpieczeństwa i efektywności
2. Idea genetycznego ulepszania
2.1. Ulepszanie a leczenie
2.2. Ulepszanie a wychowanie
II. Argumentacja promująca ingerencje genetyczne w ludzką prokreację
1. Obowiązek "prokreacyjnego dobroczynienia"
2. Nowa eugenika liberalna
2.1. Genetyczna loteria i egalitarystyczne koncepcje sprawiedliwości
2.2. Redukcjonistyczny naturalizm i jego implikacje
III. Argumentacja przeciwko ingerencjom genetycznym w ludzką prokreację
1. Natura człowieka - problem samowiedzy gatunkowej
1.1. Natura człowieka w znaczeniu empirycznym
1.2. Natura człowieka w sensie normatywnym
2. Godność człowieka - szczególny status normatywny osoby
2.1. Dwie perspektywy: teoretyczna i praktyczna
2.2. Tożsamość jakościowa i numeryczna
2.3. Ślepy los a ingerencja genetyczna - problem wolności
3. Dziedziczne ingerencje genetyczne a prawa człowieka
3.1. Problem dominacji
3.2. Problem ignorancji (argument "zabawy w Boga")

Zakończenie - prometejski sen medycyny

Bibliografia


360 stron, Format: 15.0x21.5cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019