wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY


BORÓWKA K.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

cena netto: 123.25 Twoja cena  117,09 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zarządzenie zastępcze wojewody


Celem publikacji jest kompleksowa charakterystyka zarządzenia zastępczego wojewody jako środka nadzoru nad bezczynnością organów jednostek samorządu terytorialnego.

 W opracowaniu omówiono następujące zagadnienia związane z tą instytucją:

 • geneza i ewolucja zarządzenia zastępczego;

 • uzasadnienie regulacji zarządzenia zastępczego wojewody;

 • wyodrębnienie konstrukcji prawnej zarządzenia zastępczego, w tym w szczególności ustalenie charakteru i skutków prawnych zastosowania instytucji;

 • odpowiedzialność wojewody za realizację kompetencji nadzorczych;

 • sądowa kontrola zarządzenia zastępczego.

W obowiązującym stanie prawnym przedmiotem zarządzenia zastępczego wojewody może być:

 • stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego jednostek samorządu terytorialnego oraz wójta;

 • odwołanie ze stanowiska osoby pełniącej funkcję w jednostkach samorządu terytorialnego lub rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem samorządowym;

 • odwołanie ze stanowiska osoby pełniącej funkcję w związku metropolitalnym lub rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym przez to zrzeszenie;

 • sporządzenie lub zmiana planu miejscowego;

 • wprowadzenie obszaru udokumentowanego złoża kopalin lub kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla do studium;

 • nadanie nazwy ulicy, obiektowi lub urządzeniu użyteczności publicznej.

Książka przeznaczona jest m.in. dla pracowników urzędów wojewódzkich, a także pozostałych jednostek samorządu terytorialnego i związków metropolitalnych. Dodatkowo książka stanowi przydatne narzędzie pracy dla sędziów sądów administracyjnych oraz profesjonalnych pełnomocników. Może także zainteresować przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.


Wykaz skrótów
Od Autora
Wprowadzenie

Rozdział 1
Nadzór nad samorządem terytorialnym
1. Pojęcie i funkcje nadzoru nad samorządem terytorialnym
2. Podstawa prawna nadzoru nad samorządem terytorialnym
3. Organy nadzoru nad samorządem terytorialnym
4. Przedmiot nadzoru nad samorządem terytorialnym
5. Kryteria nadzoru nad samorządem terytorialnym
6. Środki nadzoru nad samorządem terytorialnym

Rozdział 2
Geneza i ewolucja zarządzenia zastępczego wojewody
1. Uwagi ogólne
2. Geneza zarządzenia zastępczego wojewody
3. Ewolucja zarządzenia zastępczego wojewody
3.1. Zarządzenia zastępcze wojewody w sprawach z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
3.2. Zarządzenia zastępcze wojewody w sprawach z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego
4. Zarządzenia zastępcze wojewody w obowiązującym stanie prawnym

Rozdział 3
Uzasadnienie regulacji zarządzenia zastępczego wojewody
1. Uwagi ogólne
2. Uzasadnienie regulacji zarządzenia zastępczego wojewody w tzw. sprawach personalnych
3. Uzasadnienie regulacji zarządzenia zastępczego wojewody w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego
4. Uzasadnienie regulacji zarządzenia zastępczego wojewody w sprawach nadawania nazwy jednostkom organizacyjnym, jednostkom pomocniczym gminy, budowlom, obiektom i urządzeniom użyteczności publicznej
5. Uzasadnienie regulacji zarządzenia zastępczego wojewody w sprawie zakazu zgromadzenia w miejscu i w czasie, w którym odbywa się zgromadzenie organizowane cyklicznie
6. Uzasadnienie regulacji zarządzenia zastępczego wojewody w przepisach przejściowych

Rozdział 4
Konstrukcja prawna zarządzenia zastępczego wojewody
1. Uwagi ogólne
2. Podstawy prawne i przesłanki wydawania zarządzenia zastępczego wojewody
2.1. Podstawy prawne i przesłanki wydawania zarządzenia zastępczego w tzw. sprawach personalnych
2.1.1. Podstawy prawne i przesłanki wydawania zarządzenia zastępczego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2 1.2. Podstawy prawne i przesłanki wydawania zarządzenia zastępczego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta
2.1.3. Podstawy prawne i przesłanki wydawania zarządzenia zastępczego w sprawie odwołania ze stanowiska bądź rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem samorządowym
2.2. Podstawy prawne i przesłanki wydawania zarządzenia zastępczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego
2.2.1. Podstawa prawna i przesłanki wydawania zarządzenia zastępczego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2.2.2. Podstawy prawne i przesłanki wydawania zarządzenia zastępczego w sprawie wprowadzenia do studium obszaru udokumentowanego złoża kopaliny albo obszaru udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla
2.2.3. Podstawa prawna i przesłanki wydawania zarządzenia zastępczego w sprawie audytu krajobrazowego
2.2.4. Podstawy prawne i przesłanki wydawania zarządzenia zastępczego w sprawach nadawania nazwy jednostkom organizacyjnym, jednostkom pomocniczym gminy, budowlom, obiektom i urządzeniom użyteczności publicznej
2.2.5. Podstawa prawna i przesłanki wydawania zarządzenia zastępczego w sprawie zakazu zgromadzenia w miejscu i w czasie, w którym odbywa się zgromadzenie organizowane cyklicznie
3. Charakter prawny zarządzenia zastępczego wojewody
4. "Przedmiot zarządzenia zastępczego wojewody
4.1. Przedmiot zarządzenia zastępczego w tzw. sprawach personalnych
4.2. Przedmiot zarządzenia zastępczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego
4.2.1. Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4.2.2. Wprowadzenie do studium obszaru udokumentowanego złoża kopaliny albo obszaru udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgła
4.2.3. Sporządzenie audytu krajobrazowego
4.2.4. Nadawanie nazwy jednostkom organizacyjnym, jednostkom pomocniczym gminy, budowlom, obiektom i urządzeniom użyteczności publicznej
4.2.5. Zakaz zgromadzenia w miejscu i w czasie, w którym odbywa się zgromadzenie organizowane cyklicznie
5. Postać redakcyjna zarządzenia zastępczego wojewody
6. Skutki prawne zarządzenia zastępczego wojewody w obowiązującym stanie prawnym
6.1. Skutki prawne zarządzenia zastępczego w tzw. sprawach personalnych
6.2. Skutki prawne zarządzenia zastępczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego
6.2.1. Skutki prawne zarządzenia zastępczego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
6.2.2. Skutki prawne zarządzenia zastępczego w sprawie wprowadzenia do studium obszaru udokumentowanego złoża kopaliny albo obszaru udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla
6.2.3. Skutki prawne zarządzenia zastępczego w sprawie audytu krajobrazowego
6.2.4. Skutki prawne zarządzenia zastępczego w sprawach nadawania nazwy jednostkom organizacyjnym, jednostkom pomocniczym gminy budowlom, obiektom i urządzeniom użyteczności publicznej
6.2.5. Skutki prawne zarządzenia zastępczego w sprawie zakazu zgromadzenia w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie organizowane cyklicznie
7. Odpowiedzialność prawna wojewody
8. Prawomocność, wykonalność i skuteczność zarządzenia
zastępczego wojewody

Rozdział 5
Postępowanie nadzorcze w sprawie wydawania zarządzenia zastępczego wojewody
1. Uwagi ogólne
2. Postępowanie nadzorcze w tzw. sprawach personalnych
3. Postępowanie nadzorcze w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego
3.1. Postępowanie nadzorcze w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3.2. Postępowanie nadzorcze w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny albo obszaru udokumentowanego kompleksu
podziemnego składowania dwutlenku węgla
3.3. Postępowanie nadzorcze w sprawie sporządzenia audytu krajobrazowego
3.4. Postępowanie nadzorcze w sprawach nadawania nazwy jednostkom organizacyjnym, jednostkom pomocniczym gminy, budowlom, obiektom
i urządzeniom użyteczności publicznej
3.5. Postępowanie nadzorcze w sprawie wydawania zakazu zgromadzenia w miejscu i w czasie, w którym odbywa się zgromadzenie organizowane cyklicznie

Rozdział 6
Sądowa kontrola zarządzenia zastępczego wojewody
1. Uwagi ogólne
2. Aksjologiczne uwarunkowania sądowej kontroli zarządzenia zastępczego wojewody
2.1. Zasada sądowej ochrony samodzielności jednostki samorządu terytorialnego
2.2. Zasady prawa do sądu i zakazu zamykania drogi sądowej
3. Skarga na zarządzenie zastępcze wojewody
3.1. Legitymacja skargowa
3.1.1. Legitymacja skargowa jednostek samorządu terytorialnego
3.1.2. Legitymacja skargowa podmiotów spoza systemu administracji publicznej
3.2. Tryb i termin wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze wojewody
3.2.1. Tryb i termin wniesienia skargi przez jednostki samorządu terytorialnego
3.2.2. Tryb i termin wniesienia skargi przez podmioty spoza systemu administracji publicznej
3.3. Postępowanie sądowe ze skargi na zarządzenie zastępcze wojewody
4. Rodzaje orzeczeń sądowych w sprawie ze skargi na zarządzenie zastępcze wojewody
4.1. Postanowienie odrzucające skargę na zarządzenie zastępcze wojewody
4.2. Wyrok uwzględniający skargę na zarządzenie zastępcze wojewody
4.3. Wyrok oddalający skargę na zarządzenie zastępcze wojewody
5. Skutki prawne sądowej kontroli zarządzenia zastępczego wojewody

Zakończenie
Wykaz literatury
Wykaz źródeł prawa
Wykaz orzecznictwa
Wykaz rozstrzygnięć nadzorczych
Wykaz zarządzeń zastępczych


460 stron, Format: 15.6x19.0, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019