wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAWO FINANSÓW SAMORZĄDOWYCH


KORNBERGER-SOKOŁOWSKA E. BITNER M.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

cena netto: 73.45 Twoja cena  69,78 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo finansów samorządowych


W podręczniku autorzy klarownie i przystępnie objaśniają podstawowe zagadnienia dotyczące systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego na gruncie obowiązujących ustaw i aktów prawa miejscowego.

Wśród szeroko omówionych pojęć i instytucji warto wymienić:

  • podstawy prawne i zasady ogólne tego systemu,

  • pojęcie, strukturę i funkcje budżetu jednostek samorządu terytorialnego,

  • klasyfikację dochodów, wydatków i dotacji,

  • koncepcję długu publicznego i źródła finansowania deficytu budżetowego,

  • kwestie związane z kontrolą gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Książka stanowi kompendium wiedzy o funkcjonowaniu tzw. podsektora samorządowego w systemie finansów publicznych.

Przejrzysty układ oraz tabele, wykresy i wzory, a także aktualne tezy z orzecznictwa mają ułatwić Czytelnikom przyswojenie zawartego w książce materiału.

Publikacja jest skierowana do studentów kierunków administracyjnych i prawniczych oraz pracowników administracji samorządowej, a także polityków szczebli lokalnych i regionalnych.


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1
PODSTAWY PRAWNE I ZASADY SYSTEMU FINANSÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Pojęcie decentralizacji finansów publicznych oraz zakres samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego
2. Regulacje prawne dotyczące finansów jednostek samorządu terytorialnego - ogólna charakterystyka
3. Zasady ogólne finansów jednostek samorządu terytorialnego
4. Struktura organizacyjna samorządowego podsektora finansów publicznych

Rozdział 2
PRAWO BUDŻETOWE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego - wieloletnia prognoza finansowa (WPF)
2. Pojęcie i struktura budżetu jednostki samorządu terytorialnego jako budżetu publicznego
3. Budżet w ujęciu zadaniowym
4. Funkcje budżetu jednostki samorządu terytorialnego
5. Zasady budżetowe
6. Planowanie i uchwalanie budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego
7. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego
8. Klasyfikacja budżetowa

Rozdział 3
PRAWO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Klasyfikacja dochodów jednostek samorządu terytorialnego
2. Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
3. Udziały w podatkach państwowych
4. Podatki gminne
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Podatek od nieruchomości
4.2.1. Konstrukcja podatku
4.2.2. Powstawanie, zmiana oraz wygasanie obowiązków i zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości
4.3. Podatek rolny i leśny
4.4. Władztwo podatkowe gmin
5. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego
6. Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 4
WYDATKI BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Zagadnienia ogólne
1.1. Prawna koncepcja wydatku budżetu (wydatku budżetowego)
1.2. Wydatek a zobowiązanie; prawna koncepcja zobowiązania w prawie finansów publicznych
1.3. Proces i ogólne zasady dokonywania wydatków z budżetu j.s.t
1.4. Proces i ogólne zasady zaciągania zobowiązań angażujących wydatki budżetu j.s.t
1.5. Prawnie znaczące klasyfikacje wydatków budżetu j.s.t
1.6. Jednostki samorządu terytorialnego jako podatnicy podatku od towarów i usług (VAT)
2. Charakterystyka poszczególnych rodzajów wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
2.1. Wydatki majątkowe
2.1.1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.2. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
2.2. Wydatki bieżące
2.2.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych
2.2.2. Dotacje na zadania bieżące
2.2.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
3. Dotacje udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
3.1. Pojęcie dotacji
3.2. Ogólne normy prawa dotacyjnego jednostek samorządu terytorialnego
3.3. Typy dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
3.3.1. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
3.3.2. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych
3.3.3. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
3.3.4. Dotacje dla podmiotów leczniczych
3.3.5. Dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
3.3.6. Dotacje dla spółek wodnych

Rozdział 5
DEFICYT I DŁUG JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Zagadnienia ogólne
1.1. Koncepcja wyniku budżetu jednostki samorządu terytorialnego
1.2. Koncepcja długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego; wynik budżetu a dług
1.3. Prawna definicja długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego
1.4. Źródła finansowania deficytu budżetowego j.s.t. oraz budżetowe sposoby przeznaczenia środków pozyskanych w drodze zaciągania zobowiązań finansowych sensu stricto
2. Tryb zaciągania zobowiązań finansowych sensu stricto
3. Złota zasada finansów publicznych w prawie finansowym jednostek samorządu terytorialnego
4. Ograniczenia swobody zaciągania i kształtowania treści zobowiązań finansowych sensu stricto
5. Postępowanie naprawcze w jednostkach samorządu terytorialnego

Rozdział 6
AUDYT, KONTROLA I NADZÓR W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wykaz orzecznictwa


224 strony, Format: 16.5x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019