wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

TREŚĆ I CHARAKTER PRAWNY UMOWY O PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE


SALAMONOWICZ M.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

cena netto: 185.50 Twoja cena  176,23 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe


W publikacji przedstawiono cechy umowy o prace badawczo-rozwojowe, a także jej zakres, składniki oraz ograniczenia swobody kontraktowania. Autor omawia też zasady dopuszczalności poszczególnych klauzul restrykcyjnych w umowach o prace badawczo-rozwojowe w świetle prawa konkurencji.

Rozważania zostały oparte na wynikach badań empirycznych polegających m.in. na: analizie wzorców umownych stosowanych w praktyce, badaniach aktowych, sondażu diagnostycznym oraz wywiadach, które objęły grupę wybranych publicznych szkół wyższych oraz Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1
Pojęcie prac badawczo-rozwojowych. Rodzaje i funkcje umów o prace B+R
1.1. Prace badawczo-rozwojowe i ich wyniki a przedmiot świadczenia
1.1.1. Świadczenie a przedmiot świadczenia oraz przedmiot umowy
1.1.2. Prace badawczo-rozwojowe
1.1.3. Wyniki prac badawczo-rozwojowych
1.2. Klasyfikacja i rodzaje umów i porozumień dotyczących prac badawczo-rozwojowych oraz umowy podobne
1.2.1. Kryterium normatywno-systemowe, miejsce, funkcja i zakres regulacji
1.2.2. Kryterium zakresu współpracy stron. Porozumienia kooperacyjne w zakresie badań i rozwoju
1.2.3. Kryterium przedmiotu, stron umowy oraz podmiotu uprawnionego do praw do wyników badań
1.3. Funkcje umów o prace badawczo-rozwojowe
Wnioski

Rozdział 2
Umowa o prace B+R w porządkach prawnych wybranych państw obcych
2.1. Stany Zjednoczone
2.1.1. Wprowadzenie
2.1.2. Strony umowy
2.1.3. Określenie przedmiotu umowy
2.1.4. Podmiot uprawniony do praw wyłącznych obejmujących wyniki badań. Poufność. Prawo publikacji
2.1.5. Wynagrodzenie
2.1.6. Odpowiedzialność
2.1.7. Problemy związane z funkcjonowaniem badanych umów
2.2. Wielka Brytania
2.2.1. Przedmiot umowy - rezultaty
2.2.2. Podmiot uprawniony do praw wyłącznych obejmujących wyniki badań i korzystania z tych wyników
2.2.3. Prawo publikowania oraz utrzymywanie poufności wyników
2.2.4. Odpowiedzialność i ryzyko naukowe
2.2.5. Wynagrodzenie
2.3. Niemcy
2.3.1. Charakter prawny
2.3.2. Analiza stosowanych w obrocie wzorców umownych
2.3.3. Określenie przedmiotu świadczenia
2.3.4. Prawa na dobrach niematerialnych. Podmiot uprawniony. Poufność. Prawo publikacji
2.3.5. Wynagrodzenie
2.3.6. Odpowiedzialność
2.4. Szwajcaria
2.4.1. Charakter prawny
2.4.2. Odpowiedzialność
2.4.3. Wynagrodzenie
2.4.4. Uprawnienia do wyników. Poufność a publikacja wyników
2.5. Inne wybrane państwa
2.5.1. Japonia
2.5.2. Węgry
Wnioski

Rozdział 3
Strony, podmioty umowy
3.1. Uwagi historyczno-prawne
3.2. Wykonawca
3.3. Pojęcie jednostki naukowej
3.3.1. Wprowadzenie
3.3.2. Szkoły wyższe
3.3.3. Jednostki naukowe PAN
3.3.4. Instytuty badawcze
3.3.5. Międzynarodowe instytuty naukowe. Polska Akademia Umiejętności
3.3.6. Inne jednostki naukowe
3.3.7. Osoba fizyczna
3.4. Zamawiający
3.5. Zagadnienie wielości podmiotów po stronie wykonawcy
Wnioski

Rozdział 4
Podstawowe prawa i obowiązki stron umowy
4.1. Obowiązki i prawa wykonawcy
4.1.1. Obowiązek wykonania prac badawczo-rozwojowych
4.1.2. Stopień konkretyzacji świadczenia, projekt badawczo-rozwojowy, wskaźniki wykonania projektu
4.1.3. Obowiązek informowania o postępach prac oraz poddania się kontroli ze strony zamawiającego
4.1.4. Obowiązek przekazania (wydania, udostępnienia) wyników prac i prac badawczo-rozwojowych zamawiającemu
4.2. Obowiązki i prawa zamawiającego
4.2.1. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia
4.2.2. Obowiązek odbioru wyników
4.2.3. Obowiązek współdziałania zamawiającego przy wykonywaniu prac badawczo-rozwojowych
4.3. Określenie podmiotu uprawnionego do projektu wynalazczego stanowiącego wynik badań. Obowiązek należytej ochrony wyników badań
4.3.1. Wprowadzenie
4.3.2. Wykonawca lub twórca jako podmiot uprawniony
4.3.3. Skarb Państwa jako podmiot uprawniony
4.3.4. Zamawiający jako podmiot uprawniony
4.3.5. Współuprawnienie zamawiającego z wykonawcą, współzamawiających współwykonawców oraz wymienionych podmiotów z twórcami
Wnioski

Rozdział 5
Charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe
5.1. Ujęcie historyczne. Kształtowanie się poglądów na charakter prawny umów o prace B+R
5.2. Współczesne poglądy doktryny prawa w zakresie charakteru prawnego umów o prace B+R
5.3. Umowa rezultatu, starannego działania
5.4. Umowa nazwana, nienazwana, mieszana
5.4.1. Rozważenie możliwości uznania umowy o prace B+R za umowę o dzieło lub jej podtyp
5.4.2. Umowa o prace B+R jako nienazwana umowa o świadczenie usług
5.4.3. Umowa o prace B+R a koncepcja umowy mieszanej oraz kompleks umów
5.5. Umowy o prace badawczo-rozwojowe a inne podobne umowy wykorzystywane w obrocie wynikami prac B+R
5.5.1. Umowa o dokonanie projektu wynalazczego
5.5.2. Umowa wdrożeniowa
5.5.3. Umowa licencyjna
Wnioski

Rozdział 6
Ograniczenia swobody kontraktowej w świetle prawa ochrony konkurencji
6.1. Wprowadzenie
6.2. Mechanizm wyłączenia grupowego
6.2.1. Warunki jakościowe wyłączenia grupowego
6.2.2. Warunki ilościowe wyłączenia (udział w rynku, czas, stosunek między stronami)
6.2.3. Klauzule stanowiące ograniczenia podstawowe
6.2.4. Klauzule stanowiące ograniczenia wykluczone
6.3. Analiza orzecznictwa
6.3.1. Sprawa Henkel/Colgate
6.3.2. Sprawa KSB/Goulds/Lowara/ITT
6.3.3. Sprawa Exxon/Shell
6.3.4. Sprawa Pasteur Merieux-Merck
6.3.5. Sprawa Asahi/Saint Gobain
6.3.6. Sprawa Fujitsu/AMD Semiconductors
6.3.7. Sprawa Kodak/Canon
6.3.8. Sprawa Honeywell and DuPont/Society of Automotive Engineers
6.3.9. Sprawa General Electric/Pratt & Whitney
6.3.10. Sprawa Microsoft/Time Warner/Content Guard JV
6.3.11. Sprawa Novartis/GlaxoSmithKline (GSK)
6.4. Skutki cywilnoprawne klauzul restrykcyjnych
Wnioski

Rozdział 7
Należyta staranność przy wykonaniu umowy
7.1. Podstawy i zakres odpowiedzialności wykonawcy
7.1.1. Określenie problemów
7.1.2. Dyskusja nad charakterem odpowiedzialności wykonawcy. Rys historyczny
7.2. Kryteria oceny należytej jakości przedmiotu świadczenia wykonawcy
7.3. Niemożliwość świadczenia (pierwotna i następcza)
7.4. Odpowiedzialność wykonawcy za wady jakościowe prac badawczych
7.5. Odpowiedzialność za wady prawne prac badawczych
7.6. Odpowiedzialność wykonawcy za podwykonawców i pomocników
7.7. Nieterminowość w wykonaniu prac badawczych i jej skutki
7.8. Kara umowna
7.8.1. Rys historyczny
7.8.2. Obecny stan prawny
Wnioski

Rozdział 8
Umowy o prace badawczo-rozwojowe w praktyce
8.1. Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on"
8.1.1. Zasady funkcjonowania
8.1.2. Baza realizowanych projektów badawczo-rozwojowych
8.1.3. Informacje o wdrożeniach wyników badań naukowych lub prac rozwojowych
8.2. Umowy o prace badawczo-rozwojowe w praktyce Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki
8.2.1. Praktyka Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
8.2.2. Praktyka Narodowego Centrum Nauki
8.3. Umowy o badania zlecone w praktyce wybranych publicznych szkół wyższych
8.3.1. Wyniki badań i kontroli NIK i innych instytucji
8.3.2. Wyniki sondażu diagnostycznego
Wnioski

Kwestionariusz

Bibliografia

Wykaz wzorów umów

Wkładka
Tabela 1. Wyniki sondażu diagnostycznego
Tabela 2. Wyniki analizy "Zestawienia wdrożeń wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez inne podmioty" w ramach Systemu POL-on
Tabela 3. Liczba i wartość projektów finansowanych przez NCN, NCBR i MNiSW z podziałem na rodzaje uczelni (lata 2011-2015) - uniwersytety. Dane zostały opracowane na podstawie analizy Bazy: "Projekty naukowe" w ramach Systemu POL-on
Tabela 4. Liczba i wartość projektów finansowanych przez NCN, NCBR i MNiSW z podziałem na rodzaje uczelni (lata 2011-2015) - uczelnie techiczne. Dane zostały opracowane na podstawie analizy Bazy: "Projekty naukowe" w ramach Systemu POL-on
Tabela 5: Liczba i wartość projektów finansowanych przez NCN, NCBR i MNiSW z podziałem na rodzaje uczelni (lata 2011-2015) - uczelnie rolnicze i przyrodnicze oraz medyczne. Dane zostały opracowane na podstawie analizy Bazy: "Projekty naukowe" w ramach Systemu POL-on


556 stron, Format: 15.0x21.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019