wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

FAKTURA VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


BARNIK P. GIERSZEWSKA K.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie II

cena netto: 185.50 Twoja cena  176,23 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach


Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach to publikacja, która w formie krótkich pytań i przystępnych odpowiedzi omawia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące wystawiania faktur. Informacje w niej zawarte pozwolą uniknąć błędów związanych z wystawianiem i akceptowaniem faktur.

W drugim wydaniu książki usystematyzowano tematykę związaną z:

 • rodzajami faktur, ich obowiązkowymi elementami,
 • prawidłową datą wystawienia/sprzedaży,
 • sposobem korygowania błędów na fakturach i wszelkimi wątpliwościami jakie powstają w toku ich wystawiania i przechowywania.

W opracowaniu w sposób unikalny zaprezentowano obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz zawarto wiele przykładów obrazujących wątpliwości podatników, wzbogacone aktualnym orzecznictwem judykatury, jak i stanowiskiem organów podatkowych.

Autorzy – doradcy podatkowi, doświadczeni praktycy specjalizujący się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi – odpowiedzieli na najczęściej zadawane pytania związane z wystawianiem faktur. Zaprezentowali także ich graficzne przykłady.

W przystępny sposób omówili również regulacje związane z kursami walut, które należy zastosować gdy mamy do czynienia z tzw. fakturą walutową.

W książce znajdziesz m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jaka jest podstawa prawna wystawiania faktur?

 • Dla jakich transakcji istnieje obowiązek wystawienia faktury?

 • Czy fakturę może wystawić jedynie czynny podatnik podatku VAT?

 • Kto jest zobowiązany wystawić fakturę?

 • W jaki sposób swoje transakcje dokumentuje podatnik zwolniony z VAT?

 • Czy fakturę można wystawić przed formalną rejestracją na potrzeby podatku VAT?

 • Co to jest samofakturowanie i jakie zasady umożliwiają jego zastosowanie?

 • Czy fakturę może wystawić osoba trzecia?

 • Kiedy nie ma obowiązku wystawienia faktury?

 • W jaki sposób dokumentować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

 • Czy można wystawić fakturę na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej bez jej żądania?

 • W jaki sposób dokumentować sprzedaż zwolnioną od podatku VAT?

 • Jakie są obowiązkowe dane, które powinny znaleźć się na fakturze?

 • Czy faktura musi być oznaczona sformułowaniem „Faktura VAT”?

 • Czy faktura może zawierać oznaczenia „Invoice” lub „Rechnung”?

 • Jaka numeracja faktury jest dopuszczalna zgodnie z przepisami podatkowymi?

 • Czy na fakturze można powoływać skróty nazw podatnika i nabywcy?

 • Czy na fakturze można podać nazwę oddziału/jednostki wewnętrznej zamiast nazwy podatnika?

 • Czy na fakturze można podać 2 podmioty w polu „nabywca”?

 • Czy na fakturze można podać podmiot, który jest płatnikiem świadczenia?

 • Czy można na fakturze używać sformułowania „sprzedawca” zamiast „podatnik”?

 • Co to jest data sprzedaży?

 • Czym różni się data wystawienia faktury od daty sprzedaży?

 • Czy można na fakturze używać sformułowania „data sprzedaży” zamiast „data dostawy”?

 • Co oznacza sformułowanie, że datę sprzedaży wskazuje się na fakturze, o ile taka data jest określona?

 • Czy mogę w ogóle nie wykazywać daty sprzedaży?

 • Co oznacza sformułowanie „data dokonania dostawy” (jaki to moment)?

 • Co oznacza sformułowanie „data wykonania usługi” (jaki to moment)?

 • Czy faktura, na której użyto określenia „data sprzedaży”, gdy data sprzedaży jest tożsama z datą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo?

 • Jak szczegółowo należy opisywać przedmiot transakcji na fakturze?

 • Czy faktura musi zawierać informację o rabatach?

 • Czy przy zakupie paliwa na fakturze trzeba/można umieszczać numer rejestracyjny pojazdu?

 • Czy faktura musi zawierać podpisy stron transakcji?

 • Jak zaokrąglać kwotę podatku VAT na fakturze?

 • W jakich przypadkach wystawia się fakturę dokumentującą zaliczkę?

 • Kiedy nie ma obowiązku wystawienia faktury dokumentującej zaliczkę?

 • Kolejna faktura zaliczkowa – czym się wyróżnia?

 • Jaki dokument należy wystawić, gdy następuje zwrot zaliczki?

 • Co powinno wystąpić najpierw – zwrot zaliczki czy wystawienie faktury korygującej?

 • Jak postąpić w sytuacji, gdy wystawiono fakturę zaliczkową, a zaliczki nie otrzymano?

 • Kiedy trzeba wystawić fakturę rozliczeniową, uproszczoną, korygującą?

 • Czy można wystawić fakturę rozliczeniową, gdy zaliczka opiewała na 100% należności?

 • Co zrobić, jeśli wartość wpłaconej zaliczki była jednak wyższa od wartości sprzedanego towaru?

 • Czy fakturę uproszczoną można wystawić na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

 • Czy paragon fiskalny może zastąpić fakturę uproszczoną?

 • Czy na fakturze można wykazać należność w walucie innej niż polska?

 • Jakie są zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych dla celów podatku VAT?

 • Jaki kurs waluty należy zastosować na fakturze korygującej?

 • Co to jest refaktura i kiedy się ją wystawia?

 • Czy wystawienie refaktury nakłada na podatnika jakieś szczególne obowiązki?

 • Czy na refakturze można stosować marżę?

 • Czy na refakturze zawsze należy stosować tę samą stawkę podatku, która była na pierwotnej fakturze?

 • Jakie dokumenty są uznawane za fakturę?

 • Co to jest faktura pro forma?

 • Czy faktura pro forma wywołuje skutki w podatku VAT?

 • Kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?

 • Jakie dane powinna zawierać faktura korygująca?

 • Czy istnieje możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej?

 • Jakie dane powinna zawierać faktura korygująca dotycząca zwrotu towarów lub zaliczek?

 • Jakie dane powinna zawierać faktura korygująca, gdy wystawia się ją po podwyższeniu ceny lub po stwierdzeniu pomyłki?

 • Czy faktura korygująca musi zawierać informację o przyczynie jej wystawienia?

 • Kiedy nie ma obowiązku potwierdzenia faktury korygującej?

 • Kiedy należy ująć korektę in plus?

 • Czy wypłatę premii pieniężnej należy dokumentować fakturą korygującą?

 • Jakie są skutki zastosowania błędnej stawki podatku VAT na fakturze?

 • Czy można wystawić fakturę korygującą „do zera” i nową fakturę gdy nabywca chce otrzymać tylko poprawny dokument, a nie fakturę korygującą błąd?

 • Czy umorzenie długu jest podstawą do wystawienia korekty in minus?

 • Jak długo należy przechowywać faktury?

 • Jaki jest zasadniczo maksymalny termin na wystawienie faktury?

 • W jakiej sytuacji należy wystawić fakturę korygującą, a w jakiej można notę korygującą? Czy są to dokumenty obowiązkowe, czy fakultatywne?

 • Jakich elementów nie wolno korygować notą korygującą?

 • Jak korygować błąd w nazwie, gdy mamy do czynienia z sukcesją podatkową (np. przejęciem jednego podmiotu przez drugi)?

 • Czy za pomocą noty korygującej można zmienić termin płatności faktury (nawet gdy już jest po terminie)?

 • Kiedy należy wystawić duplikat faktury?

 • Czy do faktury elektronicznej można wystawić duplikat w formie papierowej?

 • Jakie są przesłanki umożliwiające anulowanie faktury?

 • Czy można anulować fakturę, która została zaakceptowana przez nabywcę i dokumentowała faktyczną realizację transakcji?

 • Kiedy można stosować faktury elektroniczne?

 • Jak funkcjonuje bezpieczny podpis elektroniczny?

 • Jakie zasady dotyczą przechowywania faktur elektronicznych?

 • W jaki sposób może zostać udzielona akceptacja na stosowanie faktur elektronicznych?

 • Czy do faktury elektronicznej stosujemy te same zasady wystawiania co do zwykłych faktur?

 • Jaka jest kara za wystawienie faktury wadliwej i nierzetelnej?

 • Czy ograniczenia systemu księgowego mogą ograniczyć ryzyko podatkowe?

Z uwagi na okoliczność, że faktury wystawia praktycznie każdy przedsiębiorca, pozycja ta stanowi cenne źródło wiedzy dla właścicieli firm, przedsiębiorców, doradców podatkowych, księgowych, działów sprzedaży oraz każdej osoby, która musi wystawić fakturę, opisać wewnątrz firmy, że faktura spełnia wszelkie wymogi nałożone przepisami prawa, czy też ją skorygować.


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Co to jest faktura?

Rozdział 2. Jaka jest podstawa prawna wystawiania faktur?

Rozdział 3. Dla jakich transakcji istnieje obowiązek wystawienia faktury?
3.1. Jakie transakcje rodzą bezwzględny obowiązek wystawienia faktury?
3.1.1. Sprzedaż
3.1.2. Świadczenia VAT NP
3.1.3. Zaliczki
3.1.4. Sprzedaż wysyłkowa
3.2. Jakie transakcje nie rodzą bezwzględnego obowiązku wystawienia faktury?

Rozdział 4. Podmiot obowiązany do wystawienia faktury
4.1. Kto jest zobowiązany wystawić fakturę?
4.2. Czy fakturę może wystawić jedynie czynny podatnik VAT?
4.3. W jaki sposób swoje transakcje dokumentuje podatnik zwolniony z VAT?
4.4. Czy fakturę można wystawić przed formalną rejestracją na potrzeby VAT?
4.5. Co to jest samofakturowanie i jakie zasady umożliwiają jego zastosowanie?
4.6. Czy fakturę może wystawić osoba trzecia?

Rozdział 5. Kiedy nie ma obowiązku wystawienia faktury?
5.1. Kiedy nie ma obowiązku wystawienia faktury?
5.2. W jaki sposób dokumentować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?
5.3. Czy można wystawić fakturę na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej bez jej żądania?
5.4. Sprzedaż na rzecz osoby fizycznej dokumentowana paragonem fiskalnym oraz fakturą - jaki dokument wykazać w JPK
5.5. W jaki sposób dokumentować sprzedaż zwolnioną od VAT?
5.6. Zaliczka na poczet WDT
5.7. Zaliczka na poczet mediów

Rozdział 6. Dane (wspólne) dotyczące (prawie) wszystkich rodzajów faktur
6.1. Jakie są obowiązkowe dane, które powinny znaleźć się na fakturze?
6.2. Czy faktura musi być oznaczona sformułowaniem "Faktura VAT"?
6.3. Czy faktura może posiadać w tytule sformułowanie "Faktura VAT"?
6.4. Czy faktura może zawierać oznaczenia "Invoice" lub "Rechnung"?
6.5. Jaka numeracja faktury jest dopuszczalna zgodnie z przepisami podatkowymi?
6.6. Czy na fakturze można powoływać skróty nazw podatnika i nabywcy?
6.7. Czy na fakturze można podać nazwę oddziału/jednostki wewnętrznej zamiast nazwy podatnika?
6.8. Czy na fakturze można podać dwa podmioty w polu "nabywca"?
6.9. Czy na fakturze można podać podmiot, który jest płatnikiem świadczenia?
6.10. Jaki podmiot wskazywać w polu "nabywca" w przypadku jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostek/zakładów budżetowych?
6.11. Czy można na fakturze używać sformułowania "sprzedawca" zamiast "podatnik"?
6.12. Czym jest data wystawienia faktury?
6.13. Czym jest data sprzedaży na fakturze?
6.14. Czy można na fakturze używać sformułowania "data sprzedaży" zamiast "data dostawy"?
6.15. Co oznacza sformułowanie, że datę sprzedaży wskazuje się na fakturze, o ile taka data jest określona?
6.16. Czy mogę w ogóle nie wykazywać daty sprzedaży?
6.17. Co oznacza sformułowanie "data dokonania dostawy" (jaki to moment)?
6.18. Co oznacza sformułowanie "data wykonania usługi" (jaki to moment)?
6.19. Data sprzedaży na usługach zakończonych protokołem zdawczo-odbiorczym
6.20. Czy faktura, na której użyto określenia "data sprzedaży", gdy data sprzedaży jest tożsama z datą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo?
6.21. Jak szczegółowo należy opisywać przedmiot transakcji na fakturze?
6.22. Czy faktura musi zawierać informację o rabatach?
6.23. Czy na fakturze można dopisywać informacje dodatkowe, np. termin płatności lub numer rachunku bankowego?
6.24. Czy należność na fakturze trzeba wykazywać tylko w polskich złotych, czy można też dokonać tego w walucie obcej?
6.25. Czy faktura może być dwuwalutowa?
6.26. Czy faktura może być sporządzona tylko w języku obcym?
6.27. Czy faktura może być dwujęzyczna?
6.28. Czy przy zakupie paliwa na fakturze trzeba/można umieszczać numer rejestracyjny pojazdu?
6.29. Czy faktura musi zawierać podpisy stron transakcji?
6.30. Czy na fakturze należy podawać symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU lub PKOB?
6.31. Jak zaokrąglać kwotę VAT na fakturze?
6.32. W ilu egzemplarzach należy wystawić fakturę?
6.33. Czy istnieje oryginał/kopia faktury?
6.34. Czy należność ogółem musi być na fakturze wskazana słownie?
6.35. Wygląd formalny faktury

Rozdział 7. Faktura wystawiana dla określonych typów transakcji - co powinna zawierać dodatkowo, a czego zawierać nie musi?
7.1. Transakcje opodatkowane poza terytorium Polski (tzw. faktura VAT NP)
7.2. Faktura, gdy podatnikiem jest nabywca towarów/usługobiorca usług (a transakcja jest opodatkowana na terytorium Polski)
7.3. Sprzedaż dokonana przez małego podatnika rozliczającego się metodą kasową
7.4. W jakich jeszcze przypadkach należy na fakturze podawać adnotację "metoda kasowa"?
7.5. Samofakturowanie
7.6. Opodatkowanie marżą
7.7. Faktura, gdy transakcja jest zwolniona od opodatkowania VAT (zw.)
7.8. Faktury wystawiane przez organy egzekucyjne i komorników
7.9. Faktury wystawiane przez przedstawiciela podatkowego
7.10. Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu
7.11. Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna uproszczona
7.12. Faktura VAT RR
7.13. Faktury wystawiane przez podatników, których obrót nie przekroczył 200 000 zł
7.14. Gdzie na fakturze umieszczać dodatkowe informacje?

Rozdział 8. Faktura dokumentująca zaliczkę
8.1. Co to jest zaliczka?
8.2. W jakich przypadkach wystawia się fakturę dokumentującą zaliczkę?
8.3. Kiedy nie ma obowiązku wystawienia faktury dokumentującej zaliczkę?
8.3.1. Bezwarunkowy brak obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej
8.3.2. Warunkowy brak obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej
8.4. Informacje, jakie powinna zawierać faktura dokumentująca zaliczkę
8.5. Czy można wystawić fakturę zaliczkową uproszczoną?
8.6. Kolejna faktura zaliczkowa - czym się wyróżnia?
8.7. Jaki dokument należy wystawić, gdy następuje zwrot zaliczki?
8.8. Co powinno wystąpić najpierw - zwrot zaliczki czy wystawienie faktury korygującej?
8.9. Jaki jest termin na wystawienie faktury dokumentującej otrzymanie wynagrodzenia przed sprzedażą?
8.10. Jak postąpić w sytuacji, gdy wystawiono fakturę zaliczkową, a zaliczki nie otrzymano?
8.11. Błędy w fakturze zaliczkowej

Rozdział 9. Faktura końcowa (gdy wcześniej były wystawione faktury zaliczkowe)
9.1. Kiedy trzeba wystawić fakturę rozliczeniową?
9.2. Kiedy nie ma obowiązku wystawienia faktury rozliczeniowej?
9.3. Czy można wystawić fakturę rozliczeniową, gdy zaliczka opiewała na 100% należności?
9.4. Jak powinna wyglądać faktura rozliczeniowa?
9.5. Co zrobić, jeśli wartość wpłaconej zaliczki była jednak wyższa od wartości sprzedanego towaru?

Rozdział 10. Faktura uproszczona
10.1. Kiedy można wystawić fakturę uproszczoną?
10.2. Czy jeżeli sprzedaję towary/usługi do kwoty 450 zł brutto, to muszę wystawiać faktury uproszczone?
10.3. Kiedy nie wolno wystawić faktury uproszczonej?
10.4. Czy fakturę uproszczoną można wystawić na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?
10.5. Czy każdy podatnik może wystawić fakturę uproszczoną?
10.6. Jakie elementy musi zawierać faktura uproszczona?
10.7. Jakich elementów nie musi zawierać faktura uproszczona?
10.8. Czy na fakturze uproszczonej mogę wykazać więcej elementów niż obowiązkowe?
10.9. Czy na fakturze uproszczonej trzeba/można wykazywać stawkę VAT?
10.10. Faktura uproszczona a paragon fiskalny - czy paragon może zastąpić fakturę uproszczoną?

Rozdział 11. W jaki sposób przeliczać na fakturze wartości wykazane w walucie obcej?
11.1. Czy na fakturze można wykazać należność w walucie innej niż polska?
11.2. Jaki przepis reguluje kwestię przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych dla celów VAT?
11.3. Jakie są zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych dla celów VAT?
11.4. Studium przypadków
11.5. Faktury otrzymywane od kontrahentów zagranicznych
11.6. Czy zastosowany kurs waluty muszę ujawniać na samej fakturze?
11.7. Jaki kurs waluty należy zastosować na fakturze korygującej?
11.8. Inny sposób przeliczenia walut dla określonych typów transakcji

Rozdział 12. Refaktura
12.1. Co to jest refaktura i kiedy się ją wystawia?
12.2. Czy można odsprzedać to, co nie wchodzi w zakres głównej działalności przedsiębiorstwa?
12.3. Czy refaktura powinna zawierać adnotację "refaktura"?
12.4. Czy wystawienie refaktury nakłada na podatnika jakieś szczególne obowiązki?
12.5. Jaka powinna być data wystawienia refaktury?
12.6. Jaka powinna być data sprzedaży na refakturze?
12.7. Czy na refakturze można stosować marżę?
12.8. Czy na refakturze zawsze należy stosować tę samą stawkę podatku, która była na pierwotnej fakturze?
12.9. Czy dodanie do refakturowanej kwoty marży może wpłynąć na stawkę podatku?
12.10. Jak postępować, gdy odsprzedaż usług następuje na rzecz podmiotu zagranicznego?

Rozdział 13 Jakie dokumenty są uznawane za fakturę?
13.1. Opłaty za autostrady, bilety, opłaty trasowe
13.2. Dokumenty finansowe

Rozdział 14. Pro forma
14.1. Co to jest faktura pro forma?
14.2. Czy faktura pro forma wywołuje skutki w VAT?

Rozdział 15. Termin na wystawienie faktury
15.1. Jaki jest zasadniczo maksymalny termin na wystawienie faktury?
15.2. Jakie są wyjątki od zasady ogólnej?
15.3. Jaki jest maksymalny termin na wystawienie faktury, w przypadku gdy sprzedawca nie miał obowiązku jej wystawienia, a otrzymał żądanie jej wystawienia od nabywcy?
15.4. Jaki jest minimalny termin na wystawienie faktury?
15.5. Jak liczyć termin na wystawienie faktury?
15.6. Kiedy nie ma obowiązku stosowania minimalnego terminu wystawienia faktury?
15.7. Jakie są szczególne terminy na wystawienie faktury?
15.8. Jaki jest termin na wystawienie faktury, gdy nabywca zażąda jej wystawienia?
15.9. Jaki jest termin na wystawienie faktury, gdy nabywca początkowo występuje jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności, a następnie żąda wystawienia faktury jako przedsiębiorca?
15.10. Kiedy wystawić fakturę, gdy nie zwrócono opakowań zwrotnych?
15.11. Termin wystawienia faktury w przypadku świadczenia usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego
15.12. Jak wystawiać fakturę w usługach budowlanych?
15.13. Jak wystawiać fakturę w usługach transportowych i spedycyjnych?
15.14. Jak wystawiać fakturę w usługach najmu/dzierżawy?
15.15. Jak wystawiać fakturę w dostawach/usługach rozliczanych okresowo?
15.16. Jak wystawiać fakturę w eksporcie towarów?
15.17. Jak wystawiać fakturę w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?
15.18. Jak wystawiać fakturę w eksporcie usług (tzw. fakturę NP)?
15.19. W jakim terminie wystawić refakturę?
15.20. W jakim terminie należy wystawić fakturę pro forma?

Rozdział 16. Faktury zbiorcze
16.1. Co to jest faktura zbiorcza?
16.2. W jakich sytuacjach można wystawiać faktury zbiorcze?
16.3. Jaką datę sprzedaży należy podać na zbiorczej fakturze?

Rozdział 17. Zasady przechowywania faktur
17.1. Jak długo należy przechowywać faktury?
17.2. W jaki sposób należy przechowywać faktury?
17.3. Co to jest kontrola biznesowa?
17.4. Czy stosowanie kontroli biznesowych wiąże się z obowiązkiem wprowadzenia regulaminów fakturowania?
17.5. Czy faktury wystawione (otrzymane) w formie papierowej można przechowywać elektronicznie?
17.6. Czy faktury wystawione (otrzymane) i przesłane elektronicznie można przechowywać w formie papierowej?
17.7. Czy o sposobie przechowywania faktur elektronicznie należy poinformować organ podatkowy?

Rozdział 18. Faktury korygujące
18.1. Kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?
18.2. Czy kupujący może wystawić fakturę korygującą?
18.3. Jakie dane powinna zawierać faktura korygująca?
18.4. Czy fakturę korygującą trzeba oznaczać słowami "FAKTURA KORYGUJĄCA"?
18.5. Czy istnieje możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej?
18.6. Czy zbiorczą fakturą korygującą można objąć wszystkie towary, ale jedynie z konkretnej wybranej grupy towarowej?
18.7. Jakie dane musi posiadać zbiorcza faktura korygująca?
18.8. Zbiorcza faktura korygująca a sprzedaż według różnych stawek VAT
18.9. Jaki kurs waluty przyjąć w zbiorczej fakturze korygującej?
18.10. Jakie dane powinna zawierać faktura korygująca dotycząca zwrotu towarów lub zaliczek?
18.11. Jakie dane powinna zawierać faktura korygująca, gdy wystawia się ją po podwyższeniu ceny lub po stwierdzeniu pomyłki?
18.12. Czy prawidłowe jest wskazywanie na fakturze korygującej informacji "przed korektą/po korekcie"?
18.13. Czy faktura korygująca musi zawierać informację o przyczynie jej wystawienia?
18.14. Czy fakturę korygującą należy potwierdzić u nabywcy?
18.15. Kiedy nie ma obowiązku potwierdzenia faktury korygującej?
18.16. Kiedy należy ująć korektę in plus?
18.17. Czy wypłatę premii pieniężnej należy dokumentować fakturą korygującą?
18.18. Jakie są skutki zastosowania na fakturze błędnej stawki VAT?
18.19. Czy można wystawić fakturę korygującą do faktury korygującej?
18.20. Czy za pomocą faktury korygującej można zmienić datę sprzedaży?
18.21. Czy za pomocą faktury korygującej można zmienić datę wystawienia faktury?
18.22. Czy za pomocą faktury korygującej można zmienić termin płatności faktury (nawet gdy już jest po terminie)?
18.23. Czy faktura korygująca może służyć do anulowania faktury?
18.24. Czy faktura korygująca musi być wystawiona, jeśli faktura pierwotna zawiera informację o skoncie?
18.25. Czy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej w przypadku sprzedaży detalicznej, do której wystawiono
fakturę?
18.26. Czy można wystawić fakturę korygującą do transakcji objętych już przedawnieniem podatkowym?
18.27. Czy można wystawić fakturę korygującą "do zera" i nową fakturę, gdy nabywca chce otrzymać tylko poprawny dokument, a nie fakturę korygującą błąd?
18.28. Czy istnieje konieczność wystawienia korekty "do zera" i nowej faktury, jeśli wystawiona faktura wzywająca do zapłaty zaliczki/przedpłaty została wystawiona przedwcześnie (czyli niezgodnie z przepisami ustawy o VAT)?
18.29. Czy brak adnotacji na fakturze umożliwia wystawienie korekty z pominięciem niektórych danych?
18.30. Błędna waluta a konieczność wystawienia korekty "do zera" i nowej faktury
18.31. Czy umorzenie długu jest podstawą do wystawienia korekty in minus?

Rozdział 19. Noty korygujące
19.1. W jakiej sytuacji można wystawić notę korygującą?
19.2. Kto może wystawić notę korygującą?
19.3. Czy sprzedawca towaru/usługi może wystawić notę korygującą, jeśli na wystawionej przez niego fakturze był jedynie drobny błąd?
19.4. Jakich elementów nie wolno korygować notą korygującą?
19.5. Czy błędne dane nabywcy można korygować notą korygującą?
19.6. Jak korygować błąd w nazwie, gdy mamy do czynienia z sukcesją podatkową (np. przejęciem jednego podmiotu przez drugi)?
19.7. Jakie informacje powinna zawierać nota korygująca?
19.8. Czy nota musi mieć oznaczenie "NOTA KORYGUJĄCA"?
19.9. Czy można wystawić zbiorczą notę korygującą?
19.10. Czy notę korygującą sprzedawca (wystawca faktury) musi zaakceptować?
19.11. W jaki sposób należy akceptować notę korygującą?
19.12. Czy notę korygującą można wystawić elektronicznie?
19.13. Czy za pomocą noty korygującej można zmienić datę sprzedaży?
19.14. Czy za pomocą noty korygującej można zmienić datę wystawienia faktury?
19.15. Czy za pomocą noty korygującej można zmienić termin płatności faktury (nawet gdy już jest po terminie)?
19.16. Czy za pomocą noty korygującej można zmienić ilość nabytego towaru?
19.17. Czy za pomocą noty korygującej można zmienić cenę jednostkową netto?
19.18. Czy za pomocą noty korygującej można zmienić pełne dane nabywcy, a jeśli nie - to w jakich przypadkach możliwe jest odstępstwo od takiego zakazu?
19.19. Faktura wystawiona na pracownika zamiast na pracodawcę - czy można skorygować dane za pomocą noty korygującej?

Rozdział 20. Duplikaty faktur
20.1. Co to jest duplikat faktury?
20.2. Kiedy należy wystawić duplikat faktury?
20.3. Kto może wystawić duplikat faktury?
20.4. Czy nabywca towaru/usługi może wystawić duplikat faktury?
20.5. Jakie informacje musi zawierać duplikat faktury?
20.6. Czy należy potwierdzać odbiór duplikatu faktury?
20.7. W jaki sposób złożyć wniosek o duplikat faktury - czy tylko na piśmie, czy można również telefonicznie?
20.8. Czy w przypadku sukcesji podatkowej (np. związanej z przejęciem jednego podmiotu przez drugi) sukcesor powinien wystawić duplikat faktury?
20.9. Czy do faktury elektronicznej można wystawić duplikat w formie papierowej?
20.10. Duplikat czy faktura - który dokument otrzymany wcześniej uprawnia do odliczenia podatku naliczonego?
20.11. Czy podatnik jest zobowiązany do wystawienia duplikatu faktury po wydzieleniu (lub przekształceniu) - jeśli transakcja dotyczyła spółki dzielonej czy przekształconej?
20.12. Czy duplikat dotyczący WNT, importu usługi lub zakupu towarów i usług w mechanizmie odwrotnego obciążenia wpływa na moment rozpoznania obowiązku podatkowego?

Rozdział 21. Faktura wewnętrzna
21.1. Czy istnieje obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych?
21.2. Czy można wystawić fakturę wewnętrzną?

Rozdział 22. Anulowanie faktury
22.1. Jakie są przesłanki anulowania faktury?
22.2. Czy można anulować fakturę, którą otrzymał nabywca i która została już wykazana w deklaracji przez sprzedawcę?
22.3. Czy można anulować fakturę, która została zaakceptowana przez nabywcę i dokumentowała faktyczną realizację transakcji?

Rozdział 23. Faktura elektroniczna
23.1. Co to jest faktura elektroniczna?
23.2. Kiedy można stosować faktury elektroniczne?
23.3. W jaki sposób może zostać udzielona akceptacja na stosowanie faktur elektronicznych?
23.4. Jakie elementy dobrze jest zawrzeć w pisemnej akceptacji na stosowanie e-faktur?
23.5. Czy akceptacja udzielona na podstawie przepisów obowiązujących do 2013 r. zachowuje swoją aktualność?
23.6. Jakie są skutki cofnięcia akceptacji na stosowanie faktur elektronicznych?
23.7. Pozostałe warunki umożliwiające stosowanie faktur elektronicznych
23.8. Jak funkcjonuje kwalifikowany podpis elektroniczny?
23.9. Jak funkcjonuje system EDI?
23.10. Jak funkcjonują kontrole biznesowe przy fakturach elektronicznych?
23.11. Pozostałe mechanizmy zabezpieczeń wdrożone przez podatnika
23.12. Jakie zasady dotyczą przechowywania faktur elektronicznych?
23.13. Dostęp oraz pobór i przetwarzanie danych zawartych w fakturach przechowywanych w formie elektronicznej na żądanie organów podatkowych
23.14. Kiedy można uznać, że faktura elektroniczna wpłynęła do nabywcy?
23.15. Czy otrzymanie akceptacji na stosowanie faktur elektronicznych uniemożliwia wystawienie faktury w sposób tradycyjny?
23.16. Czy do przesłanej elektronicznie faktury można wystawić fakturę korygującą w formie papierowej?
23.17. Czy faktura elektroniczna musi posiadać oznaczenia "oryginał" i "kopia"?
23.18. Czy do faktury elektronicznej stosujemy te same zasady wystawiania co do zwykłych faktur?

Rozdział 24. Ryzyko wadliwego i nierzetelnego wystawiania faktur
24.1. Co to jest faktura wadliwa?
24.2. Co to jest faktura nierzetelna?
24.3. Jaka jest kara za wystawienie faktury wadliwej?
24.4. Jaka jest kara za wystawienie faktury nierzetelnej?
24.5. Czy ograniczenia systemu księgowego mogą ograniczyć ryzyko podatkowe?


468 stron, Format: 14.1x20.0, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019