wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAWO PRACY PYTANIA I ODPOWIEDZI


GERSDORF M. MANIEWSKA E. RĄCZKA K.W. RACZKOWSKI M.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie VI

cena netto: 85.90 Twoja cena  81,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo pracy

Pytania i odpowiedzi


Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w nim rozważania teoretyczne oraz ujęcie praktyczne wybranych kwestii są istotne zarówno z punktu widzenia edukacji uniwersyteckiej, jak i w praktyce stosowania prawa pracy. W publikacji omówiono problemy związane z poszczególnymi instytucjami prawnymi. Uwzględniono także orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne. Obejmuje w szczególności nowelizacje wprowadzone:

  • ustawą z 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,
  • ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców dotyczącą wprowadzenia instytucji minimalnego wynagrodzenia przedsiębiorców,
  • ustawą z 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw dotyczącą reformy zasad zatrudnienia terminowego,
  • ustawą z z 24.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych rozszerzającą zakres podmiotowy uprawnień rodzicielskich, obejmując nimi osoby niebędące pracownikami, a także modyfikującą instytucję urlopu rodzicielskiego, który stał się uprawnieniem łącznym obojga rodziców.

W książce została przybliżona problematyka oddziaływania ustawodawstwa pracy na zatrudnienie cywilnoprawne, a także pozycji pracodawcy w grupach przedsiębiorstw.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa, jak również administracji, ekonomii i zarządzania, a także aplikantów. Może być pomocna również w pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz pracowników działów kadr i menedżerów.


Autorami opracowania są wieloletni praktycy prawa pracy:

  • prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf – Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego,
  • dr hab. Krzysztof Rączka, prof. UW – sędzia Sądu Najwyższego, redaktor naczelny miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” oraz periodyku „Prawo Pracy. Personel od A do Z”,
  • dr Eliza Maniewska – doktor nauk prawnych, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego oraz
  • dr Michał Raczkowski – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykaz skrótów
Wstęp

Część pierwsza
OGÓLNA
Rozdział 1. Kierunki rozwoju prawa pracy
Rozdział 2. Pojęcie, przedmiot i właściwości prawa pracy
Rozdział 3. Źródła prawa pracy
Rozdział 4. Zasady prawa pracy

Część druga
INDYWIDUALNE PRAWO PRACY
Rozdział 5. Indywidualne stosunki pracy i ich podmioty
Rozdział 6. Nawiązanie i zmiana umowy o pracę
Rozdział 7. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę
Rozdział 8. Obowiązki pracownika i pracodawcy
Rozdział 9. Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy
Rozdział 10. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą
Rozdział 11. Czas pracy
Rozdział 12. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
Rozdział 13. Ochrona pracy kobiet. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
Rozdział 14. Zatrudnianie młodocianych
Rozdział 15. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Rozdział 16. Indywidualne spory pracy

Część trzecia
ZBIOROWE PRAWO PRACY
Rozdział 17. Zbiorowe prawo pracy i jego podmioty
Rozdział 18. Związki zawodowe i organizacje pracodawców
Rozdział 19. Dialog społeczny i partycypacja pracownicza
Rozdział 20. Spory zbiorowe

Wzory umów, podstawowych pism i regulaminów z zakresu prawa pracy

O Autorach


668 stron, Format: 14.1x20.0, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019