wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PROGRAMY I STRATEGIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DLA GRUP RYZYKA


WOŹNIAK Z.

wydawnictwo: DIFIN, 2018, wydanie I

cena netto: 76.49 Twoja cena  72,67 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka


Książka prezentuje autorską koncepcję polityki społecznej obejmującą zasady, strategie, cele i zadania z rozbudowanym instrumentarium wdrożeniowym („skrzynka z narzędziami”).

Opracowanie zawiera matryce koncepcyjno-analityczne umożliwiające osobom/instytucjom odpowiedzialnym za przygotowywanie profesjonalistów i programów socjalnych wybór wariantowych rozwiązań/zadań programowych adresowanych do grup ryzyka socjalnego.

Zaproponowana formuła budowania programów polityki społecznej z uwagi na ich diagnostyczno-warsztatowy charakter wesprzeć ma kompetencje profesjonalne liderów zespołów przygotowujących programy społeczne zarówno w sektorze publicznym, jak i w organizacjach pozarządowych.


O serii
Wprowadzenie

Rozdział I. Zjawiska i procesy zagrażające stabilności życiowej i samodzielności jednostek i grup społecznych
1. Problem społeczny - istota i korelaty zjawiska
2. Ubóstwo jako katalizator i rezultat problemów społecznych
3. Marginalizacja i wykluczenie społeczne a bezradność i izolacja społeczna
4. Ryzyko i bezpieczeństwo socjalne - stany wymagające ochrony i systemowych rozwiązań

Rozdział II. Polityka społeczna jako podstawa programów adresowanych do jednostek i grup ryzyka socjalnego
1. Rekwizyty i domeny współczesnej polityki społecznej
2. Korelaty programów polityki społecznej
3. Usługi publiczne w programach polityki społecznej

Rozdział III. Uniwersalne cele i zadania programów polityki społecznej (adresat uogólniony)
1. Rola struktur organizacyjnych państwa w budowie i realizacji programów polityki społecznej
2. Uniwersalne matryce celów operacyjnych i zadań polityki społecznej (adresat uogólniony)

Rozdział IV. Dzieci i młodzież w programach polityki społecznej
1. Potencjał rodziny jako podstawa rozwoju i dobrostanu potomstwa
2. Adresaci i cele profilaktyki dziecięco-młodzieżowej
3. Dzieci i młodzież w polityce społecznej
4. Matryce celów operacyjnych i zadań polityki społecznej adresowanej do dzieci i młodzieży

Rozdział V. Niepełnosprawność i osoby z ograniczeniami sprawności w programach polityki społecznej
1. Niepełnosprawność - istota zjawiska
2. Bariery samodzielności życiowej i partycypacji osób z ograniczeniami sprawności w życiu zbiorowym
3. Profilaktyka niepełnej sprawności i jej narzędzia
4. Zasady i cele polityki społecznej wobec niepełnosprawności i na rzecz osób z ograniczeniami sprawności
5. Matryce celów operacyjnych i zadań polityki społecznej adresowanej do osób z ograniczeniem sprawności

Rozdział VI. Starość i seniorzy w programach gerontologicznych
1. Starzenie się i starość - proces i stan
2. Profilaktyka gerontologiczna
3. Przesłanki polityki senioralnej
4. Zasady i cele polityki społecznej wobec starości i osób starszych
5. Matryce celów operacyjnych i zadań polityki społecznej adresowanej do seniorów

Rozdział VII. Programy polityki społecznej adresowane do jednostek i grup wysokiego ryzyka socjalnego
1. Przesłanki programów adresowanych do jednostek i grup ryzyka socjalnego
2. Zarządzanie ryzykiem socjalnym w polityce społecznej
3. Miejsce przedsiębiorczości społecznej w zarządzaniu ryzykiem socjalnym
4. Generowanie wielowarstwowych programów zarządzania ryzykiem socjalnym w polityce społecznej
5. Matryce celów operacyjnych i zadań polityki społecznej adresowanej do jednostek i grup ryzyka socjalnego

Rozdział VIII. Procedury i narzędzia wdrażania programów polityki społecznej adresowanych do grup ryzyka socjalnego. Z teorią w praktykę

Zamiast podsumowania

Bibliografia


340 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019