wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PSYCHOSPOŁECZNE KONTEKSTY RELACJI RODZINNYCH


LEWANDOWSKA-WALTER A. ROSTOWSKA T. RED.

wydawnictwo: DIFIN, 2019, wydanie I

cena netto: 73.10 Twoja cena  69,45 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych


Rodzina jest podstawową komórką społeczną, wspólnotą osób, która cechuje się niepowtarzalnym i jedynym w swoim rodzaju układem relacji międzyludzkich, stanowiących nieodzowną potrzebę każdego człowieka i część jego życia. Specyfika relacji rodzinnych, warunkowana jest przez wiele czynników, między innymi takich jak: rodzaj grupy i jej struktura, siła więzi międzyosobowej, preferowany system wartości, społecznie określone role i zadania rozwojowe, które członkowie danej grupy zobowiązani są pełnić.

Monografia składa się z opracowań wielu polskich psychologów, mających duże doświadczenie w badaniach nad różnymi problemami życia małżeńskiego i rodzinnego. Teksty poszczególnych autorów zamieszczone w tej książce, z uwagi na specyfikę poruszanych w nich problemów, ujęte zostały w trzech następujących obszarach tematycznych: Relacje rodzinne w kontekście współczesnych przemian społecznych; Relacje rodzinne w kontekście rozwoju indywidualnego; Relacje rodzinne w kontekście zdrowia. Takie usystematyzowanie opracowania pozwala spojrzeć na problem relacji rodzinnych z różnej perspektywy psychologicznej oraz w sposób bardziej wyrazisty dostrzec ich specyfikę, złożoność i wielorakość uwarunkowań.


Przedmowa

Część I. RELACJE RODZINNE W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEMIAN SPOŁECZNYCH

Rozdział 1. Specyfika funkcjonowania podsystemu rodzicielskiego we współczesnej rodzinie
Barbara Harwas-Napierała

Rozdział 2. Relacje rodziców z dzieckiem prenatalnym
Dorota Kornas-Biela

Rozdział 3. Postrzeganie relacji i postaw rodzicielskich przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi
Sylwia Gwiazdowska-Stańczak

Rozdział 4. Rola dziadków we współczesnym systemie rodzinnym
Teresa Rostowska

Rozdział 5. Relacje międzypokoleniowe w rodzinie: rola dziadków w percepcji wnuków w wieku szkolnym
Karolina Appelt

Rozdział 6. Wybrane uwarunkowania jakości życia małżeńskiego u bezdzietnych kobiet i mężczyzn
Joanna Kucharewicz, Ewelina Stryjniak

Rozdział 7. Rozwody jako niepokojące zjawisko współczesności. Psychologiczna perspektywa badań
Mieczysław Plopa

Część II. RELACJE RODZINNE W KONTEKŚCIE ROZWOJU INDYWIDUALNEGO

Rozdział 1. Relacje pomiędzy rolami rodzinnymi a pracą zawodową
Adam Biela

Rozdział 2. Praca zawodowa rodziców poza granicami kraju a poziom spójności rodziny
Barbara Sordyl-Lipnicka, Irena Pufal-Struzik

Rozdział 3. Rola relacji między rodzeństwem w procesie kształtowania się tożsamości
Aleksandra Lewandowska-Walter, Piotr Połomski, Aleksandra Peplińska, Judyta Borchet

Rozdział 4. Temperament i struktura rodziny a nieprzystosowanie społeczne adolescentów w klasie szkolnej
Magdalena Chęć, Ewa Łodygowska

Rozdział 5. Między normą a patologią, czyli zawiłe drogi trajektorii rozwojowej psychopatii
Beata Pastwa-Wojciechowska, Marcin Szulc

Część III. RELACJE RODZINNE W KONTEKŚCIE ZDROWIA

Rozdział 1. Choroby dermatologiczne jako czynniki ryzyka zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny
Stanisława Steuden

Rozdział 2. Psychologiczne aspekty funkcjonowania rodzin zmagających się ze stwardnieniem rozsianym
Natalia Treder-Rochna, Krzysztof Jodzio

Rozdział 3. Stan cywilny a nasilenie problemów zdrowia psychicznego u osób starszych
Ewa Zasępa, Monika Misiec

Rozdział 4. Rola wybranych predyktorów dobrostanu psychicznego u dorosłego rodzeństwa osób z niepełnosprawnością
Joanna Kucharewicz, Magdalena Kornatka

Rozdział 5. Komunikacja z pacjentami z MPD i niepełnosprawnością intelektualną w ocenie opiekunów rodzinnych
Aleksandra Kroll

Rozdział 6. Terapia psychologiczna a jakość życia małżonków osób chorujących przewlekle
Anna Szeniman-Łysak


364 strony, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019