wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 55.10 52,35   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SATYSFAKCJA KLIENTA NA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH


JOHANN M.

wydawnictwo: DIFIN, 2019, wydanie I

cena netto: 55.10 Twoja cena  52,35 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Satysfakcja klienta na rynku usług turystycznych


Tematyka monografii koncentruje się na zagadnieniach związanych z satysfakcją klienta oraz jakością usług turystycznych.

W pracy przedstawiono kwestie związane z kształtowaniem mechanizmu satysfakcji klienta, kładąc punkt nacisku na prezentację znaczenia satysfakcji klienta we współczesnych modelach biznesowych w kontekście tworzenia przewagi konkurencyjnej.

Ważną część pracy stanowi analiza rynku turystycznego w Polsce z podkreśleniem znaczenia zorganizowanej turystyki przyjazdowej oraz jej możliwości rozwojowych.

Przeprowadzone badania satysfakcji klienta umożliwiły sformułowanie istotnych wniosków dotyczących kształtowania produktów turystycznych, a zastosowanie różnych metod badawczych pozwoliło na lepszą interpretację wyników

Książka stanowi inspirację dla kierownictwa oraz pracowników biur podróży do tworzenia produktów turystycznych dostosowanych do potrzeb nabywców oraz uwzględnienia kwestii satysfakcji klienta w strategiach rozwojowych oraz w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.


Spis akronimów
Wstęp

Rozdział 1. Ewolucja rynku usług turystycznych
1.1. Perspektywy rozwoju turystyki w Polsce i na świecie
1.1.1. Znaczenie turystyki w gospodarce
1.1.2. Kierunki polityki turystycznej
1.1.3. Konsekwencje rozwoju turystyki
1.2. Współczesne trendy na rynku turystycznym
1.2.1. Rynek turystyczny w dobie globalizacji
1.2.2. Zmiany w popycie i podaży usług turystycznych
1.2.3. Procesy innowacyjne na rynku turystycznym
1.3. Rozwój biur podróży na rynku turystycznym
1.3.1. Rola biur podróży na rynku turystycznym
1.3.2. Tendencje rozwojowe oferty produktowej
1.3.3. Budowanie relacji z klientami
1.4. Podsumowanie

Rozdział 2. Pojęcie, modele i znaczenie satysfakcji klienta
2.1. Potrzeby, motywacja i oczekiwania klienta
2.2. Pojęcie i istota satysfakcji klienta
2.3. Jakość, wartość dla klienta i satysfakcja klienta
2.4. Czynniki kształtujące satysfakcję klienta
2.5. Modele satysfakcji klienta
2.5.1. Model oczekiwanej niezgodności
2.5.2. Model Fornella
2.5.3. Model Kano
2.5.4. Inne modele behawioralne
2.6. Znaczenie satysfakcji klienta
2.7. Podsumowanie

Rozdział 3. Satysfakcja klienta w modelach biznesowych
3.1. Model systemu zarządzania jakością
3.2. Modele doskonałości biznesowej
3.2.1. Model doskonałości biznesowej Nagrody Deminga
3.2.2. Model doskonałości biznesowej MBNQA
3.2.3. Model doskonałości biznesowej EFQM
3.3. Modele jakości usług
3.3.1. Model jakości usług według Gronroosa
3.3.2. Zintegrowany model jakości - model 4Q
3.3.3. Koncepcyjny model jakości usług
3.3.4. Model wartości idealnej
3.3.5. Model postrzeganej jakości usług i satysfakcji
3.3.6. Model jakości usług, wartości dla klienta i satysfakcji
3.3.7. Kompleksowy model jakości usług
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4. Pomiar satysfakcji klienta
4.1. Znaczenie pomiaru satysfakcji klienta
4.2. Programy pomiaru satysfakcji klienta
4.3. Proces pomiaru satysfakcji klienta
4.4. Metody i narzędzia pomiaru satysfakcji klienta
4.4.1. Badania klientów i innych podmiotów rynkowych
4.4.2. Metody pomiaru satysfakcji klienta
4.4.2.1. Indeksy satysfakcji klienta
4.4.2.2. Analiza IPA
4.4.2.3. Metoda SERVQUAL
4.4.2.4. Metoda SERVPERF
4.4.3. Metody pomiaru satysfakcji turystów
4.5. Podsumowanie

Rozdział 5. Wpływ badań satysfakcji klienta na zarządzanie biurem podróży
5.1. Satysfakcja klienta jako wyznacznik działalności biura podróży
5.1.1. Czynniki kształtujące satysfakcję turysty
5.1.2. Model satysfakcji klienta na rynku usług turystycznych
5.1.3. Wpływ satysfakcji turystów na wyniki firmy
5.2. Wartość dla klienta jako źródło satysfakcji nabywców usług turystycznych
5.2.1. Specyfika wartości dla klienta na rynku usług turystycznych
5.2.2. Proces kształtowania wartości dla klienta
5.2.3. Znaczenie relacji sieciowych w tworzeniu wartości dla klienta
5.2.4. Wartość dla klienta a satysfakcja turystów
5.3. Pomiar satysfakcji klienta w biurze podróży
5.3.1. Badania satysfakcji turystów
5.3.2. Badania innych podmiotów rynkowych
5.3.3. Znaczenie pomiaru satysfakcji turystów
5.4. Podsumowanie

Rozdział 6. Badanie satysfakcji turystów z produktów oferowanych przez touroperatorów
6.1. Modelowanie równań strukturalnych jako metoda analizy danych
6.2. Założenia badania i zastosowane metody badawcze
6.2.1. Problem badawczy
6.2.2. Cele i hipotezy badawcze
6.2.3. Zakres i sposób przeprowadzenia badania
6.2.4. Zastosowane metody analizy danych
6.2.5. Opis próby badawczej
6.3. Badanie satysfakcji turystów przy zastosowaniu modelowania równań strukturalnych SEM
6.3.1. Prezentacja uzyskanych wyników
6.3.2. Wnioski
6.4. Badanie satysfakcji turystów przy zastosowaniu analizy IPA
6.4.1. Prezentacja uzyskanych wyników
6.4.2. Wnioski
6.5. Ograniczenia i przyszłe obszary badawcze
6.6. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks


226 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019