wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 61.89 58,80   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA POLSKIEGO ROZWAŻANIA W KONTEKŚCIE HISTORYCZNYCH DOŚWIADCZEŃ


KOŚMIDER T.

wydawnictwo: DIFIN, 2019, wydanie I

cena netto: 61.89 Twoja cena  58,80 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Bezpieczeństwo państwa polskiego

Rozważania w kontekście historycznych doświadczeń


Działania podejmowane na rzecz budowania suwerenności wymagają stawiania pytań o prawidłowość i sens dziejów, o korzenie tożsamości i państwowości. Nie sposób wyobrazić sobie kreowania przyszłości, także w wymiarze bezpieczeństwa, bez dialogu z przeszłością. Procesy rozwoju i funkcjonowania państwa w kontekście jego bezpieczeństwa z całą pewnością trzeba rozpatrywać nie tylko wielosektorowo, ale także w perspektywie tzw. „długiego trwania”, którego skutki są dostrzegane w szerszym wymiarze. Uchwycenie istoty opisywanych zjawisk, których prawidłowości mają wymiar uniwersalny stanowi klucz poszukiwań badawczych.

Dzieje Polski nie układają w prosty ciąg zdarzeń uzasadniających współczesne uwarunkowania lub też potwierdzających wiarę w zwycięstwo sprawiedliwości dziejowej. Ważnym pozostaje przy tym pytanie o wnioski płynące z historii, odnoszące się do „charakteru” państwa polskiego i jego przyszłości. Zagadnienia zaprezentowane w książce z całą pewnością przyczynią się do rozwoju wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie, tworząc wykładnię niezwykle przydatną do wykreowania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego RP.

Książka jest skierowana do wojskowych i cywilnych środowisk zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa państwa polskiego. Publikacja będzie pomocna do opracowania materiałów dydaktycznych niezbędnych przy realizacji prowadzonego na wielu uczelniach procesu dydaktycznego na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, wewnętrzne czy stosunki międzynarodowe.


Wstęp

Rozdział 1. Realizacja strategicznych kierunków polskiej polityki bezpieczeństwa a stan organizacji państwa
1.1. Państwo Polskie - narodziny i wzrost
1.1.1. Monarchia wczesnopiastowska
1.1.2. Corona Regni Poloniae
1.2. Budowanie mocarstwowej pozycji
1.2.1. Monarchia Jagiellonów
1.2.2. Rzeczypospolita Obojga Narodów
1.3. Narastająca destabilizacja, naród bez państwa
1.3.1. Pod rosyjskim protektoratem
1.3.2. Próba zreformowania państwa
1.3.3. Okres zaborów
1.4. Na drodze do niepodległości
1.4.1. Odrodzona Rzeczypospolita
1.4.2. Polska Ludowa
1.4.3. Aktualne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego
1.5. Wnioski

Rozdział 2. Polska w relacjach międzynarodowych. Budowanie przestrzeni bezpieczeństwa
2.1. Polska przedrozbiorowa
2.1.1. Rozwój państwa za panowania Piastów
2.1.2. Okres rozkwitu i ekspansji
2.1.3. Postępujący regres, upadek państwa
2.2. Na politycznej mapie Europy
2.2.1. W systemie wersalsko-ryskim
2.2.2. W systemie jałtańsko-poczdamskim
2.2.3. Po upadku żelaznej kurtyny
2.3. Wnioski

Rozdział 3. Budowanie społecznej bazy bezpieczeństwa narodowego
3.1. Tożsamość narodowa i dziedzictwo kulturowe
3.1.1. Wymiar kulturowo-tożsamościowy
3.1.2. Płaszczyzna religijno-aksjologiczna
3.1.3. Budowanie kapitału społecznego, kreowanie patriotyzmu
3.2. Rola wychowania i edukacji w budowaniu postaw propaństwowych i proobronnych
3.2.1. Miejsce rodziny w procesie obywatelskiego wychowania
3.2.2. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa
3.3. Wnioski

Zakończenie - próba oceny, rekomendacje

Summary
Bibliografia
Wykaz skrótów
Indeks nazwisk
Indeks nazw geograficznych


240 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019