wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

POWIĄZANIA KOOPERACYJNE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE


EJSMONT A.

wydawnictwo: CEDEWU, 2019, wydanie I

cena netto: 112.60 Twoja cena  106,97 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Powiązania kooperacyjne oraz ich wpływ na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce


Próba pomiaru intensywności regionalnych, krajowych i międzynarodowych powiązań kooperacyjnych występujących między różnej wielkości przedsiębiorstwami w kontekście rozwoju sektora MŚP oraz przeprowadzone w tym celu badania pozwoliły określić, jak istotna staje się kooperacja w rozwoju przedsiębiorstw, które prowadząc swoją działalność gospodarczą, borykają się na co dzień z wieloma trudnościami natury ekonomicznej i technologicznej.

Celem, jaki stawia sobie autorka niniejszej monografii, jest przybliżenie Czytelnikowi teorii uwzględniającej ogólną istotę powiązań kooperacyjnych.

Głównymi odbiorcami książki mogą być naukowcy zainteresowani problematyką szeroko rozumianych powiązań kooperacyjnych między małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce i Unii Europejskiej, jak również przedsiębiorcy.

Problemy powiązań kooperacyjnych należą do szczególnie interesujących i ważnych kwestii analizowanych we współczesnym zagranicznym, jak również polskim, piśmiennictwie z zakresu dyscypliny ekonomia. Poszukiwane są nie tylko rozwiązania teoretyczne, ale także te, które miałyby wartość praktyczną. Z tego punktu widzenia potencjalne pojawienie się na polskim rynku wydawniczym monografii należy z definicji przyjąć z zadowoleniem. Może ona wypełnić niszę w polskim współczesnym piśmiennictwie, w którym nie ma na razie takiej publikacji. (...) Problematyka recenzowanej publikacji jest bez wątpienia aktualna, a przy tym interesująca zarówno z poznawczego, jak i w pewnym stopniu - praktycznego punktu widzenia.

Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Magdaleny Majchrzak

Podjęty przez autorkę temat badawczy jest ważny i interesujący, a ponadto nowatorski, z punktu widzenia polskiego i międzynarodowego piśmiennictwa ekonomicznego. Zagadnienie powiązań kooperacyjnych między małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce i w UE oraz ich wpływ na rozwój całego sektora MŚP jest ważny i interesujący z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego. Tym bardziej cenię podjęcie przez autorkę tego kontrowersyjnego i ważnego, a także trudnego naukowo zagadnienia. (...) Uważam, że można z powodzeniem wydać niniejszą monografię i będzie to bardzo wartościowa praca na polskim rynku wydawniczym.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Sławomira Ireneusza Bukowskiego


Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw i ich powiązań kooperacyjnych 21
1.1. Podstawy teorii przedsiębiorstwa a rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP 21
1.2. Pojęcie i formy kooperacji między przedsiębiorstwami 34
1.3. Kooperacja a konkurencja 43
1.4. Przesłanki i czynniki determinujące powiązania kooperacyjne przedsiębiorstw w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej 51
1.5. Efekty ekonomiczne kooperacji przemysłowej 57
1.6. Pojęcie intensywności powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw i jej miary 82

Rozdział 2
Analiza potencjału rozwojowego przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce 99
2.1. Miary potencjału rozwojowego przedsiębiorstw sektora MŚP 99
2.2. Wielkość sektora MŚP w Polsce i jego znaczenie ekonomiczne na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej 102
2.3. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce w latach 2000-2017 113
2.4. Czynniki stymulujące i bariery w rozwoju MŚP w Polsce 134

Rozdział 3
Regionalne powiązania kooperacyjne a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 147
3.1. Ekonomiczna istota powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w regionie 147
3.2. Rola klastrów w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP w regionie 167
3.3. Badania ekonomicznych aspektów regionalnych powiązań kooperacyjnych sektora MŚP z innymi podmiotami gospodarczymi 191
3.3.1. Metodyka badań powiązań kooperacyjnych w regionie 195
3.3.2. Wyniki badań i ich analiza 198
3.4. Modelowe ujęcie technologicznych aspektów regionalnych powiązań kooperacyjnych sektora MŚP z innymi podmiotami gospodarczymi 209
3.4.1. Dane statystyczne 211
3.4.2. Model ekonometryczny 213
3.4.3. Wyniki estymacji modelu i ich analiza 223
3.5. Podsumowanie 240

Rozdział 4
Krajowe powiązania kooperacyjne a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 243
4.1. Ekonomiczna istota krajowych powiązań kooperacyjnych 243
4.2. Badania ekonomicznych aspektów krajowych powiązań kooperacyjnych sektora MŚP z innymi podmiotami gospodarczymi 270
4.2.1. Metodyka badań krajowych powiązań kooperacyjnych 273
4.2.2. Wyniki badań i ich analiza 275
4.3. Modelowe ujęcie technologicznych aspektów krajowych powiązań kooperacyjnych sektora MŚP z innymi podmiotami gospodarczymi 285
4.3.1. Dane statystyczne 286
4.3.2. Model ekonometryczny 288
4.3.3. Wyniki estymacji modelu i ich analiza 293
4.4. Podsumowanie 307

Rozdział 5
Międzynarodowe powiązania kooperacyjne a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 311
5.1. Ekonomiczna istota międzynarodowych powiązań kooperacyjnych 311
5.2. Badania ekonomicznych aspektów międzynarodowych powiązań kooperacyjnych sektora MŚP z innymi podmiotami gospodarczymi 348
5.2.1. Metodyka badań międzynarodowych powiązań kooperacyjnych 350
5.2.2. Wyniki badań i ich analiza 352
5.3. Modelowe ujęcie technologicznych aspektów międzynarodowych powiązań kooperacyjnych sektora MŚP z innymi podmiotami gospodarczymi 361
5.3.1. Dane statystyczne 364
5.3.2. Model ekonometryczny 367
5.3.3. Wyniki estymacji modelu i ich analiza 371
5.4. Podsumowanie 385

Zakończenie 387
Bibliografia 399
Spis tabel 419
Spis wykresów 425
Spis rysunków 429
Spis załączników 431
Summary 561
O Autorce 563


564 strony, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019